Arrangerer sørgemarsj for det ufødte liv onsdag 13 juni klokken 15 foran stortinget

Også i år vil prest Ludvig Nessa som står bak «Aksjon Nytt Liv» og «Den Norske Kirke i eksil» arrangerer sørgemarsj for å minnes de omlag 15000 ufødte barna som hvert eneste år blir drept på norske sykehus fordi de er uønsket av mor. Prest Ludvig Nessa som er en av de få som ennå er engasjert i kampen mot fosterdrap valgte i dag å senke flagget på halv stang i sorg over de nærmere 600 000 ufødte babyer som er blitt drept i mors liv i Norge Les videre

Prest Per Kørner refser avisen Dagen for å promotere skammelig utukt i nettutgaven

Koerner_Per_WEB

Per Kørner: Dagen er dessverre ikke lenger å betrakte som en konservativ kristen avis.
Dette har kommet klart til uttrykk over lengre tid

Prest Per Kørner i den norske kirke i eksil, refser den kristne avisen Dagen for å ha promotert skammelig utukt i en nyhetssak om «Gay Pride» i Oslo, i sin kommentar omtaler prest Per Kørner årets «gay pride» som en «syndens parade» som fremmer skammelig utukt. I avisens artikkel omkring årets Gay Pride får vi lese at en rekke prester fra den norske frafallskirken deltok under paraden ikledd prestekjoler, og avisen har ikke et eneste kritisk ord om denne opphøyelse av synd og syndernes stolthet. I sitt innlegg skriver Kørner dette: «Den norske kirke i Eksil mener at avisen Dagen burde holde seg for god til å ta inn et slikt NTB-oppslag av Syndens Parade. Skremmende at avisen finner det greit å reklamere for det Guds ord betegner som «skammelig utukt». På høy tid å få en kristen avis som har Skriften til ledestjerne.» En av dem som reagerer  på lignende vis er Runar Iversen som skriver dette: «Ganske utrolig at en konservativ kristen avis gjør seg selv til mikrofonstativ,»

Les videre

Ny sendetid for Ludvig Nessa på TV Visjon Norge

Ludvig Nessa representerer det sunne alternativet på omstridt tv kanal

ludvig-nessaAbortprest Ludvig Nessa som i de siste månedene har vært å se på TV Visjon Norge søndag formiddag klokken 1000 får ny sendetid på den kristne tv kanalen. Fra og med i morgen, søndag 1 februar blir Nessa å se på den kristne tv kanalen fra klokken 1500 til 1600 og dermed kolliderer heller gudstjenestene fra Karmel bedehus med tradisjonell kirketid søndag formiddag. Ludvig Nessa som er en kjent antiabort aktivist har markert seg som en grundig forkynner av Guds ord har siden midten av 1980 tallet markert seg som en modig forkjemper for barnet i mors liv. I Karmel bedehus i Fredrikstad samler Nessa fremdeles en trofast skare til gudstjenester annenhver søndag. Gjennom Visjon Norge får mennesker over hele Skandinavia mulighet til å høre Nessa`s forkynnelse.

Les videre

Ludvig Nessa på tv visjon Norge fra september?

Jan Hanvold ser ut til å følge opp sitt facebook-løfte til Ludvig Nessa

nessa-facebookTv Visjon Norge grunder Jan Hanvold som i frustrasjon over Ulf Ekmans konvertering til den katolske kirke la ut følgende melding på Facebooksiden til Ludvig Nessa: «Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.» Etter tre måneder er gudstjenestene fra Karmel ennå ikke å se på norsk kristen tv og enkelte har begynt å spørre seg om Jan Hanvold har vært ute med en bløff. På debattnettstedet «Spikerscorner» ble Jan Hanvold utfordret nettopp på dette løftet for knappe tre uker siden uten at Jan Hanvold syntes å ha respondert. Imidlertid kan ting tyde på at Nessa snart blir å se på kristen tv igjen. Les videre