Tony Miano hadde trolig fått grønt lys til å tale i Grødem kirke likevel

Søkelys beklager

kirkebyggetTony Miano som deltar under den kommende “Tilbake til Guds Ord” konferansen i Rogaland kunne likevel ha fått tale i kirken, da presten i ettertid sier at han ikke hadde gjort grundig nok  research og at det dreide seg om en misforståelse. I ettertid sier arrangørene at de ikke ser bort i fra at de hadde fått fått grønt lys av Grødem kirke likevel. Bakgrunnen for saken var det faktum at Tony Miano ved flere anledninger har gått offentlig ut å advart mot Bethel Church i Redding og den Normisjon baserte IMI kirken fordi denne samarbeider tett med pastor Bill Johnson og hans kontroversielle menighet.

” Det som kommer frem om hans uttalelser i forhold til at  bl.a. IMI-kirken og Normisjon driver vranglære, gjør det problematisk å ha ham som taler på et møte i lokalene til Den Norske Kirke.  Prost og sokneprest anbefaler at menigheten IKKE leier ut lokaler til dette arrangementet,” heter det i en uttalelser i forbindelse med arrangementet med Tony Miano som nå er flyttet til forsamlingshuset. I ettertid sier presten at det hele dreide seg om en misforståelse og en ikke grundig nok research fra hans side. Som kjent har Miano en rekke ganger kommet med tildels skarp kritikk mot Normisjon og IMI kirken for deres samarbeid med Bethel Church i Redding, og dette var også årsaken til at prest og prost gikk i mot utleie av kirken til arrangementet med Tony Miano. Søkelys kom tidligere i skade for å skrive at det var sokneprest Silje Trym Mathiassen som stod bak beslutningen om å lukke kirkedøren for Miano, men dette har i ettertid vist seg å være udokumenterte og gale opplysninger basert på en forbytning av to mailer. Vi trekker derfor historien og beklager. 

Kjell Andersen   Johnny Skarstveit