Vebjørn Selbekk omtaler fosterdraps ansvarlige som “hedersmenn”

Fra arkivet: Ludvig Nessa ble sensurert av avisa “Dagen”

“Når mordere ikke lenger kan kalles drapsmenn” Avisen “Dagen” var på 1980, 1990 abort10w19og tidlig på 2000 tallet det ufødte livs beste venn og en røst talte barnas sak mot drapsmenn som var ansvarlig for udåden. Imidlertid var dette slutt i 2010 da Vebjørn Selbekk ble utnevnt som avisens sjefsredaktør. En av dem som har fått kjenne Dagens policyskifte og svik mot det ufødte liv er abortaktivist og prest Ludvig Nessa. Den 24 april sendte Nessa et innlegg til redaksjonen i Dagen hvor han omtalte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten for “drapsmenn” siden disse forvaltet en fosterdrapslov som krevde livet av 30-40 tusen unger. Søkelys har mottatt korrespondansen mellom Ludvig Nessa og redaksjonen i avisa Dagen 

dagen-svikter-barna-i-mors-livDen kristne avisen “Dagen” var lenge en viktig talsmann og talerør for dem som hadde et bibelkonservativt grunnsyn og klare svar i viktige etiske spørsmål. Både under Arthur Berg, Finn Jarle Sæle og Odd Sverre Hove var “Dagen” en avis som stilte opp for abortmotstandere og dem som kjempet for Israel. Slik er det nok ikke lengre for i 2010 fikk den engang så konservative avisen ny redaktør, nemmelig Vebjørn Selbekk som opprinnelig kom fra Livets Ord og trosbevegelsen.

At avisen “Dagen” har foretatt et skifte av policy under Vebjørn Selbekk ledelse er ikke vanskelig å legge merke til. I løpet av de siste årene har “Dagen” blitt mer og mer politisk korrekt og mindre og mindre et talerør for bibeltro kristne og venner av Israel. Den første som fikk oppleve dette hamskifte var forfatter og Israel venn Per Haakonsen om smertelig nok fikk erfare at også “Dagen” tok del i “korsfest, korsfest ytringene som ble rettet mot den svært Israel vennlige hedersmannen.

Bort med de ufødte barnas talsmenn

børre-knudsen og ragnhildDet er ikke bare Israel vennen Per Haakonsen som har fått merke det religiøse hamskiftet i Dagen. Onsdag opplevde Ludvig Nessa og dels også Børre Knudsen som ikke ble nevnt med navn at “Dagen” har endret sinnelag mot dem som klart og tydelig taler de ufødte barnas sak i Norge. I en leder som neppe hadde blitt satt på trykk under Arthur Bergs, Finn Jarle Sæle’s eller Odd Sverre Hove’s redaktørtid blir Ludvig Nessa på lik linje med Per Haakonsen høvlet ned av en redaktør som på knappe to år har klart å rive ned alt som ble bygd opp under sine forgjengere.

Nessa: “Dagen tør ikke lenger kalle en spade for en spade

ludvignessaLudvig Nessa’s forhold til avisen “Dagen” har opp gjennom årene og med vekslende redaktører hvert godt og varm. Slik er det ikke lenger. Den 24 april sendte Ludvig Nessa et innlegg til “Dagens” redaksjon som ikke falt i god jord hos den nå så politisk korrekte Dagen redaksjonen. Overskriften på Nessa’s refuserte innlegg var “Mordere er ikke hedersmenn” og var en abortmotstanders reaksjon på at Vebjørn Selbekk hadde omtalt tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten som “hedersmenn”.

Her følger Ludvig Nessa’s refuserte innlegg som var for sterk kost for Selbekk og avisa “Dagen”

Mordere er ikke hedersmenn!

1. Abort er mord! Grunn: Et foster er et menneske. Alle vet det. Det er enkel logikk: Hadde min mor tatt abort rett etter unnfangelsen, hadde jeg ikke skrevet dette. Jeg hadde da vært død! Et offer for vold og drap i mors liv!

2. I Bondeviks og Høybråtens glansperiode, den ene som statsminister og den andre som helseminister, ble det drept mellom 30-40 000 barn i mors liv i følge offentlig statistikk.  Et enkelt regnestykke viser at det på norske sykehus blir myrdet omtrent like mange hver eneste virkedag som Breivik myrdet på Utøya.

3. En statsråd er ansvarlig for alt som foregår under hans ansvarsområde! Også når han ikke egenhendig har utført det. Den øverst ansvarlige har alltid ansvar og blir først trukket for retten. De fleste rettsoppgjør viser det.

Konklusjon:
Enkel, men skremmende logikk tilsier da at statsminister Kjell Magne Bondevik og aborted-babyhelseminister Dagfinn Høybråten har 30-40 tusen barn på samvittigheten. Den slags kalles på norsk massemord! Og de som gjør det: Massemordere! Barnemordere er så visst ikke hedersmenn slik sjefredaktør Selbekk hevder i sin kronikk i Dagen den 20.04.2012. Likevel går jeg ut fra at Selbekk er enig i mine tre punkter. Hvis så er tilfelle kan jeg ikke begripe hvordan han kan være uenig i min konklusjon!

Det ville nok kle den nye sjefsredaktøren i Dagen bedre å forsvare en foraktet varsler (Ivar Kristianslund) enn å ta parti med barnemordere (Bondevik og Høybråten). Ludvig Nessa
“En spade er ikke lenger en spade”

En knapp uke senere kom beskjeden: Innlegget var avvist:

Tarjei Gilje, redakør i Dagen, skriver den 30.april 2012:

Gode Ludvig Nessa
Vi kan gjerne trykke innlegget ditt, men vurderer det slik at betegnelser som mordere ikke er egnet i denne sammenhengen. Vi ber deg derfor endre dette. Hvis det er umulig for deg, kan vi ikke trykke innlegget.

Alt godt, Tarjei Gilje

“Jeg vil ikke svikte mitt kall – for et lite leserinnlegg i Dagen”

Kjære Selbekk og Gilje!
Kan dere virkelig tro at jeg er så feig at jeg skulle svikte mitt kall og barna i mors liv nå – etter å ha mistet mye og vært villig til å miste det meste – bare for å få inn et lite leserinnlegg i Dagen?

Har dere allerede glemt historien?
For ca. 28 år siden fikk jeg trøbbel med stat og kirke, og ikke minst Arbeiderpartiet, nettopp fordi jeg kalte abort for drap og de ansvarlige for drapene, for mordere. Noen år senere ble jeg avsatt som prest fordi jeg ikke lot meg rokke i denne saken.
Ikke lengre barnas venn
Og så ble jeg her om dagen satt nesten 30 år tilbake i tid. På nytt ble jeg stilt på samme valg som den gang: Enten å pynte på mine påstander eller å bli stengt ute av det gode selskap. Men forskjellen nå var at det ikke var Arbeiderpartiet og avisen Demokraten som banket på min dør, men KrF og avisen Dagen – den avisen, av alle, som i alle år har vært barnas beste venn. Og som i alle disse årene også, tok meg under sine beskyttende vinger.
Dette var mye verre enn å våkne opp etter et mareritt. For denne gangen kunne jeg ikke si til meg selv: Dette var bare en ond drøm! Nå var det faktisk virkelighet. Endog Dagen var blitt “politisk korrekt”.

“Mordere er ikke hedersmenn”

Hvilke ord vi bruker er ikke likegyldig om vi ønsker å tale sant. Har dere forresten noe mer dekkende navn på dem som dreper barn i mors liv enn mordere og drapsmenn? Og dessuten: Et mord blir ikke mindre et mord om det er “hedersmenn”, såkalt kristne ledere, som står bak.

Hadde jeg vært Jesus Kristus, hadde jeg antagelig sagt til dere som Han engang sa til Peter: Vik bak meg Satan!

“Slutt med å sensurere”

Det er ingen skam å snu. Peter snudde. Jeg ber dere inntrengende for barnas skyld, for Guds skyld og for deres egen skyld: Snu! Forti og fortreng ikke sannheten! Pynt heller ikke på den. Argumenter gjerne imot meg om dere kan. Men slutt med sensur og manipulering. Det er for simpelt og lite kledelig for en avis som Dagen. La oss heller få et fritt og friskt ordskifte. Det er jo det Dagen i all min tid har vært æret, elsket og hatet for.

Dere er begge to unge menn som jeg har respekt og store forventninger til. Jeg velger å tro, til det motsatte er bevist, at dere vil føre Dagens stolte tradisjon trofast videre.La oss fortsatt kalle en spade for en spade! Et barn for et barn. Og et mord for mord!

Broderlig hilsen
Ludvig Nessa

“Vebjørn Selbekk: “Njet til ytringsfrihet, – ja til politisk korrekthet

Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen, skrev den 4.mai 2012:

Kjære Ludvig!
Takk for mail som jeg har lest med interesse. Vi ber deg selvfølgelig ikke om å svikte verken ditt kall eller ditt engasjement. Vi har den største respekt for de offer du har båret i kampen for det ufødte liv. Og du må gjerne kalle abort for både fosterdrap og mord i Dagens spalter.

Det vi imidlertid ikke finner å kunne trykke er karakteristikker av navngitte KrF-politikere (og abortmotstandere) som massemordere. Det er over grensen for hva vi kan akseptere.

Vennlig hilsen
Vebjørn Selbekk
Ragnar Andersen: “I Arthur Bergs ånd?”

Også Ragnar Andersen, forhenværende og avsatt statskirkeprest forsøkte forsiktig å understreke Nessa’s anliggende

Tillat meg en kommentar! Jeg har fått vite at Dagen ber Ludvig Nessa unngå å stemple regjeringsmedlemmer fra Krf som mordere. Det framgår av innlegget jeg har sett, at dette er en konklusjon på et resonnement. Det er derfor ikke så enkelt for han å endre på dette.

Nessas argumentasjon er velkjent for oss som kjenner han, og jeg så gjerne at han kom i dialog med Krf. Men jeg ville anbefale han å antyde konklusjonen i form av spørsmål og la leseren trekke slutning. Det er ikke bare sokratisk, men kan også være en bibelsk metode.

Det umiddelbare poenget hans er imidlertid å forsvare Ivar Kristianslund. Det vil jeg tro også er i Arthur Bergs ånd.

Og overfor Krf’s forsvar av den pågående grunnlovsendringen, ville nok Berg – selv om Krf selv mener å ha medvirket til et best mulig resultat – ha trukket fram sitatet fra Per Sivle: “Støtt det nordmenn lyt vera med når Noregs merke skal hoggast ned.”Så håper dere får til en viktig dialog.

Med hilsen
Ragnar Andersen
pastor, dr.

De ansvarlige ikke drapsmenn?

Kjære Ludvig!
Takk for mail som jeg har lest med interesse. Vi ber deg selvfølgelig ikke om å svikte verken ditt kall eller ditt engasjement. Vi har den største respekt for de offer du har båret i kampen for det ufødte liv. Og du må gjerne kalle abort for både fosterdrap og mord i
Dagens spalter. Det vi imidlertid ikke finner å kunne trykke er karakteristikker av navngitte KrF-politikere
(og abortmotstandere) som massemordere. Det er over grensen for hva vi kan akseptere. Vennlig hilsen Vebjørn Selbekk

Ludvig Nessa: Utelukkende redaktørmakt og sensur

Til redaktøren i Dagen!
Ved å forsvare og beskytte massemordere dolker du barna i mors liv i ryggen. Jeg antar at både Hitler og Anders Behring Breivik vil kunne omtales som massemordere i din avis. Logisk og saklig kan det ikke være mye å sette fingeren på i mitt innlegg. Jeg merker meg at du da heller ikke forsøker deg på noen saklig argumentasjon, men kun benytter din makt som redaktør til å sensurere.

“Dagen med gradert menneskeverd”

Min konklusjon blir da at du operer med et redusert menneskeverd, dvs. at ufødte er mindre verd enn fødte. For hadde Bondevik og Høybråten hatt det øverste ansvaret for at 30-40 000 fødte barn ble myrdet, ville du neppe hatt betenkeligheter med å kalle dem for massemordere.

Mvh. Ludvig Nessa
Vår oppsummering 

“Dagens” refusjon av Ludvig Nessa’s innlegg hadde neppe skjedd under Berg, Sæle eller Odd Sverre Hove, da nettopp disse i abortsaken hadde mot til å kalle en spade en spade. Imidlertid har det skjedd noe nytt og beklagelig under Selbekk’s ledelse som vi tror vil få konsekvenser for de mange som ennå har tro for å proklamere sannheten om den enn er usminket. Selbekk vet antagelig at Ludvig Nessa har rett, men å bære konsekvensene tør han ikke. Karikaturstiden vinteren 2006 gav håp om at Selbekk var rett mann for Dagen, en mann med mot å styrke til å stå fast for alt som er verdig, rett og sant. De siste 3-4 uker viser at vi tok feil.

Opprinnelig i Søkelys i 2012