Gjør porten høy og veien bred: Første transkjønnede døpt i Jesu navn i unitar-kirke

Child_baptism_with_waterMatteus 7,14 anno 2016:  Men høy er den port og bred er den vei som fører til livet, og mange er de som finner den.”  Det måtte komme.  New Chapel Unitarian frie kristne menighet tilbyr nå transkjønnede dåp i Jesu navn. Den apostat-kristne kirken har sagt seg enige i å døpe transkjønnede personer, og på den måten ta dem inn i den kristne tro ved at de ved denne offentlige handlingen demonstrerer at de har dødd sammen med Kristus og har blitt reist opp med ham. Dette er blitt besluttet av det religiøse trossamfunnets generalforsamling. (foto illustrasjon) Det ser ut som om sjelisk medfølelse nå fører an i stedet for åndelig dømmekraft. I følge BBC skal kirkens lovsangsleder ha hatt medfølelse med en familie som hadde et transkjønnet barn som var blitt utstøtt av mainstream-kirkene. Jeg syntes også synd på familien, men av helt andre grunner, ” Jeg tror kirkene skal ønske transkjønnede velkommen som de er, vise dem Guds ord og la dem erfare Guds Ånd og be for dem.  Det er på ingen måte å hjelpe dem å akseptere deres syndige livsstil, uansett hva slags kjønnslig identitet de måtte ha, og det er nettopp det vanndåpen gjør,  skriver Jennifer LeClaire i sin spalte “Watchman på Wall (illustrasjonsfoto) Les videre

Apostat-kristendom i ferd med å vinne frem i folkekirken- Flertall i Kirkemøtet for å vie homofile

tomme-kirkerSøkelys mener: Den norske kirke er i ferd med å ta sine aller siste skritt bort fra sann og bibelsk kristendom og inn i frafallets mørke. Etter at årets kirkevalg er unnagjort er det nå flertall for at kirken skal begynne å vie homofile par, og selv mange forsøker å snakke seg bort fra faktum, er den norske folkekirke i realiteten en splittet størrelse hvor flertallet ønsker å forlate Bibelens ord til fordel for folkets vilje. En kirke som velger å lytte til en sekulær medlemsmasse fremfor å lytte til Guds ord kan slett ikke defineres som en kristen kirke, og de krefter i den norske kirke som har valgt å stå på Ordets grunn bør nå innse at slaget er tapt -og ta konsekvensene av dette. Den er ikke lenger korsets flagg som vaier over den norske kirke, men regnbueflagget, -symbolet på menneskets opprør mot Gud Les videre