Prest Per Kørner refser avisen Dagen for å promotere skammelig utukt i nettutgaven

Koerner_Per_WEB

Per Kørner: Dagen er dessverre ikke lenger å betrakte som en konservativ kristen avis.
Dette har kommet klart til uttrykk over lengre tid

Prest Per Kørner i den norske kirke i eksil, refser den kristne avisen Dagen for å ha promotert skammelig utukt i en nyhetssak om “Gay Pride” i Oslo, i sin kommentar omtaler prest Per Kørner årets “gay pride” som en “syndens parade” som fremmer skammelig utukt. I avisens artikkel omkring årets Gay Pride får vi lese at en rekke prester fra den norske frafallskirken deltok under paraden ikledd prestekjoler, og avisen har ikke et eneste kritisk ord om denne opphøyelse av synd og syndernes stolthet. I sitt innlegg skriver Kørner dette: “Den norske kirke i Eksil mener at avisen Dagen burde holde seg for god til å ta inn et slikt NTB-oppslag av Syndens Parade. Skremmende at avisen finner det greit å reklamere for det Guds ord betegner som “skammelig utukt”. På høy tid å få en kristen avis som har Skriften til ledestjerne.” En av dem som reagerer  på lignende vis er Runar Iversen som skriver dette: “Ganske utrolig at en konservativ kristen avis gjør seg selv til mikrofonstativ,”

Avisen Dagens ukritiske videreformidling av en NTB artikkel om årets homomarsj får noen sus-dagentroende til å riste på hodet. I reportasjen fra homoparaden vises det bilder av feststemte homofile som feirer synden og at dette promoteres av Dagen viser at også Dagen nå er preget av tidsånden. Både billedbruk og språkbruken i artikkelen er under den standard man kan forvente av en kristen avis. I spaltene har synderne fått et mikrofonstativ hvor de ukritisk utbasunere stoltheten over å stå Guds bud i mot. (Foto: Skjermfoto fra avisen Dagen) Også andre enn Per Kørner reagerer på at Dagen ukritisk slipper gjennom søppel med ordene: “Jeg ville ignorert det hele om det var en sekulær avis, men det finnes grenser på hva en avis som kaller seg kristen burde gjøre, og å gjøre seg til mikrofonstativ til gay pride, tilsynelatende uten noe kritisk blikk, synes jeg de burde holdt seg fra å gjøre.” Avisen Dagen har foreløpig ikke besvart Per Kørners kritikk, men etter at Vebjørn Selbekk ble redaktør har avisens konservative linje gradvis blitt mer og mer utydelig.

per-kørner-facebook

Facebook Comments

10 tanker om “Prest Per Kørner refser avisen Dagen for å promotere skammelig utukt i nettutgaven

 1. I bibelen står det om det store frafallet før Jesus kommer igjen. Den Onde (djevelen) bruker alle krefter på å få så mange han kan med i dragsuget i disse siste tider. Vi påvirkes langsomt fra alle kanter. Synden blir normalisert. Det som var sjokkerende for mange år siden blir sett på som normalt idag. Vi trenger slike som står opp og roper”fare”!Per Kørner er modig og gjør rett ved å reagere! Tenk om avisen Dagen hadde kommet med et slikt nøytralt innlegg om Gay Pride dagen, og med slike avskyelige bilder bare noen år siden….. Idag er det få som reagerer…

 2. “Syndens parade” er eit riktig ord.
  Ein føler at desse homofolka har fått innpass over alt.
  Det er ekkelt.

  Om ein jobbar i td skulen må ein vera veldig forsiktig med å ytra seg tydeleg om kva ein meiner i denne saka.
  (har arbeidd eitt år på same skulen som Per Kørner.Han er ein mild og kjekk person)

  Homosaka er tapt for dei som står på Guds ord- Tanakh.
  I framtida kan ein rekna med “straff” om ein ytrar seg negativt.

  Intoleransen vil tilta mot dei som viser til Guds handlingar i GT.

  I Israel (Guds Land) er stoda minst like grusom som i Europa.
  Tel Aviv er vorte verdas homohovudstad.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Over-100000-deltok-i-homoparaden-i-Tel-Aviv-8056991.html

  På slutten kjem Gud til å reinsa folket sitt Israel i den verste trengselstida i historien.
  Han brukar Antikrist (assyraren) til det.

  “O Assyrian, the rod (the instrument of chastisement) of Mine anger, and the staff in their hand is Mine indignation. I will send him against an HYPOCRITICAL NATION, against the people of My wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the street”

  Sakarja 13 fortel om korleis det går i denne lutringsprosessen.

  “Vakna, sverd, mot min hyrding,
  mot mannen som står meg nær,
  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.
  Slå hyrdingen, og lat sauene spreiast!
  Mot dei minste vil eg lyfta mi hand.
  8 I heile landet, lyder ordet frå Herren,
  skal to tredjepartar rydjast ut og døy,
  men ein tredjepart skal leivast.
  9 Denne tredjeparten lèt eg gå gjennom eld,
  eg REINSAR HAN, som ein reinsar sølv,
  og PRØVER HAN, som ein prøver gull.
  Dei skal kalla på mitt namn,
  og eg vil høyra bøna deira og seia:
  «Dei er mitt folk,»
  og dei skal svara:
  «Herren er vår Gud.»

  I Tanakh (lova og profetane) er det nokre heilt tydelege ord om sodomeri.
  Samtidig er det nokre heilt tydelege ord om andre styggedomar.
  Det er dette agumentet mange erstatningsteologi-kristne brukar.

  Kvifor praktiserer kristne desse andre styggedomane?

  “For sjå, Herren kjem som ein eld,…

  For med eld skal Herren halda dom,
  med sitt sverd skal han slå kvart menneske;
  mange er dei som Herren feller.
  17 Dei som HELGAR OG REINSAR SEG

  http://www.innifristelse.no/wp-content/uploads/2011/09/Grille-gris-blogg-8.jpg

  …. dei som et svinekjøt,
  mus og annan styggedom,
  dei skal alle gå til grunne,
  lyder ordet frå Herren.” Esaias 66

  Ved syndefloda utrydda Gud menneska .
  Berre Noah og familien vart redda.
  Overalt ligg minnesmerka.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread158234/

  http://www.latesttopten.com/top-10-amazing-unbelievable-stone-balance-in-the-world

  http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

  “When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ.”

  Noa forkynte i 120 år at flommen skulle koma. Dette viser og til desse 120 jubelårsyklusane som menneska har fått.

  http://www.babylonrisingblog.com/images/NoahTimeline.jpg

  http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

  “And the sons of men assembled together, about seven hundred thousand men and women, and they came unto Noah to the ark.
  And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark–and wherefore shall we die?
  And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth.
  Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?
  And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die.”

  Få trur på syndefloda blandt biskopar og prestar. Dei ser på det som ein lokal flom.

  “Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem. 38 Liksom dei i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka, 39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle, så skal det òg vera når Menneskesonen kjem. 40 Då skal to menn vera ute på marka; den eine vert henta, den andre vert att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; den eine vert henta, den andre vert att.”

  Messias kjem tilbake no etter 6000 år og opprettar Guds rike her på jorda.

  Me skal samlast i Jerusalem til lauvhyttefesten.
  Folk skal koma frå aust og vest og sitja til borda med Abraham, Isak og Jakob.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread238388/

  Berre dei som reinsar seg frå styggedomane vert funne verdige til å få delta i bryllaupsfesten.

  “På dette fjellet (TEMPELHØGDA)skal Herren, Allhærs Gud,
  gjera eit gjestebod for alle folk,
  eit gjestebod med feite retter,
  eit gjestebod med gamal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gamal, klåra vin.
  7 På dette fjellet skal han ta bort
  det sløret som ligg over alle folk,
  det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
  8 Han skal GJERA DØDEN TIL INKJES FOR ALLTID.
  Herren vår Gud skal TURKA TÅRENE AV ALLE ANDLET.
  Sitt folks vanære skal han ta bort
  frå heile jorda.
  For Herren har tala.” Esaias 25.

  Er me villige til å stå fast framover når problema kjem?

 3. Per Kørner er en modig røst, setter ord på tingene og kaller en spade. Dagen er dessverre ikke lenger til å kjenne igjen, blir mer og mer lik Vårt Land rent teologisk.

 4. Salige Artur Berg hadde gått av skaftet om han hadde sett dette. Jeg sa opp Dagen for ca tre år siden, og gikk over til Norge i Dag.

  • Det forstår jeg meget godt Oddgeir. Dagen var langt bedre under både Sæle, Odd Sverre Hove og Johannes Kleppa enn den er nå. Jeg så hvordan Dagen sviktet det ufødte liv ved å sensurere Ludvig Nessa.
   Jeg skrev om dette i 2012 https://sokelys.com/sensurdagen.htm

 5. Det er helt forferdelig å lese en del av både innlegg og kommentarer her på Søkelys. Hvor mange skal dere skremme milevidt bort fra Gud? Hvor mange skal dere vaksinere mot alt som heter kristendom? Dere minner så inderlig lite om den Jesus jeg leser om. 🙁

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *