Jonathan Cahn: Et gigantisk moralsk forfall i Amerika under Obama administrasjonen

jonathan-cahn-2Jonathan Cahn, pastor, forfatter og et profetisk sendebud til Amerika mener USA er gått over en grense, et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake. USAs Barack Obama har ledet nasjonen inn i stolthet, i gay pride, og forut for fallet ligger stolthet. Hør Jonathan Cahn’s “The Continuing Harbingers” og døm selv om Obama leder en “nasjon under Gud” eller en nasjon på vei mot undergang og straffedom.

David Wilkersons budskap til USA fra 7 mars 2009

I am compelled by the Holy Spirit to send out an urgent message to all on our mailing list, and to friends and to bishops we have met all over the world.

AN EARTH-SHATTERING CALAMITY IS ABOUT TO HAPPEN. IT IS GOING TO BE SO FRIGHTENING, WE ARE ALL GOING TO TREMBLE – EVEN THE GODLIEST AMONG US.

For ten years I have been warning about a thousand fires coming to New York City. It will engulf the whole megaplex, including areas of New Jersey and Connecticut. Major cities all across America will experience riots and blazing fires—such as we saw in Watts, Los Angeles, years ago.

There will be riots and fires in cities worldwide. There will be looting—including Times Square, New York City. What we are experiencing now is not a recession, not even a depression. We are under God’s wrath. In Psalm 11 it is written,

“If the foundations are destroyed, what can the righteous do?” (v. 3).

God is judging the raging sins of America and the nations. He is destroying the secular foundations.

The prophet Jeremiah pleaded with wicked Israel, “God is fashioning a calamity against you and devising a plan against you. Oh, turn back each of you from your evil way, and reform your ways and deeds. But they will say, It’s hopeless! For we are going to follow our own plans, and each of us will act according to the stubbornness of his evil heart” (Jeremiah 18:11-12).

In Psalm 11:6, David warns, “Upon the wicked he will rain snares (coals of fire)…fire…burning wind…will be the portion of their cup.” Why? David answered, “Because the Lord is righteous” (v. 7). This is a righteous judgment—just as in the judgments of Sodom and in Noah’s generation.

WHAT SHALL THE RIGHTEOUS DO? WHAT ABOUT GOD’S PEOPLE?

First, I give you a practical word I received for my own direction. If possible lay in store a thirty-day supply of non-perishable food, toiletries and other essentials. In major cities, grocery stores are emptied in an hour at the sign of an impending disaster.

As for our spiritual reaction, we have but two options. This is outlined in Psalm 11. We “flee like a bird to a mountain.” Or, as David says, “He fixed his eyes on the Lord on his throne in heaven—his eyes beholding, his eyelids testing the sons of men” (v. 4). “In the Lord I take refuge” (v. 1).

I will say to my soul: No need to run…no need to hide. This is God’s righteous work. I will behold our Lord on his throne, with his eye of tender, loving kindness watching over every step I take—trusting that he will deliver his people even through floods, fires, calamities, tests, trials of all kinds.

Note: I do not know when these things will come to pass, but I know it is not far off. I have unburdened my soul to you. Do with the message as you choose.

God bless and keep you,

In Christ,

DAVID WILKERSON

Facebook Comments

6 tanker om “Jonathan Cahn: Et gigantisk moralsk forfall i Amerika under Obama administrasjonen

 1. Jeg er redd Jonathan Cahn og David Wilkerson får rett. Obama har ført USA inn i en sørgelig situasjon og Guds dom faller snart. Men er det noe bedre i Norge? Kanskje vi også bør begynne å forberede oss.

 2. “And Babylon, THE GLORY OF KINGDOMS,

  THE BEAUTY OF THE CHALDEES’ EXCELLENCY,

  shall be as when God overthrew Sodom and Gormorrah

  Esaias 13,19

  “Med Babel, krona mellom kongerike,
  den stolte kaldear-prydnaden,
  skal det gå som då Gud
  la Sodoma og Gomorra i øyde.”

  DET ER VIKTIG å forstå kva makt som er endetidas Babylon, dronninga over nasjonane.

  “Eg var harm på mitt folk
  og førte vanære over mitt arveland.
  Eg gav dei i dine hender,
  og du hadde ikkje medkjensle med dei.
  Jamvel på gamle folk
  la du ditt tunge åk.
  7 Du sa: «Eg skal for alltid vera dronning!»
  Du la deg ikkje dette på hjarta
  og tenkte ikkje på endelykta.
  8 Så høyr då dette, du nytesjuke,
  som sit så trygg
  og tenkjer med deg sjølv:
  «Eg og ingen annan!
  Eg skal ikkje sitja enkje
  og aldri leva barnlaus.»
  9 Men begge desse ulukkene
  skal koma over deg,
  brått, på ein einaste dag.” Esaias 47.

  Slik det ser ut no kunne ein tru Obama ville verta denne personen som svikta Israel.

  Åp 17 fortel oss kven det vert.

  Obama innfører mange “vederstyggeligheter”, men er veik ovanfor Iran.

  Me ser terroren frå IS og andre musimske grupper.

  Vesten treng ein sterk mann som knuser desse folka.
  Han kjem.

  “Det var ein gong at trea
  ville salva seg ein konge.
  Dei sa til oliventreet:
  «Du skal vera kongen vår.»
  9 Men oliventreet svara:
  «Skulle eg gje avkall på oljen min,
  som gudar og menneske ærar meg for,
  og gje meg til å svaga over skogen?»
  10 Då sa dei til fikentreet:
  «Kom du og ver kongen vår!»
  11 Fikentreet svara:
  «Skulle eg gje avkall på mi søte, gode frukt
  og gje meg til å svaga over skogen?»
  12 Så sa dei til vintreet:
  «Kom du og ver kongen vår!»
  13 Vintreet svara:
  «Skulle eg gje avkall på safta mi,
  som gjer gudar og menneske glade,
  og gje meg til å svaga over skogen?»
  14 Då sa alle trea til klungeren:
  «Kom du og ver kongen vår!»
  15 KLUNGEREN svara:
  «ER DET ALVOR AT DE VIL SALVA MEG TIL KONGE
  så kom og svala dykk i skuggen min!
  Men er det ikkje,
  skal det fara eld ut frå klungeren”.

  http://image.slidesharecdn.com/abimelech-140518155601-phpapp02/95/abimelech-9-638.jpg?cb=1400428603

  http://www.newlife.org/images/blog/20110428/042911_1812_THEWEAPONSO7.jpg
  BRAMBLE BUSH vert overraska . ” Er det alvor?”

  Heile jorda undra seg og følgde etter dyret.

  “Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen. 7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og kvart folkeslag. 8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hjå Lammet som vart slakta.”

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  It will become very clear to you why AMERICA will produce ANTICHRIST. He will rise up right in front of the noses of the apostate Christians who will embrace Him with their whole heart, for they REJECTED TRUTH, REJECTED GOD, AND REJECTED CHRIST. It will be the deception of all deceptions. YOU DO NOT WANT TO BE A PART OF THAT DECEPTION! “COME OUT OF HER, MY PEOPLE, THAT YE NOT BE PARTAKERS OF HER PLAGUES.

 3. David Wilkerson uttalte kort tid før han døde, at vi bør kjøpe inn mat for 30 dager, for han mente at verdensøkonomien kan kollapse når som helst, og da blir pengene verdiløs. Kanskje ingen dum ting å gjøre når en ser utviklinga, jf sannsynlig Hellas- konkurs og dramatisk aksjefall i Kina.

  • Når dollaren faller vil det også ramme Norge. Kan være lurt å sikre mat for en overgangsperiode.

  • Det er alltid lurt å ha liggende et lite lager av mat, medisiner og andre dagligvarer som er nødvendig dersom det skulle bli en eller annen krise. Krig, streik, økonomisk kollaps eller annet som kan skje, som gjør at forsyningen til butikkene stopper opp. Samtidig har Jesus lovet å være med alle slags dager, selv i kriser og stormer.

  • Men unngå rakfisk! Det stinker lang vei og tiltrekker seg all slags sultne skapninger!?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *