Se: Slik presses aksept for homoekteskap frem i kirkene

Det pågår nå en knallhard åndskamp som jobber hardt for å få den kristne kirke til å frafalls-frieriakseptere homoseksuelle ekteskap. Også her hjemme arbeider sterke åndskrefter for å få fjernet den siste sperre for den sodomittiske ånd som er i ferd med å innta både kirke og samfunn. Her i Norge står kirken foran et skjebnevalg og begge sider jobber hardt for å få valgt inn sine kandidater. Også i USA raser striden innenfor den kristne kirke og alle triks tas i bruk for å lokke kirkesamfunn som er bygd på demokratiske prinsipper i stedet for Bibelens ord til å akseptere noe Guds hellige ord entydig fordømmer som urent og syndig. Nylig gjennomførte et homofilt par et stunt i en metodistkirke i Austin, Texas hvor et homofilt par “fridde” foran forsamlingen som aksepterte, klappet og jublet over det som skjedde. Selv den kappekledde presten gav sin tilslutning med å klappe og juble over frieriet. Men Herrens profeter har advart og sagt at dette ville komme

Frafallet har aldri skjedd hurtigere enn nå. Sterke krefter tar nå i bruk alle triks for å presse kirken og de kristne til å akseptere og applaudere noe Bibelen entydig tar avstand fra. Når paret Trevor Harper og Davis Covin uforstyrret og med jubel fra prest og forsamling kunne gjennomføre sitt frieri i en lokal metodistkirke vitner det om hvor langt på natt det egentlig er kommet. Etter å ha avlevert noen få ord om sin religiøse tro, grep Harper sin homoseksuelle venns arm og ledet ham foran prekestolen, falt ned på knærne og fridde til sin venn. Mange i forsamlingen gav de to mennene stående applaus og smilte mens de to gav hverandre en klem, blant de som gav sin tilslutning var lederen for Første forente Metodistkirke i Austin John Wright. Wright hadde møtt Harper før “gudstjenesten” og Harper har fortalt pressen at John Wright hadde hjulpet med å utforme frieriet. I utgangspunktet er den forente metodistkirke i USA imot homofile ekteskap, men frafallsånden som nå har trengt inn i den kristne kirke ser ut til å være ustoppelig. Se seansen fra den forente metodistkirke i Austin Texas

https://www.youtube.com/watch?v=Esb7oBAHd7c

Det eskalerende frafallet innenfor den kristne kirke bør ikke komme som noen overraskelse for en sann Jesu Kristi etterfølger. Allerede for 2000 år siden advarte Paulus om dette:  “Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. (1 Tim 4,1) Det er dette vi i dag ser i funksjon innenfor kirkene og dette bør ikke komme som en overraskelse for troende som kjenner Guds ord. Dessverre er virkeligheten blant mange kristne i dag at de er mer opptatt av show og underholdning enn å kjenne Guds ord og Guds kraft. Jesus sa til sin samtid at “dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene, ei heller Guds kraft,” og slik er det også i mange menigheter og forsamlinger. De kristne strømmer til konferanser og religiøse show, mens deres bibel ser like strøken og ubrukt ut som man ønsker bruktbilen man kjøper skal være. Ordets forkynnelse blir erstattet av show og latterlig tøv, mens Guds profeter foraktes og ufarliggjøres selv av den kristne dagspressen.

https://www.youtube.com/watch?v=FkvRdwNlBN8

Det stadig mer omfattende og hurtig utviklende frafallet vi ser innenfor kirker og fri menigheter er blitt advart mot av forskjellige Guds tjenere allerede for flere tiår siden. I april 1973 fikk Herrens tjener David Wilkerson et budskap fra Herren som gjorde han mektig upopulær i store deler av den vestlige kristenhet. Budskapet ble formidlet i to bøker, “Visjoner” og “Festen er over” og selv om Wilkerson  selv trodde at oppfyllelsen ville komme i hans egen levetid er det ikke tvil om at budskapet Wilkerson fikk var fra Guds trone. Gud er nådig og tålmodig og et profetisk ord fra Herren må alltid vente på oppfyllelsen inntil Herren sier “nok”. Blant de ting David Wilkerson så som ville bli en utløsende årsak til Guds tuktende straffedom var to sperrer som da var, han så ville bli fjernet. Kirkens og samfunnets tilbakeholdenhet overfor den sodomittiske ånd. Jeg siterer fra side 44 og 45 i hans bok “Visjoner”.

En homoseksuell epidemi

Sodomas synd vil gjenta seg i vår generasjon. Av alle de synder som Sodoma var skyldig i, var den alvorligste av alle de homoseksuelle angrep av rasende sodomittiske 220px-Wilkerson_Conferencemobber som forsøkte å antaste uskyldige mennesker. Det er bare to krefter som holder tilbake de homofiles fullstendige overgivelse til sin synd, og disse kreftene er samfunnets forkastelse og kirkens fornektelse og lære. Når samfunnet ikke lenger forkaster deres synd som abnorm, men fullt ut aksepterer dem og oppmuntrer dem i deres abnormitet, og når kirken ikke lenger fordømmer det som synd, men trøster dem i deres seksuelle aktiviteter -da vil det ikke lenger eksistere noen som helst hemmende krefter. Slusene blir åpnet og homofile blir oppmuntret til å fortsette i sin synd. I mitt syn har jeg sett disse to sperringene revet bort. Når det som hindrer blir tatt bort vil kaos følge.  De homoseksuelle gruppene kommer til å bli så aggressive og frekke at de om kort tid vil skryte av sin synd i fjernsyn og media. Homofile vil fremstå i store mengder og perverse seksualforbrytelser vil øke og bli enda råere. Amerika ble noen år senere av Wilkerson omtalt som “Sodomas forente stater” og virkeligheten viser at vi er der nå. Den sodomittiske ånd har vunnet frem i samfunnet og kirkene (inklusiv frikirker) står for fall. Det store spørsmålet er når Jahve Gud sier nok, og mange troende tror vi nærmer oss det punktet nå. Historien om Jona og Guds utsatte dom over Ninive forteller oss at Guds tidsskjema ikke alltid er menneskers tidsskjema, men som kristne kjenner vi ikke dagen eller timen, men heller tiden for når Gud sier nok. Alt vi som troende kan gjøre er å gi vår støtte til de krefter i samfunnet som kjemper for de bibelske verdier så vi ennå kan få en nådetid for land og folk. Ved årets kirkevalg bør kristne som kan stemme gi sin støtte til kandidater som står for Bibelen og bibelske verdier, og som kristne bør vi flokke sammen om forkynnere og prester/pastorer som holder frem sannhetens ord og som ikke går på kompromiss.

 

4 tanker om “Se: Slik presses aksept for homoekteskap frem i kirkene

 1. Frafallet fra Bibelens lære har eskalert uhyggelig raskt de siste 10 år. Den kristne kirke er knapt til å kjenne igjen.

 2. Det er utrolig å se hvor lett borgerskapet kan bli manipulert, eller hjernevasket. Bare de har en bjellesau foran seg, følger de greit etter…

  Guds ord blir byttet ut med menneskelige tanker og forordninger.

  For meg må gjerne både homser og lesper ligge sammen, bare de ikke blander inn kirken og Guds menighet.

  Så synd at de er skapt slik. Vi kan se det helt fra de er små barn, hvilken legning de har. Det er heller ikke greit for en familie og oppleve at deres sønn eller datter har en annen legning enn det naturlige.

  Men Gud er 100 prosent klar her: De som gjør disse gale ting får ikke arve Guds rike. Slik er det bare…

 3. Den kristne menighet i Norge er i full oppløsning rent etisk, det finnes knapt et talerør tilbake for bibelsk kristendom. Vi har sett hvordan kristne aviser, med noen få hederlige unntak har forlatt Herrens ord, og resultatet er en kraftløs og død kristendom. Jeg og min familie har forlengst sagt opp Dagen og avisen Vårt Land har ikke vært talerør for oss som står for Jesus på 30 år. Idag og Finn Jarle Sæle er ennå tydelig i mange spørsmål, men er lite oppdatert med det som skjer i kristenheten. Derfor er vi glad for at det ennå finnes røster som står for Ordet og sier tingene som de er. Derfor leser og følger jeg Søkelys hver eneste dag. Her er tydelige svar og holdninger som dessverre er en mangelvare i mange sammenhenger. Må Gud velsigne Søkelys og Kjell

 4. Deler av den kristne menighet i Norge er nå preget av forførende åndsmakter. Vi som har Den Hellige Ånd og kjenner Guds ord ser hvor dette bærer hen. Mot Guds dom.
  David Wilkersons visjoner fra 1973 er begynt å gå i oppfyllelse og vi ser det hver eneste dag på nyhetene. Vi må heller ikke tro at Norge vil slippe unna. Gud dømte Norge den 22 juli 2011 og vil dømme igjen dersom folket velger å fortsette å trosse Hans vei og bud. For den lønn synden gir er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus for dem som omvender seg.

Det er stengt for kommentarer.