Blogger Christensen fikk faktura på kroner 180 000 fra Plan-og bygningsetaten -Christensen raser og kaller fakturaen “kriminell”

Har fått fakturaer fra bygningsetaten på 240 000 kroner til nå. Plan og Bygningsetaten i Oslo øker nå det økonomiske presset på blogger Jan Kåre Christensen som lenge har vært i konflikt med etaten over en ulovlig oppført støttemur. Muren som hadde en størrelse som gjorde den søknadspliktig ble oppført uten av etaten var klar over det, og det var først etter tips fra naboer at etaten ble gjort oppmerksomme på muren. I 2015 innledet etaten en ulovlighetssak på muren som har pågått siden da. Både rettsvesen, sivilombudsmannen, statsforvalteren og diverse politiske størrelser har gitt PBE medhold. Bygningsetaten har gitt Christensen en rekke frister på å rive muren, men så langt har Christensen nektet. I tillegg har etaten truet med bøter på henholdsvis 20 000, 30 000, 45 000, 60 000, 80 000 og senest 100 000. Den første mulkten på 20 000 ble erklært foreldet av namsmannen, og bøtene på kroner 30 000 og 45 000 har Christensen ikke mottatt og disse to tvangsmulktene ser ut til å ha vært løskrutt.

Blogger og evangelist Jan Kåre Christensen raser nå mot Plan og bygningsetaten i Oslo etter at han i dag mottok en faktura på kroner 180 000 som må betales innen 17/10-21. Tidligere har bloggeren mottatt en faktura på 60 000 som var fordi han ikke hadde etterkommet et pålegg om å rive og tilbakeføre terrenget til slik de var før muren ble bygd. Fakturaen på 60 000 forfalt i sommer og har ikke blitt betalt. Tvangsmulkten forfalt til betaling 1 juli og skal være oversendt kommunal inkasso som ennå ikke har satt i gang prosessen med å drive inn beløpet. Mens de tre første bøtene Christensen ble truet med, først 20 000 (som var foreldet) og 30 000 som ble innklaget til fylkesmannen og opprettholdt, samt en bot på 45 000 som PBE truet han med i et skriv datert 28/2-2020 -har vist seg å være løskrutt. De to tvangsmulktene PBE truet han med på henholdsvis 30 000 og 45 000 har de åpenbart hoppet over eller “glemt”. Imidlertid fikk bloggeren en faktura på en tvangsmulkt på 60 000 rett før ferien som han ikke har betalt, og i dag kom denne fakturaen pålydenden kroner 180 000. Christensen mener at slik Plan og bygningsetaten holder på er straffbare trusler: “§ 263 sier at trusler er straffbart, dermed bør og skal det vanke bøter på to navngitte saksbehandlere hos Plan- og bygningsetaten.Samt hos en ansatt hos Innkrevingsetaten gjør, det er kun trusler og misbruk av makt og stilling til å skremme oss til å gjøre noe som er vandalisme og helt bak mål,” skriver Christensen i en mail til Søkelys.

Denne fakturaen er kriminell, og en hevnakt for vår anmeldelse!, skriver Christensen til PBE

Christensen raser i skriv til PBE

Den siste fakturaen på 180 000 som Christensen regner som “fiktiv” er tvangsmulkter etaten har truet med blant annet i et vedtak datert 5/5-21. Her ble bloggeren gitt frister som sa at han ville bli ilagt 80 000 i mulkt dersom muren ikke var fjernet innen 15/6-21 og en ny mulkt på kroner 100 000 ville forfalle dersom pålegget ikke var etterkommet innen 15/7-21. Christensen som mener at alle økonomiske krav mot ham fra PBE er foreldet og derfor er også fakturaene fiktive, dog reagerer Christensen sterkt på de stadig mer “kriminelle truslene fra etaten” som nå sender ut usignerte skriv. “Denne fakturaen er et skalkeskjul at dere ikke har gjort jobben før, etter vår Politi anmeldelse er dette også en form for hevnakt og gjengjeldelse at dere skal ta igjen med de midlene dere har. Egentlig er dette atter igjen kun misbruk av den makten dere har.
Alt dere gjør i denne saken, er misbruk og mørkets gjerninger! Vi bestrider lovligheten av fakturaen, da saken imot er foreldet. Det er ikke lov heller slik dere gjør å sette på en fiktiv dato for et foreldet krav, det er åpenbart både ondsinnet og kriminelt! Dette er ikke noe annet enn truing og hensynsløs adferd! Namsmannen sa klart ifra at saken er foreldet, bare fordi vi har politi anmeldt dere, kjører dere på med dette.
Det som dere her gjør er ikke noe annet enn et overgrep! Dere operer ikke med navn heller hvem som sender dette, det er også imot Norsk Lov! Det er også imot Norsk lov at dere ikke har godkjent det som dere kaller for ulovlighet.
Norsk sier klart følgende at i vårt tilfelle med minimale overskridelser skal en få
dispensasjon. Det er også underlig, de andre fakturaene, som er mindre. Hvorfor har dere ikke krevd inn de? Dere begynner med et kjempebeløp nå, som tatt ut av luften.
De på 20.000, – kr, 30.000, – kr, 60.000 etc. Hvor er de blitt av? Trusler er dette, ikke noe annet!,” skriver Christensen i en epost til bygningsetaten. Og Christensen fortsetter: ” Dere er ikke redelige, her i fra 2019. Dere bare prøver å gjøre noe nå når saken
er politi anmeldt. Snakk om å være råtne! Ta innover dere at dere er styrt av mørke og hat, slik oppførsel som dere legger for dagen er uhørt og ond! Dette er løgn dere her skriver: vedtak av 05.05.21
Vedtaket er av mnd. skifte august/september 2015, og dere er 3 år på overtid.
Misbruk, misbruk, trusler og kriminell adferd dere bedriver!,” skriver bloggeren som har politianmeldt etaten for trusler. Så langt har politiet henlagt anmeldelsen men Christensen har klaget saken til statsadvokaten.

 

29 tanker om “Blogger Christensen fikk faktura på kroner 180 000 fra Plan-og bygningsetaten -Christensen raser og kaller fakturaen “kriminell”

 1. Lesere.

  Hadde Jan Kåre Christensen vært en kristen, norsk mann hadde Oslo Kommune garantert tatt affære for lenge, lenge siden med tvangsmidler.

  Men som Oslo Kommune og vi andre vet, er Jan Kåre Christensen en ufyselig mann som plager og terroriserer alt som lukter av kristent blod. Og det fordi han har satans sjel i seg. Satans sjel bruker gjengifte som unnskyldning. En unnskyldning alle har sluttet å tro på etter de avsløringene om Jan Kåre og hans families liv.

  Oslo Kommune, som er ateister og all slags annet søppel, lar derfor satans sjel, Jan Kåre, få gjøre som han vil. Det så lenge han fremdeles terroriserer alt som lukter av kristent blod.
  Og Jan Kåre danser etter satans pipe da hans sjel er gitt bort til satan selv.

  Jan Kåre har ingenting å frykte fra hans meningsfeller, satanistene, i Oslo Kommune.

  4
  3
  • Som en nabo av Christensen må jeg si følgende: Plan og byggeetaten har gjort en slett jobb. Dette har de latt pågå i årevis og etaten har sviktet oss som klaget på ham.
   Stemningen i nabolaget er ødelagt av bygningsetatens manglende evne til å gjøre det de er satt til.
   Det er mye som skurrer med ledelsen i bygningsetaten.
   Jeg har ikke tillit til at etaten klarer å gjennomføre sine vedtak.

  • 18/09/2021, kl. 13:49 sa
   Nabo
   ———–
   Hvorfor klaget dere. Har dere ikke annet å gjøre. Det er slikt narsissistiske psykopater holder på med. Klager på naboen. Slike naboer skal man ikke ha respekt for som ønsker å ødelegge for andre. Psykopater fortjener pryl.

  • Z
   Enig med deg, klage på naboer til Kommunen er totalt skivebom og undermåls!

 2. Hvorfor sender de ut disse fakturaene når de ikke krever dem inn? Fullstendig meningsløst og bortkastet tid.

  • Trusler er dette, og straffbart.

   Straffeloven § 263 om trusler

   Det følger av strl. § 263 at den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Hvilken straff som blir aktuell avhenger dermed av de konkrete omstendighetene, hva politiet under etterforskningen finner bevist og hvordan de deretter vurderer saken.

 3. Jan Kåre Christensen mener altså at all innkreving av gjeld, fra trafikkbøter til studentenes lånekasse, bil og boliglån er altså trusler som rammes av straffeloven om trusler.
  Da er han ga-ga i hodet sitt.

  Eller mener han at han selv er hevet over loven og at norske lover ikke gjelder han ? Jeg mistenker det sistnevnte. Da har han en kriminell tankegang og lever etter sine egne lover.

  3
  3
  • Jan Kåre Christensen.

   I Norge betaler man ikke for grunn og ungdomgsskole. Det er kun for ekstra undervisning man betaler for. Ekstraundervisning man kan betale for hvis man er en undermåler som ikke forstår pensum i grunn og ungdomsskolen.
   Med bakgrunn i det jeg har lest av det du skriver, forstår jeg derfor godt, på bakgrunn av dine egne opplevelser, at du tror at alle betaler for grunn og ungdomsskole undervisning.

   3
   2
 4. Jeg kom til å besøke hans søppelblogg og ser at han her henger ut helt uskyldige kvinner for noe de ikke har ansvar for.

  Dette er kvinner som altså følger sin arbeidsinnstruks. Det i motsetning til Jan Kåre Christensen som i sin jobb som bussjåfør ikke maktet å følge sin arbeidsinnstruks og derfor helt fortjent fikk sparken fra den på grunn av sin udugelighet.

  Lovene til PBE er gitt av storting og kommune. Ikke av disse kvinnene som Jan Kåre Christensen, denne udugelige bussjåføren, som han henger ut med bilde og navn.
  Dette viser med all klarhet at Jan Kåre Christensen er en taper og undermåler som ikke engang forstår det som 10 år gamle barn forstår. Nemlig at folk bare følger det som sjefene deres sier at de skal gjøre.

  At Jan Kåre Christensen er en undermåler som ikke forstår selv de enkleste tingene er ikke noe som disse kvinnene som han henger ut har skylden for. De har bare gjort og gjør sin jobb. Det i motsetning til Jan Kåre Christensen som ikke klarte å gjøre selv den enkleste mulige jobben og fikk altså sparken for det.

  4
  3
  • Disse damene er ikke uskyldige, det er jeg og min kone.
   At det offentlige forsvarer seg selv, det er dessverre ikke noe nytt.
   Men før eller siden sier Guds ord at din Synd skal finne deg.
   Disse damene hvis de ikke omvender seg, vil Gud før eller siden holde dem ansvarlige for sine ugjerninger!
   Amen, Amen!

   3
   3
  • Det å henge ut disse tre kvinnene med navn og bilde er ikke rett og viser vel at Christensen er i ferd med å bli desperat.
   Det er langt over streken og er en ren hevnakt fra Christensen.
   Det er på grunn av slikt at ingen i PBE vil sette sitt navn under skrivene du får.
   Det å henge ut offentlige tjenestefolk slik er alvorlig og kan rammes av straffeloven. Disse tre damene bør ha øyne i nakken.
   Man kan jo aldri vite hva en en helsprø evangelist og bibellærer finner på. Politiet som henla din anmeldelse gjorde det rette.
   De skjønner at det er en hevnanmeldelse som er fiktiv og falsk.
   Trusler om bøter er ikke en kriminell trussel rent strafferettslig og anmeldelsen din vil aldri føre frem.
   Du går langt over streken her Jan Kåre

   3
   3
  • Jan Kåre Christensen.

   Disse tre kvinnene bare gjorde den jobben de var ansatt av kommunen til å gjøre. En jobb som staten har pålagt kommunen å gjøre. Disse tre kvinnene har ikke hatt noen oppfatning av deg og har heller ikke kunnet utføre hevnaksjoner mot deg. Dette er noe som alle med fullført barne og ungdomskole forstår.

   Men du forstår altså ikke dette. Det sier alt om deg og din undermåler mangel på viten og alminnelig folkeskikk.

   2
   3
  • Guds hammer

   Disse 3 damene utfører kriminelle handlinger, har null med noe annet å gjøre!

   2
   2
  • Jan Kåre Christensen.

   Alle som kan sitt grunnskole og ungdomskole pensum vet at disse tre kvinnenene bare gjorde den jobben som kommunen gjennom pålegg av staten har pålagt dem.

   Et voksent menneske som ikke en gang klarer å se dette, er det vi kaller en undermåler.

   1
   1
  • I dag ble to ansatte på et NAV kontor knivstukket av det som nok har vært en klient som ikke har vært fornøyd med avslag eller mangel på å få oppfylt det han ønsket.
   Den ene kvinnen døde.
   Ille.
   Disse ansatte i PBE har krav på å slippe hets og uthengning av denne evangelisten og bibellærer som ødelegger mer for Guds rike enn hva alle gjengifte pastorer til sammen får til.
   Christensen bør fjerne navn og bilde til disse kvinnene.
   Han virker rimelig bitter og aggressiv mot dem.
   Håper disse politianmelder Christensen for dette.
   Det er kriminelt og henge ut folk som bare gjør jobben sin slik.
   Christensen virker rimelig desperat og hva er han i stand til å gjøre?

   2
   2
  • Rystet
   Bare å nevne meg i en slik setting viser at du er klin gæren!

   2
   2
  • Jan Kåre Christensen.

   Enhver som leser din søppelblogg vil si seg enig med Rystet sin vurdering av deg og den faren du representerer ovenfor andre.

   Du er også en NAV klient og vil sikkert forbli det ut din yrkesaktive karriere. Rystet er derfor ikke klin gæren. Du derimot.

   3
   1
  • Djevelens hammer

   Til underretning, jeg er ingen NAV klient.
   Skulle jeg vært det, så er det ren mobbing du driver med.
   Ekkelt er mobbing, det er kun svake og usikre personer som driver med mobbing!
   Ergo, du er en usikker og mann proppfull av mindreverdighets komplekser.

   2
   2
  • Jan Kåre Christensen.

   Du beskriver den personen som henger ut tre navngitte kvinner og som tidligere har hengt ut de fleste kristne ledere på din søppelblogg på en treffsikker måte når du skriver “du er en usikker og mann proppfull av mindreverdighets komplekser.”

   Jeg tror ikke det er noen som er uenig med denne beskrivelsen av Jan Kåre Christensen og hans blogging i de siste ti årene. Ei er det noen som er uenig med “det er kun svake og usikre personer som driver med mobbing!” beskrivelsen av den samme Jan Kåre Christensen.

  • Djevelens hammer, jeg har aldri mobbet en person.
   Vet du hva mobbing er?

   Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg

   Jeg har påpekt gjengifte blant forkynnere som stort sett har en mye større talerstol og tilhører skare enn meg.
   Her er det 3 kvinner i maktposisjon som misbruker sin makt.

   Det at jeg omtaler dette, er så langt bort fra mobbing det er mulig å komme.
   Kritikk er det rette ordet å bruke på det jeg skriver og taler, ikke mobbing!

   1
   1
  • Jan Kåre Christensen.

   Du, i motsetning til de aller fleste barn i 10 års alderen, forstår altså ikke at disse tre kvinnene bare gjorde den jobben deres arbeidsgiver, gjennom kommune og stat, har pålagt dem å gjøre.
   De har aldri handlet på eget iniativ. De har aldri fulgt sin personlige oppfatning om deg. De har bare gjort den jobben deres arbeidsgiver har pålagt dem.
   Men det som barn forstår, forstår altså ikke du. Og det er derfor din omtale av dem er ren mobbing og sjikane.

 5. Romerbrevet 13:1:

  “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. 6 Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. 7 Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.”

  Det er BARE dersom myndighetene krever at du skal gå imot Gud og Hans prinsipper at en kristen har rett til å nekte å adlyde. “Lyd Gud mere enn mennesker”, sier nemlig Skriften.

  Selvsagt har en rett til å fremlegge sin sak visavis myndighetene og kjempe for denpå ordinært vis, men når dommen er falt MÅ en sann kristen adlyde. Selv om myndighetenes avgjørelser er urettferdige. That’s it

  6
  2
  • JV myndighetene i Norge tar endog friske og sunne barn i fra gode foreldre. Men elendige foreldre får beholde barn/barnene. Så dette er greit? Hele verden demonstrerer imot det Norske barnevernet.
   Ergo, verden er gal!!!!!!!!!!!!!!!!

   4
   1
  • Nå gremmes sev JEG over hva JV-en skriver. JV-en har virkelig forstått hva det dreier seg om. Og jeg er FULLSTENDIG enig det JV-en skriver her.

Det er stengt for kommentarer.