Christensens tvangsmulkter blir sak hos statsforvalteren -Christensen politianmelder ansatt i innkrevingsetaten og har skaffet seg advokat

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen nekter å etterkomme pålegget fra Plan og Bygningsetaten og siden tvangsmulkter ikke virker, vurderer nå byggeetaten å bruke andre virkemidler som følger av lovverket.

Konflikten mellom bibellærer Jan Kåre Christensen og Plan og bygningsetaten i Oslo tilspisser seg. Som kjent er Christensen på grunn av sin ulovlige mur ilagt en rekke tvangsmulkter som han ikke vil betale. Så langt har kommunal inkasso sendt krav på kroner 275 000 til den omstridte bloggeren og evangelisten. I tillegg har Plan og bygnings-etaten ilagt ytterligere to tvangsmulkter som forfalt i oktober og november 2021. Disse var på henholdsvis 120 000 og 140 000 kroner. De to siste tvangsmulktene er ennå ikke forsøkt innkrevd og Christensen har klaget på tvangsmulktene som nå vil bli behandlet av statsforvalteren. Tilsammen er Christensen ilagt tvangsmulkter på tilsammen kroner 535 000 uten at det ser ut til å skremme bloggeren som nå vil politianmelde en kvinnelig ansatt i innkrevingsetaten. Christensen har også skaffet seg advokat i saken og får nå bistand av advokat Dag Røthing Simonsen.

Blogger Jan Kåre Christensens kontroversielle og ulovlige mur blir igjen en sak for fylkesmannen som nå heter statsforvalteren. Christensen som er ilagt fem tvangsmulkter på tilsammen 530 000 kroner + omkostninger nekter å betale og vil ikke etterkomme pålegget fra bygningsetaten. Saken har flere ganger blitt vurdert av statsforvalteren, sivilombudsmannen og Oslo tingrett, som alle har vendt tommelen ned for Christensens klager. Nå får statsforvalteren saken på bordet ennå en gang, for å ta stilling til de massive tvangsmulkter Christensen er ilagt. I sitt skriv til Statsforvalteren skriver etaten dette:  “I 2015 ble det fattet vedtak om pålegg om fjerning av ulovlig oppført mur og terreng på eiendommen. Vedtaket er opprettholdt av statsforvalteren i Oslo og Viken (den gang fylkesmannen). Pålegget er ikke fulgt og det har forfalt flere tvangsmulkter. I september 2021 ble det vedtatt nye tvangsmulkter:
Ny frist for å følge pålegget er 15. oktober 2021. Dersom dere ikke retter de ulovlige
forholdene innen denne fristen, vil dere måtte betale neste tvangsmulkt i
tvangsmulktsplanen som følger under. Vi vedtar med dette nye tvangsmulkter med
følgende frister:
 En tvangsmulkt på kr 120 000 vil forfalle den 15. oktober 2021
 En tvangsmulkt på kr 140 000 vil forfalle den 15. november 2021
Dersom dere ikke retter de ulovlige forholdene 15. oktober 2021, vil tvangsmulkten på kr 120 000 innkreves uten ytterligere varsel.

Saken har pågått over flere år og inneholder 193 dokumenter. Kommunen ser det derfor ikke som hensiktsmessig å vedlegge flere dokumenter enn det vi mener er relevant i saken. Vi henviser statsforvalteren til vår innsynsløsning Saksinnsyn, og ber om at dere tar kontakt med oss dersom det er dokumenter dere ønsker innsyn i.
Vedtaket om tvangsmulkt ble fattet 14.09.2021 og klagen kom inn samme dag. Det er klaget innenfor fristen.
Vi viser til vedlagte klage og tidligere korrespondanse i saken.
Kommunen er forpliktet til å forfølge ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven § 32-1 Tvangsmulktene som er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 har ikke virket etter sin hensikt, tiltakshaver nekter å følge pålegget. Kommunen har derfor sett det som nødvendig å legge ytterligere press på tiltakshaver. Til orientering vil kommunen nå vurdere å bruke andre virkemidler som følger av lovverket,” skriver PBE og avslutter med at det “etter kommunens syn har det ikke kommet inn nye momenter som endrer vårt syn på saken, og vi kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge.”

Har hyrt inn advokat og politianmeldt en førstekonsulent i innkrevingsetaten

Statsforvalteren som har vært inne og sett på saken flere ganger vil ventelig ikke komme til noe annet resultat enn det bygningsetaten har gjort. Christensens nye advokat, Dag Røthing Simonsen som er den tredje i rekken etter at Knut Howlid og advokat Ola Sperre, har i anledning saken sendt henvendelse til innkrevingsetaten som så langt ikke har besvart hans henvendelse. Videre skal Christensen ha politianmeldt en førstekonsulent i innkrevingsetaten og skriver dette i et skriv til henne: “Hei! Det er samme sak, så dere ikke tror det er to forskjellige saker skriver du, men det medfører kun kriminell aktivitet det du skriver. Men andre ord, du prøver nå å gjøre en kriminell handling! Vi politianmelder deg for dette i løpet av dagen for trusler. Begge sakene er foreldet og skal derfor ikke betales!!!!!!!!!!! Saken imot oss når det gjelder penger, ble foreldet i 2018. Det har Namsmannen sagt. I en kommentar sier Christensen at han ennå ikke har sendt noen anmeldelse på førstekonsulenten til politiet, men at han vil komme til å gjøre det. Christensen mener at førstekonsulenten driver med kriminell aktivitet gjennom å true med inndrivelse av foreldede tvangsmulkter. Innkrevingsetaten har sendt ham en faktura på 275 040 kroner han må betale innen 17 februar. Dersom beløpet ikke blir betalt, vil etaten sende kravet til namsfogden for inndrivelse. Da må namsfogden ta stilling til om kravene er foreldet eller om det kan foreta en utleggsfordring. “Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg.” heter det på Politiets nettside. Samtidig vil også statsforvalteren ta stilling til om lovligheten av Plan og bygningsetatens ileggelse av tvangsmulkter.

 

 

23 tanker om “Christensens tvangsmulkter blir sak hos statsforvalteren -Christensen politianmelder ansatt i innkrevingsetaten og har skaffet seg advokat

 1. Det er altså en advokat som tar saken for Christensen og tydeligvis ser en mulighet for å få til en minnelig løsning.
  En advokat hadde ikke gjort dette hvis det var fullstendig innlysende at hans klient hadde en tapersak.
  Nå får vi følge utfallet av saken. Den må få en slutt.

  4
  5
  • Her er du nok ikke i takt med realitetene. Enhver middels dyktig advokat jubler når de får en tapersak dersom klienten er sta nok og anker, og anker, og anker. Advokaten taper ikke noen gang. Han får dekket sine salærer uansett. Og her har han en sak som gir sikker inntekt i lang tid bare han jatter med og ikke selv kommer i krangel med klienten.. Og det er vi som betaler.

   7
   5
 2. Ser at det blir både be jublet og kritisert at vi har hyret inn Advokat Dag Røthing Simonsen.

  Nå omhandler saken seg om jus igjen.

  Jeg er ingen Advokat eller jurist.
  Trenger derfor juridisk bistand når det offentlige vil bruke et 6 1/2 års gammelt vedtak imot oss for å prøve å få oss på gata.
  Vi tror at pengekravet er foreldet.

  Hva annet kan vi gjøre?

  Den som mener dette er feil, får komme opp med en bedre løsning.

  Vi ber til Gud, men å søke juridisk bistand føles rett og nødvendig.

  Like rett nesten som å be.

  Bønn er alltid best.

  Men å gjøre det en kan, oppleves også som rett!

  6
  2
  • Uforståelig at Jan Kåre tror at nåværende vedtak om innkreving er foreldret. Etter at det ble gjort saktekniske feil med tanke på selve innkreving, så er jo vedtakene gjennomført på nytt, og jeg er overbevist om at alle kommunale etat vil unngå feil for å havne i tilsvarende situasjon på nytt.

   Selve vedtaket om ulovlighet har aldri vært foreldret. At Jan Kåre pakker seg inn i håp om at han nok engang skal dra ut prosessen på tid, overøse myndigheter med meningsløse dokumenter uten nye momenter. Her tror jeg at han undervurderer myndighetene sitt behov av å avslutte saken.

   Jeg har skrevet tidligere at jeg er glad for at vi går inn i siste fase.

   Jeg ser frem til at pengene startes å kreves inn, og at det på denne måten merkes for Jan Kåre at saken har gått for langt.

   4
   6
  • Du skriver at du “tror pengekravet er foreldret” – det betyr vel at du har gjort en vurdering om at det kan være gyldig.

   Når det viser seg at kravet er gyldig, hva vil det betyr i praksis for dere? Konkurs? Spises det av oppsparte midler som kunne ha gått i arv til barn og barnebarn?

   4
   5
  • Matteus 7:

   21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

   4
   1
 3. Selvsagt vil PBE og innkrevingssentral sette all sin prestisje i innkreving av bøter og riving av innstalasjoner. Dette er nå en prestisjesak der det står om troverdighet.

  Hvis man skal tro Jan Kåre Christensen og internettet er hans naboer øksemordere, voldsmenn, fulle av hat, ondskapsfulle og har horn i pannen og hale i rompen.
  En type naboskap som neppe er attraktivt for en hardt arbeidende familie med barn og tilgang til Google som ser etter bolig i Oslo og eller den delen av Oslo.

  Jan Kåre Christensen har med sine beskrivelser av naboene satt tilbake sin formue med minst 50 %. Det er grunn til å anta at han vil måtte finne en million kroner for betaling av bøter og tilbakeføring av området til slik det var før han brøt loven.
  Et lån, hvis han finner en långiver, blir på ågerrenter. Sannsynligheten er salg av eiendom og det til 50 % av opprinnelig takst da det å bo i et nabolag med øksemordere, voldsmenn og krakilske naboer med horn og hale ikke er forlokkende for noen.
  Det finnes mange måter å skyte av seg beina på. Jan Kåre Christensen sin metode er meget effektiv i så måte.

  At bibellæreren Jan Kåre Christensen ikke har selv de mest grunnleggende kunnskaper om bibelen og hvem Jesus var, er en annen sak utenfor dette temaet.

  3
  8
  • He-he-he
   Jeg er født i Danmark, er Dansk statsborger .

   Tror jeg er velkommen der med min kone.
   Kona er pensjonist, jeg likeså..

   På en eller annen måte ordner det seg alltid når en legger alt i Guds og Jesu hender.

   Min erfaring er at de som er urettferdige taper alltid.

   7
   2
  • JKC: -Jeg er født i Danmark, er Dansk statsborger .Tror jeg er velkommen der med min kone.

   Veldig god ide. God reise!

   4
   7
 4. Takk Hanne, men er ganske sikkert at Gud ordner opp her på en annen måte.

  Les de linkene til de artiklene jeg la med.

  Gud talte til meg for 1 mnd siden, også før.

  Dette ordner han og vil kjempe denne saken for oss.

  En broder sa for 2 1/2 år siden også at Gud er med oss på en spesiell måte ovenfor PBE.

  Plutselig er det PBE eller andre som får “svi”.

  Dette går fint og til seier i Jesu navn.

  6
  2
 5. Må si at Christensen er imponerende utholdende!

  Alle kjenner vel til det pussige psykologiske fenomen at ytre motstand gjør sterk – og at kristne dommedagssekter og konspirasjonsteoretikere ofte blir enda sikrere i sin overbevisning når de har tatt fullstendig feil i sine endetidsberegninger. Ja, pussig hvordan den menneskelige hjerne rasjonaliserer, oppfatter bare det den ønsker og tilpasser virkeligheten til egen overtro.

  Uansett: Jan Kåre Christensens utholdenhet og klokkertro på egen ufeilbarlighet kan her kun sammenliknes med selvbildet hos Luther, Hitler, Trump og KRISTEN; ingen har vært og er guddommelig allvitende, og hevet over den gemene hop, som dem!

  5
  3
  • Arild, jeg er overhodet ikke ufeilbarlig.
   Tvertimot.

   Men her har Plan og bygningsetaten I Oslo dritte på draget!!!!!!!!!

   De veiledet oss iå bygge.
   At vi skal rive noe som overhodet ikke belæmre eller er til heft for en person eller et kjøretøy.

   Er imot Norsk Lov.

   Vi har krav på godkjenning ut ifra Dispensasjon loven som sier kort fortalt.
   At er det mer til gunst en ulempe skal Dispensasjon gis.
   Her bryter PBE Norsk lov slik de holder på.

   8
   1
 6. I 2020 sendte PBE gjennom Innkrevingsetaten krav om at vi skulle trekkes penger, 20.000, – kr.
  Kravet ble avvist som foreldet, nå prøver de seg igjen.
  Snakk om å være råtne!
  Hvordan er det med disse? De prøver nå atter igjen å få oss kastet på gata, og forje gang mislykkes de.
  Dette var i 2020, og nå igjen.
  Slik kan de holde på som de driver med lotto, anke og ingen konsekvenser for uansett hvilke ugjerninger de gjør!
  Ansvaret er slik innforbi de offentlige, uansett hva de gjør.
  Så mener de at det er ikke med overlegg, selv om det selvsagt er med fullt overlegg.
  Det som PBE holder på med er hets, trakassering og mobbing.

  https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

  4
  1
  • Kan du poste bildet av muren du har bygd på?

   Jeg mener du lyver når du påstår at muren din står på en eldre mur

   1
   5
 7. Jan Kåre Christensen vrir seg som en mort som har tatt en meitemark på en krok og som nå er på vei til overflaten og avliving.

  Han og kona er pensjonister nå, skriver han. Det var nytt for veldig mange.
  Og jeg kan fortsette med videre sprellinger fra han som nå er kroket.

  Selvsagt er ikke muren hans bygget på en annen mur. Den er bygget på kommunal eller veivesen grunn. Grunn han ikke har kjøpt og betalt for.
  Jan Kåre Christensen hadde ikke en sak i 2015 og han har ikke en sak i år heller. Det eneste han har bidratt med er tyveri, løgner, sjikane og massevis av bortkasting av sin egen og andres tid.

  Og nå vil PBE oppleve det fulle raseriet fra de politiske partiene i Oslo som lurer veldig på hvorfor ikke saken mot denne lovbryteren og krangleklumpen ikke ble avsluttet for 6 år siden. Og det med revet mur, trapp og bod.
  Det lurer vi også på.

  1
  5
  • Anonym, latterlige påstander.
   Skråningen vi hadde før lå 1/2 meter lengre ute enn vår mur.
   Hvordan kan da muren vår være ulovlig?

   Jeg har vært med på å bygge både huset og muren.
   Det ligger flere steiner på flere tonn på vår eiendom men ikke på naboens da flere deler av den gamle muren ble fjernet fra midten av den gamle tomten.
   En la inn både vannledningen der.
   Samt at den pgså sprak og de måtte gjøre egentlig arbeidet 2 ganger.

   2
   2
  • Jan Kåre Christensen.

   Du har tidligere i år sagt at disse som la opp muren var norske som jobbet lovlig. Du har også sagt at disse var de beste i bransjen og ingen feil ble gjort.
   Du selv har jobbet i Norge siden 1980 tallet da du kom til Norge i 1968.
   Hvordan er det da mulig at du hadde språk problemer med håndverkerene da alle snakket like godt norsk som deg selv ?
   Hvordan er det mulig at problemer oppsto da

   En annen gang i år har du også sagt at din sønn var den som bygde muren. Hvordan er det mulig å ha språkproblemer med din egen sønn ?

   Tidligere har du sagt at muren ble bygget svart av polske arbeidere uten at avgifter og skatter ble betalt. Arbeidere som var så billige at feil forekommet. Og i kveld virker det som du bekrefter akkurat dette.

   Det er nå tre motstridende versjoner fra deg av hvem som bygget muren, hvordan den ble bygget og om skatter og avgifter ble betalt.

   Hvorfor lyver du ?

 8. PBE kommer ingen vei her. Mur,trapp,bod,badebalje og parkering i Stormyrveien består til evig tid. Full seier i Jesu navn.

  4
  1
 9. Minner meg om Aage Samuelsen og hans prosjekt hotell Dalen. Han ble motarbeidet av kommunen som ikke ville ha hans virksomhet der.
  Han ble sviktet av investorer og banker. Riksantikvaren blandet seg også inn. Samuelsens helse sviktet. Alt så svart ut.
  Likevel proklamerte han seier i Jesu navn.
  Skulle tro Vårherre ville ha et bønnens, helbredelsens og lovsangens hus midt i vakre Telemark, men det ble ikke noe av…..
  Herrens veier er uransakelige.

  • Optisk
   Kan ikke sammenlignes.
   Åge levde i synd som sambo.
   Tror det ikke var rett.

   Men han ble veldig dårlig behandlet og lurt.

   Trist med broder Åge.

   Men hos oss går det bra.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.