Kristen baker dømt for å ha nektet å bake bryllupskake til homofilt ektepar

Ville ikke bake bryllupskake for lesbisk par som ønsket å gifte seg

jack-philips-of-masterpiece-cakeshopKjennelsen i en amerikansk domstol tvinger nå kristne til å handle i strid med sin samvittighet. Fredag slo dommer Robert Spencer fast at den kristne eieren av et bakeri i Colorado vil kunne straffes med bøter eller andre straffereaksjoner dersom de fortsetter å diskriminere homofile og lesbiske ved å nekte å bake bryllupskaker til slike ekteskap. I fjor erklærte homofile og lesbiske aktivister krig mot kristne som ønsket å stå for tradisjonell bibelsk kristendom og fredag besluttet dommer Robert Spencer at Jack Phillips som eier Masterpiece Cakeshop i Denver diskriminerer homofile ved å nekte å bake bryllupskaker til likekjønnede ektepar.

.Forvaltnings-rettsdommer Robert Spencer som er en statlig tjenestemann beordret i sin kjennelse at eierne av Masterpiece Cakeshop i Denver kan straffes med bøter dersom de fortsatt nekter å imøtekomme kravene fra homofile og lesbiske. Bakgrunnen for dommen var at paret Dave Mullins og Charlie Craig som lever i hor bestilte en bryllupskake fra det kristne bakeriet. Da eierne som er personlige kristne fant ut at det var snakk om en bryllupskake til et såkalt homofilt ekteskap, nektet de å levere kake til de homofile paret. Disse to var opprinnelig gift i Massachusetts som er en av de amerikanske statene som har legalisert homofile ekteskap, men ønsket å feire det hele i Colorado som ikke har legalisert slike ekteskap. Colorado tillater partnerskap mellom homofile, men definerer ennå ekteskapet som et genuint forhold mellom mann og kvinne. Phillips som driver bakeriet nektet å levere bryllupskaken til det homofile ekteparet fordi han mener at hans kristne tro nektet han å utføre et slikt oppdrag.

Homofil makt mot kristnes rettigheter

Det homofile paret som kunne ha funnet seg et annet bakeri reagerte sterkt og det hele endte med at “The American Civil Liberties Union” sendte en klage på den kristne bakeren til  Colorado Civil Rights Division som nå har avgjort at den kristne bakeren har diskriminert det homofile paret ved å nekte å bake bryllupskaken. “Bakeriet har i følge dommen krenket en statlig lov som forbyr diskriminering på basis av rase, kjønn eller seksuell legning. Dommer Spencers avgjørelse innebærer i realiteten at kristnes samvittighetsfrihet er underordnet de homofiles rettigheter og vi har ennå ikke bestemt oss for om vi skal anke dommen til en høyere domstol sier Phillips advokat, Nicolle Martin.

En lignende sak er til behandling i delstaten Washington, der en blomsterhandel er anklaget for å ha nektet å levere tjenester til homofile ekteskap. I New Mexico avgjorde delstatens øverste domstol i august at det var lovstridig når en fotograf i Albuquerque nektet å stille sine tjenester til disposisjon i forbindelse med en homofil ekteskaps-seremoni. “Kristne eller andre som av samvittighetsgrunner ikke kan medvirke til likekjønnede ekteskap er nå under hardt press i USA og dersom regjeringen kan ta bort våre First Amendment rettigheter, finnes det ikke grenser hva de kan ta fra oss,” sier advokaten videre.