Jonathan Cahn: Stadig flere tegn indikerer kommende straffedom

911.sycamoreJim Bakker som var en av 1980 tallets store “velstandsforkynnere” tar i dag avstand fra sitt tidligere budskap og mener at “velstandsevangeliet” er det bibelen omtaler som “et annet evangelium” og på Jim Bakker show nylig var Jonathan Cahn gjest og snakket om hvordan budskapet fra menn som David Wilkerson har vært med på å legge et fundament for hans budskap om the Harbinger og mysteriet med Shemitah. De fleste kristne bruker å avvise profetiske budskap om dom og straff, med ord som at Gud er bare god, snill, medgjørlig og tolerant, og enkelte går så langt som å advare mot profeti. Men slik taler ikke bibelen, for den oppfordrer oss til å akte på profetordet. Få med deg de siste oppdateringer fra det som svever på den profetiske himmel.

https://www.youtube.com/watch?v=yOjkNyD0jCQ

Hvorfor krasjet i forrige uke ble rettet opp

Hvilke krefter var i funksjon i forrige uke for å hindre aksjemarkedet fra å krasje videre? Navnet er “Plunge Protection Team”, en team nedsatt av tidligere president Ronald Reagan etter krakket i 1987 for å forhindre en gjentakelse av historien. Hør hva Mike Maloney har å si om aksjemarkedet og manipulasjon

2 tanker om “Jonathan Cahn: Stadig flere tegn indikerer kommende straffedom

  1. Med all respekt for både Cahn og Bakker kan jeg ikke la være å peke på Ordet i Lukas 4:18 -20 hvor Jesus med vilje utelot Ordet “en hevnend dag” (dom ) slik som dette sitatet fra Jesaja 61;1-2 sier – da leste dette i synagogen. Dette bekrefter at vi tross alt lever i nådens tid inntil Jesu gjenkomst – Men likevel er fakta at Gud er lys og det er intet mørke i Han og når vi bokstavelig talt slår av lyset så er det fritt fram for mørkets makter og det er dette som nå skjer, ikke dom. Gud sa: VELG DA DET GODE så du kan leve..
    Vi får det som vi velger. Vi har valgt bort lyset i landet og i Guds hus har de byttet bort sannheten med løgnen. 2.tess.2:9-12. Og tatt inn psykologi og kultur og hva som helst annet som føles godt for et kjødelig vesen.. Dessverre.
    Vår Gud har ikke forandret seg har han selv sagt og er IGÅR og IDAG DEN SAMME OG DET ER OGSÅ HANS Ord. Men NÅDEN OG SANNHETEN kom med Jesus Kristus.

    • Jeg tror ikke det Cahn omtaler som en “shaking” er identisk med en hevnens dag (i entall) men en form for tuktende straff for å føre mennesker til omvendelse. Det vil si at Guds nåde også er tilstede i straffedom som måtte inntreffe før den endelige hevnens dag måtte komme. Hvis vi ser på GT historien brukte Gud eksempelvis bortføringen til Babylon som et virkemiddel for å føre Israel tilbake til seg. Derfor ser vi også Daniels bønn til Gud fra fangenskapet i Babel. Midt i det som var en stor rystelse for det jødiske folk var Guds hånd utstrakt til frelse for dem som angrer, og det samme nådeaspektet finnes i Cahns forkynnelse. I hele september er det utlyst en bønn for nasjonen for at den skal finne tilbake til Gud igjen.

Det er stengt for kommentarer.