Prestene sier ja til å vie homofile parforhold

Frafallskirken tar form

Leder i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, tar nå til orde for at Kirkemøtet må gjøre et vedtak som sørger for at en vigselsliturgi som også omfatter homofile, kommer på plass, skriver Vårt Land. Med seg har han sentralstyret i Presteforeningen, foreningen som organiserer det store flertallet av Den norske kirkens prester. Dermed bidrar den norske kirkes presteskap til at kirken tar et nytt langt skritt bort fra det mange oppfatter som bibelsk kristendom. Selv om det ennå finnes krefter i Den Norske Kirke som står i mot frafallet (og disse er i våre bønner) -og fortviler, er vi redd løpet snart er kjørt og at det bare er et tidsspørsmål før kirken innfører vigselsliturgi for homofile par.

Borge kirke 2Utviklingen i Den Norske Kirke bør medføre at konservative kristne forlater den norske kirke, og det bør også få konsekvenser for det økumeniske samarbeidet mellom frikirkene og den norske kirke. Vi beklager dypt utviklingen i Den Norske Kirke og når kirkemøtet på et eller annet tidspunkt vedtar at kirken skal innføre vigselsliturgi for homofile, er tiden kommet for å melde seg ut. Samtidig bør de lutherske organisasjonene, slike som NLM og Normisjon kjenne sin besøkelsestid å be medlemsmassen forlate kirken. De frikirkelige (Den evangelisk lutherske Frikirke, Pinsebevegelsen, De frie evangeliske og andre som deler plattform med den norske kirke under fellesmøter og lignende bør også ta konsekvensene av at kirken tar det endelige skrittet inn i frafallet, og en naturlig konsekvens av dette vil være å avvikle fellesmøter og lignende felleskristne arrangement der den norske kirke medvirker.