Svein-Magne Pedersen til avisa Dagen: Aviser som trykker løgner og prøver å sverte kristne virksomheter, hører hjemme på søppelhaugen.

Evangelist Pedersen går nå ut med en oppfordring. Dette etter den religiøse avisa kjører en “hit-job” hvor evangelisten anklages for å ikke bruke nok av innsamlede midler på brønnbygging i India. I sin post på Facebook oppfordrer Pedersen kristenfolket på å bli abonnent hos Norge i Dag og droppe aviser som trykker løgn og prøver å sverte. Misjonen Jesus leger har medvirket og støttet byggingen av snart tjue brønner blant de kasteløse i India, men Dagen kritiserer evangelisten for at misjonen ikke bruker nok av innsamlede midler på brønnbygging. Det avisen ser ut til å ikke vektlegge er at misjonen Jesus leger også driver annet arbeid både hjemme og ute.

“VISSTE DU DET IKKE FØR, BØR DU VITE DET NÅ: DENNE AVISEN BØR DU ABONNERE PÅ – FRA I DAG AV! AVISEN NORGE IDAG BYGGER OPP UTEN Å RIVE I STYKKER GUDS VERK. Aviser som trykker løgner og prøver å sverte kristne virksomheter, hører hjemme på søppelhaugen. Å ærekrenke andre er en alvorlig sak i forhold til norsk rett. Slike aviser står i fare for å miste velsignelsen fra Gud. Ta kontakt med Norge Idag: idag@idag.no eller telefon 55 92 29 00,” skriver Pedersen i en oppdatert post på Facebook. På en kommentar fra Jens Thoresen som mener at Dagen bare gjør jobben sin svarer evangelisten dette:  “Det burde være enkelt å forstå at en ikke vil ha noe å gjøre med journalister og aviser som mange ganger har vist seg å være ondsinnet og ikke vil en noe godt. Gransking med et bestemt resultat for øye er falskneri. De ville ha vridd på mine svar likevel. Aviser og journalister representerer ikke noe offentlig organ som vi er nødt til å forholde oss til.” Vi kan forstå Svein-Magne Pedersen her. Svært mange i kristen-Norge har lite eller ingen tillit til Dagen og velger derfor å neglisjere spørsmål fra journalister i Dagen. Frem til Vebjørn Selbekk overtok driften av Dagen var avisen en røst for konservative kristne. Både under Finn Jarle Sæle, Odd Sverre Hove og Johannes Kleppa var Dagen en avis som stod på for viktige kristne hjertesaker. Troens folk som stod i viktige åndelige kamper for å advare mot fosterdrap, likekjønnede ekteskap og avkristningen av Norge fikk en mikrofon i Dagen. Men under Vebjørn Selbekk var det slutt. Da var det kun dem med utydelige og alment aksepterte religiøse syn som fikk en plattform i Dagen. Under tiden med Covid fikk vi et inntrykk av hvor galt det stod fatt i Dagen da avisas redaktør forkynte at det å ta Covid vaksinen var en kristenplikt.

Ludvig Nessa: En bastion for barnet i mors liv har falt -Dagen tør ikke kalle en spade for en spade lengre

Det er bare å gi opp Dagen, avisen er blitt et sant mørke under Vebjørn Selbekks redaktørtid -Selbekk ville ha støttet fosterdrapskandidat Joe Biden

Ludvig Nessa: “AVISEN DAGEN IKKE LENGER HVA DEN VAR”

4 tanker om “Svein-Magne Pedersen til avisa Dagen: Aviser som trykker løgner og prøver å sverte kristne virksomheter, hører hjemme på søppelhaugen.

  • Betty.
   Jeg ringte inn om forbønn for noen syke rett før 1mai.
   Etter forbønnen ble jeg spurt og jeg ville gi penger til virksomheten. De trengte penger til brønner i Indiia og evangelister der. De drev arbeid i Canada, tv stasjoner verden rundt osv.
   Jeg synes det føltes veldig som pengepress. Jeg kunne vippse inn der og da. Giro som var i bladet osv.
   Synes det var bare pengemas. Pengene overskygget forbønnen.🙏🙏🙏
   Tviler på om jeg kommer til å støtte arbeidet etter dette.
   Sist Pedersen var i søkelyset ivar vel ca 7 år siden da de samlet inn penger til barnehjem i India som var nedlagt.
   Synes virksomheten burde lære av sine feil.

 1. Pedersen får som fortjent! Arme syndere betyr fattige syndere! Hadde jeg hatt råd, skulle Pedersen fått hele min trygd! Han står steilt mot vagsiner og SMS dårskap! Agendaen har gått for langt når man ikke kan gå trygg i sin egen stue! Som Herren sier: Dem som har alt skal få alt. Dem som har ingenting skal miste selv det lille. Slik er Jahves rettferdige omsorg! Send penger ril SM-Pedersen i dag og bli fri i morgen! Den mannen er en Herrens tjener! Det er ikke gratis å få den hellige ånds hjelp. Men den hellige ånd trenger ingen leilighet og gaver til barnebarna. Så send pengene til Pedersen isteden! Selv på 1400-tallet visste man å kjøpe seg fri fra den hinsidige straff! Opprykkelsen med rota er det som skal til! Jeg ser det nye Jerusalem! Og hestene rider inatt!

  • Er ikke enig i påstanden om at “det er ikke gratis å få den hellige ånds hjelp”. Det er i høyeste grad gratis (i form av at det koster ikke penger). Men hjelpen kommer dog vanligvis som svar på bønn, så sånn sett kan man kanskje si at bønnen er betalingen?

   Uansett, det Jesus sa om slike ting kan vi lese i Matteus kap 10:8:
   “Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.”

Det er stengt for kommentarer.