Jan Kåre Christensen har politianmeldt førstekonsulent i innkrevingsetaten for “trusler”

Blogger Jan Kåre Christensen har nå anmeldt en navngitt førstekonsulent i innkrevingsetaten til politiet for falske trusler. Dette skriver han selv på egen blogg. Anmeldelsen kom etter at kommunal inkasso/innkrevingsetaten har sendt han et krav på kroner 275 040 for flere tvangsmulkter han ikke har betalt. Tvangsmulktene forfalt til betaling i dag, og siden Christensen ikke har betalt og i stedet går til anmeldelse av den kommunalt ansatte førstekonsulenten, vil saken etter alt å dømme bli oversendt namsfogden for inndrivelse. Christensen bestrider alle krav og hevder at de er foreldet fordi alle tvangsmulkter er basert på et tvangsvedtak fra 2015.

Den første tvangsmulkten ble erklært foreldet fordi det var gått mer enn tre år fra bygningsetaten hadde ilagt ham tvangsmulkten til beløpet ble forsøkt innkrevd. I ettertid har bygningsetaten sendt en rekke nye tvangsmulkter som er basert på pålegget om retting/tilbakeføring datert 8.09.2015. Det ble i pålegget truet med en tvangsmulkt på kroner 20 000 som namsmannen i 2020 slo fast var foreldet. Selve pålegget om retting og tilbakeføring ble i henhold til plan og bygningsloven § 32-3 hvor det heter: “Det gjelder ingen foreldelsesfrist for adgangen til å gi pålegg etter § 32-3. Et ulovlig oppført byggetiltak eller ulovlig bruk blir aldri lovlig, uansett hvor lenge det blir stående eller hvor lenge bruken pågår.” Hos kommunal inkasso er det nå to saksnummer på Christensen og hans mur. Det ene saksnummeret er 713266 (tvangsmulkt kroner 20 000) som ble erklært foreldet av namsmannen i juli 2020. Det nye kravet, på kroner 275 040 har saksnummer 735242 er ikke erklært foreldet. PBE og kommunal inkasso mener i motsetning til Christensen at det siste kravet som er basert på tre tvangsmulkter ilagt i 2021 ikke er foreldet. Christensen har påklagd disse tvangsmulktene til statsforvalteren og når kravene kommer til namsfogden vil det bli opp til namsmannen å gjennomføre inndrivelse.

10 tanker om “Jan Kåre Christensen har politianmeldt førstekonsulent i innkrevingsetaten for “trusler”

 1. JKC flytter bare til Danmark og Norge sitter igjen med skjegget i postkassen.

  • Strafferettspleien er gyldig i hele Schengenområdet. Både Norge og Danmark er Schengenland. Det vil si at alle brudd mot lovverk i ett Schengenland (uansett om det kvalifiserer til fengsel eller bøter), er gyldig i hele Schengenområdet. Noe som igjen vil si at hvis denne etterkommeren av Nabal flytter til Danmark, vil Norge sende saken over til Danske myndigheter som så driver inn bøtene.

  • Danmark vil aldri utlevere eller etterkomme noe krav mot sin egen store sønn,i fra usiviliserte fjell-aper høyst nord

  • Denne saken går mot sin endelige avklaring. Bare snakk om tid før fogden driver inn disse 275000 kronene.
   PBE er ikke så teite i pappen av de sender ut krav som er foreldet. Sist gang var det en forglemmelse på grunn av sakens brede og omfattende grunnlag. Både PBE og statsforvalteren har forstått at Christensen forsøker å drukne dem i dokumenter for å dra ut saken.
   De har forstått hans strategi og har omgående satt i gang prosessen med å hente inn bøtene.
   Snart vil Christensen skrike å bære seg over at eiendommen blir lagt ut på tvangsauksjon. Han vil tape stort på dette økonomisk.
   Han forstår ikke at han bare taper og taper.
   Han tapte mot Torp, tapte i diskrimineringsnemda, tapte når det gjaldt jobben i Unibuss og gjennom forliktet viste han at han ikke var noe annet enn en pengegrisk Jan Hanvold kopi.
   Han har tapt overfor PBE og dette tapet vil bli steindyrt.
   Om ett år eller så er mur, bod og trapp en saga blott.

  • Ja, i Danmark er jeg født og der har jeg person nummer og alt.
   Hadde ikke vært meg imot, og kona er pensjonist blitt.
   Gleder oss veldig 😁

 2. https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2987-sa-har-vi-politianmeldt-anita.html?m=1

  Så har vi politianmeldt Anita Olsen Berget hos Innkrevingsetaten for falske trusler som er straffbart da kravene imot oss som hun sender med fullt overlegg er foreldet!

  https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

  Min tidligere saksbehandler Tommy Monge skriver bl.a. dette at jeg kan gjøre kriminelle handlinger og burde bli tvangs plassert.

  Sannheten er vel at jeg er Norges mest «normale» og rolige mann.

  Har ikke gjort noen mennesker fortred eller noe ille noen gang.

  At jeg nå da jeg nærmer meg seksti år skal «plutselig» bli voldelig og utagerende vitner om en mann og de offentlige etatene kan få seg til å si og gjøre det meste.

  Alle sperringer og hindringer for fabler, løgn, sjikane, karakterdrap, skremselspropaganda og mørkets krefter har fått fritt spillerom!

  Slik driver demone på med sine løgner gjennom enkelte mennesker.

  Det triste er at dette er mennesker som jobber i det offentlige og har makt som de misbruker til de grader, ille!

  Se her for mer:

  https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2980-plan-og-bygningsetaten-prver.html

  https://www.sokelys.com/christensens-tvangsmulkter-blir-sak-hos-statsforvalteren-christensen-politianmelder-ansatt-i-innkrevingsetaten-og-har-skaffet-seg-advokat/

  https://www.sokelys.com/sa-slo-innkrevingsetaten-til-har-gitt-jan-kare-christensen-14-dagers-frist-pa-a-betale-275-040-kroner-for-tvangsmulkter/

  https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

  https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-kristen-influenser-har-bitt-i-det-sure-eplet-og-betalt-gebyr-til-pbe-for-avvist-byggesoknad/

  Anita Olsen Berget prøver å true oss til å betale ugyldige krav, dette er trusler og straffbart. Derfor er hun politianmeldt som dessverre ikke komme til å føre frem da alle offentlige etater beskytter og verner hverandre.

  Med andre kammaderi og ulovlig beskyttelse!

  Her er et av kravene som er trusler da de er foreldet og Namsmannen har sagt sitt. Nå prøver de å lure Namsmannen med å bytte beløp og nr, date etc.

  De er selvsagt kriminelle som burde vært straffet for sine ugjerninger.

  Her er noe av korrespondansen mellom oss:

  Hei

  Min besvarelse i går gjelder sak 713266 som ble avsluttet som foreldet den 09.07.2020.

  Jeg vil minne om at sak 735242 på kr 275 040,- fortsatt er ubetalt, bare så dere ikke blander de to sakene.

  Vennlig hilsen
  Anita O. Berget
  førstekonsulent
  901 42 048

  Innkrevingsetaten
  Kommunal inkasso
  oslo.kommune.no/ine
  Kundesenter: 21 01 40 04

  Vi svarer dette, og har ikke fått svar, det viser at truslene er fortsatt der.

  Til Anita Olsen Berget Oslo 8/2. 2022

  Innkrevingsetaten

  Hei!

  Det er samme sak, så dere ikke tror det er to forskjellige saker skriver du, men det medfører kun kriminell aktivitet det du skriver.

  Men andre ord, du prøver nå å gjøre en kriminell handling!

  Vi politianmelder deg for dette i løpet av dagen for trusler.

  Begge sakene er foreldet og skal derfor ikke betales!!!!!!!!!!!

  Saken imot oss når det gjelder penger, ble foreldet i 2018.

  Det har Namsmannen sagt.

  https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2980-plan-og-bygningsetaten-prver.html

  Saks nr. 713266 og 735242 har det samme opphavet og samme foreldrefristen. Her kan dere ikke trikse dere til en ulovlig og kriminell handling. Det som PBE holder på med er ikke noe annet enn ulovlig juridisk og kriminell aktivitet! Skjulte trusler er dette!

  Mvh
  Berit og Jan Kåre Christensen
  Krokstien 2 c
  0672 Oslo

  Sluttkommentar:

  De ansatte innenforbi det offentlig har holdning og synspunkter som er så hinsides at en skjønner at dette er mennesker styrt av mørke og onde åndskrefter som en bare må overlate i Guds hender!

  Bl.a. skriver en tidligere ansatt hos PBE-følgende om meg:

  God jul, gale mann :)!

  Tommy Monge skriver følgende:

  Håper jo at mannen blir tvangsinnlagt uten mulighet for å slippe løs i samfunnet. Det er jo ikke noe fysisk vondt i han … Ikke enda.

  Det finnes jo ingen garantier mot slik mennesker!

  (sitat slutt.)

  Innsperret ønsker enkelte ansatte at jeg skal bli – for alltid!

  https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

  Hva skal en si? Ifølge en tidligere saksbehandler vi hadde hos PBE er jeg både gal og skal tvangsinnleggelse og med andre bli innesperret!

  Slike holdninger har de menneskene som herjer og holder på med oss!

  Hva mer skal en si?

  Selvsagt er dette mennesker som er så uskikket for oppgaven de har, at en vet ikke hvor kraftig nok en skal få sagt det!

  Det er underlig at slik kan en si uten at Politiet tar tak i slike personer som jobber innforbi det offentlige.

  Det er ikke lov å si enkelte ting, det er straffbart etc.

  Men å komme med slike karastikker og meninger om personer, det er helt legitimt da det kun gjelder noen som har tatt til motmæle for mange overgrep og myndighetsmisbruk av offentlige ansatte!

  Foranledningen for dette er minst to mailer til PBE der de får «opplyst» at de ligger bakpå angående oss med hensyn til å drive inn penger etc.

  Dette har igjen fått at PBE har fått «blod på tann».

  For om mulig å knekke oss, snakk om hat og råttenskap!

  Det er ikke bare det at saken imot oss når det gjelder pengekrav er foreldet.

  Men i selve prosessen frem til i dag har PBE bare gjort alt for å lage kvalme og vanskeligheter for oss.

  Godt hjulpet av de andre offentlige etater som Statsforvalteren, Oslo Tingrett, Oslo Politiet, Sivilombudsmannen, Oslo Byråd og Regjeringen som avskriver seg også alt ansvar for PBE og Innkrevingsetaten.

  Eneste som har talt vår sak har vært Namsmannen her i Oslo By!

  https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

  https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

  https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2926-foreldelsesfristen-imot-alle.html

  https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

  https://www.youtube.com/watch?v=vWdjLznlhKw&t=3s

  https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-har-fatt-tvangmulkt-pa-kroner-60-000-trues-med-nye-boter-dersom-palegget-ikke-etterfolges/

  2
  1
 3. Christensen. Du skjønner ikke Herrens tukt. Herren tukter deg på grunn av din synd og ondskap mot Torp. Jeg har lagt merke til dette: Etter at pastor Torp fikk deg straffedømt for hetsing og truende adferd, har Herren tvunget deg til å forsvare deg selv hele tiden. Din blogg var tidligere et redskap på hets av kristne forkynnere. Men Herren har tvunget deg til å bruke bloggen som en forsvarsblogg for deg selv og dine egne synder og ulovligheter.
  Du har bygd deg ulovlige byggverk som må fjernes. Du viste at din gigantmur var søknadspliktig. Du har bygget deg en stor skjemmende mur som gjør at snøen som før ble kastet opp i skrenten, nå blir liggende på naboens tomt. Den muren er ikke til gunst for andre enn deg selv.

  3
  4
 4. Jeg synes Oslo kommune strekker seg langt i å forklare dette veldig tydelig for Jan Kåre.

  Det virker nå som det begynner å gå sakte opp for Jan Kåre at kravene er reelle. Kjedelig å bruke sluttoppgjøret fra tidligere arbeidsgiver på dette.

  1
  4
 5. Siste innlegg fra Jan Kåre, viser et mønster der han legger ansvaret på alle andre enn seg selv.

  Nå er det naboen, og en Fuglesteg som er ansvarlig for innkreving fra PBE.

  Han nekter å ta ansvar for noe som helst i sitt liv, det er enten myndighetene eller Gud som tar regi i livet til Jan Kåre.

  – oppsigelse, han hadde ikke noe ansvar. Forfølgelse.

  – konflikt med tidligere menigheter, han hadde ikke noe ansvar. Forfølgelse

  – barnevernet, han hadde ikke noe ansvar. Forfølgelse

  – bygg av mur og bod ulovlig, han har ikke noe ansvar han har fått råd via telefon

  – innkreving / konsekvenser av ulovlig bygg, forfølgelse av naboer og andre

  2
  2
  • Naboen har rett men har glemt å legge til at Jan Kåre Christensen mener at Utøya og Regjeringskvartal terroristen Anders Behring Breivik skulle ha fått lov til å få delta i sin mors begravelse. I et innlegg i sin drittungeblogg, er han i harnisk over dette at denne terroristen ikke fikk fri fra fengselet den dagen.

   Jan Kåre Christensen mener med dette at Anders Behring Breivik i sine drap av AUF unger har begått en middels alvorlig forbrytelse da det er kun disse og milde lovbrytere som får lov til å gå sine mødres begravelser.
   Mord, terrorisme og andre alvorlige lovbrudd gir ikke denne rettigheten.

   Jan Kåre Christensen har med dette helt tydelig signalisert at han mener at Anders Behring Breivik sin terrorisme ikke er så spesielt alvorlig.

   Fin nabo, dette. Naboene hans burde merke seg at deres nabo er en aldri så liten ABB fanboy.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.