Fynn Johnson (18) i Operation 513 er blant dem som brenner for å spre evangeliet om Kristi død for synderes frelse

18 år gamle Fynn Johnson her i samtale med en fremmed om det kristne budskapet. Foto: Operation513-Facebook

Sprer evangeliet på gata i Brisbane og på Omegle til hele verden. Den Brisbane-baserte evangeliserings-organisasjonen “Operation 513” som består av mennesker i alle aldre fra forskjellige kristne trossamfunn, har gjennom Corona-krisen funnet en ny vei for å nå ut med det livgivende evangeliet om Jesus Kristus. Og og hans sonende død på korset. Gjennom chattetjenesten Omegle som er en gratis online chattetjeneste, som lar brukere kommunisere sammen anonymt uten registrering. Tjenesten velger tilfeldig ut brukerne som snakker sammen, hvor brukerne snakker anonymt som «You» og «Stranger», forsøker Operation513s medarbeidere å komme i kontakt med ukjente mennesker for å forklare dem evangeliet. Samtalen starter gjerne med: “Hei, kan jeg stille deg et spørsmål; “Hva tror du skjer med deg etter at du er død?” og blant en av de mest aktive finner vi den 18 år gamle Fynn Johnson som har vært aktiv i Operation 513 i litt over tre år.

Fynn Johnson var 15 år gammel da han begynte med gateevangelisering i Brisbane i regi av Operation 513

En av dem som er ivrig opptatt med å nå ut til fremmede mennesker med evangeliet, er 18 år gamle Fynn Johnson fra Brisbane i Australia. 18 åringen har deltatt aktivt i evangeliserings-gruppen siden han var 15 år gammel, og har etterhvert fått god erfaring i å presentere evangeliet for mennesker som ofte vet fint lite om hva evangeliet egentlig er. Etter at Corona pandemien og nedstegningen av store deler av samfunnet ble en realitet også i Australia, måtte Operation 513 finne alternative måter å evangelisere på. “Det var myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Covid-19 som gjorde at gruppen tok i bruk Chattetjenesten Omegle for å proklamere evangeliet gjennom samtaler og dialog med mennesker,” sier Fynn som forteller at han ble involvert i tjenesten etter at han tilfeldig hadde møtt noen fra teamet i Wellington. -Disse gav meg en traktat med adressen til deres nettside,” og det ble starten for den unge australske tenåringen som har vært aktiv i Operation 513 i rundt tre år. “Å være en del av Operation 513 er en stor glede og det å ha et team å evangelisere sammen med er oppmuntrende og oppbyggelig,” skriver Fynn i en epost til Søkelys.

Gikk i kirken med foreldrene som barn men sluttet da han ble tenåring

“Jeg er en synder som ble frelst av Jesus. Da jeg var barn gikk mine foreldre i menigheten og tok meg med på gudstjenester. Dette stoppet da jeg ble litt eldre men da jeg var litt over 14 år gammel ledet min bestemor meg gjennom en bønn,” forteller Fynn som ved å lese en tekstmelding han hadde sendt skjønte at han ikke var frelst siden han da trodde at dåpen var det som renset bort synden. -I min egen dårskap hadde jeg rett og slett ikke forstått evangeliet. Jeg husker ikke helt den nøyaktige datoen da jeg forstod og grep evangeliet, men det var rett før eller rett etter at han hadde møtt Operation 513 for første gang.

18 år og en Jesu etterfølger i det moderne Australia

Australia er et stort land med nærmere 26 millioner innbyggere hvor de fleste bor i byer og urbane strøk. I Brisbane som er Fynns hjemby bor det litt over 2,5 millioner mennesker, og blant disse virker Fynn og de andre 16-17 andre aktive i Operation 513 med ukentlig evangelisering på gaten. Det å være en ung aktiv kristen i det moderne Australia er både utfordrende men også en glede. Utfordrende på den måten at man møter på forfølgelse og vanskeligheter som kristne. Gledelig fordi det å kjenne hvem Gud er, og hva Han har gjort og vil komme til å gjøre. Gledefullt av å vite at lidelser ikke gjør oss til skamme på grunn av Guds kjærlighet. Gledefullt over å kjenne Guds nåde når jeg faller i synd og ikke benytter de anledninger jeg får til å evangelisere.

Det sentrale i troen

Å dele evangeliet med fremmede er en stor glede sier 18 åringen som sammen med de andre i Operation 513 tar i bruk Omegle for å snakke med mennesker om troen, døden, frelse og evig liv.

“Alle de 66 bøkene i  Bibelen er ufeilbare og feilfrie og er alene standarden for åndelige sannheter. Alt vi behøver å vite om Gud og hva Han forventer av oss står i de 66 bøkene i Bibelen. Den absolutte sannhet er at Gud er rettferdig og ikke lar en eneste synd passere uten at godtgjøring for synden blir betalt. Alle mennesker utenom Kristus er syndere som ikke fortjener å komme til himmelen, men som fortjener å gå til helvete. Det sentrale i kristentroen er at vi blir rettferdiggjort for Gud av Gud selv og ikke av våre egen godhet. Alle som er frelst, er frelst fra helvete utelukkende på grunn av Guds nåde alene, utelukkende gjennom troen alene, på grunn av Kristus alene og for Guds ære alene,” sier Fynn og viser til at Jesu stedfortredende død som sonoffer er det helt sentrale i kristentroen. -Det at Kristus tok på seg straffen for alle oss som tror,” fortsetter Fynn og legger til at det å forstå eller akseptere treenigheten er helt sentralt i den kristne troen. (Treenighetslæren er i korthet at den ene sanne Gud har åpenbart seg i tre personer, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd) -Selv om vi ikke helt å fullt kan forstå Guddommens treenighet er det viktige å ikke avvise eller forkaste den,” slår Fynn fast videre.

Trives med å snakke med tilfeldige mennesker på nettet

En av de unge kvinnene i Operation 513 chatter her med ukjent som hører hva som sies men svarer anonymt med tekst.

Etter at Corona-pandemien som også betød nedstengning og sosial avstand satte inn, har Operation 513 tatt i bruk chattetjenesten Omegle hvor man kobles opp automatisk med fremmede hvor man kan snakke med tilfeldige mennesker som er koblet opp mot tjenesten. Fynn som er godt vant med å snakke med mennesker på gata syntes egentlig at Omegle samtalene med fremmede er greiest. På Omegle blir du automatisk koblet opp mot andre og det gjør at man kan få i gang samtalen kjappere. Bakdelen er at det er lett for den vi samtaler med å forlate samtalen raskt. Imidlertid kan det også bety flere samtaler med mennesker som er åpne,” sier Fynn videre. Han og de andre i evangeliseringsorganisasjonen snakker daglig med et stort antall mennesker som blir utfordret og konfrontert med det virkelige evangeliet.

Folk som tilhører LGBT samfunnet møter evangeliet med aggressivitet

“Folk fra LGBT samfunnet er de som reagerer sterkest når de hører at homofili er synd,” sier 18 åringen som ikke har møtt fysisk vold eller mobbing når han er ute på gata for evangeliet.

På spørsmål om hva slags motforestillinger som er vanskeligst å møte svarer Fynn at folk fra LGBT samfunnet er de som reagerer mest aggressivt når det er spørsmål om homoseksualitet er en synd. Det er spesielt vanskelig å lede disse til å forstå evangeliet når de hører at det å være praktiserende homofil er en synd. Disse vil ikke la seg bevege på dette punktet,” sier 18 åringen som har opplevd at enkelte som tilsynelatende har vært åpne for budskapet, smeller igjen døra når de forstår at kristne ikke kan gå på kompromiss her. Som Søkelys tidligere har omtalt er homofili en synd som står i særstilling da vi gjengav dette Jason Stidham sa om homofili: “Ingen andre synder har sitt eget flagg og sin egen måned i året. Nei, denne synden er annerledes. Denne synder søker å splitte og erobre. Denne synden søker å bringe til taushet alle som står i mot dem. Denne synden er den største bølla i blokka. -Og den eneste kur for den, er Jesus…” -og det faktum at praktiserende LGBT er de som mest aggressivt står i mot det kristne budskapet bekrefter nettopp dette.

Bønn i forkant av samtaler er viktig

Bønn er svært viktig i alt kristent arbeid og også Fynn og de andre i Operasion 513 anvender bønn både i forkant, under og etter samtalene de har med fremmede på nettet. “Bønn er veldig viktig fordi det er Gud som er den som driver mennesker til omvendelse. “Jeg kan preke til alle men ingen av dem ville komme til tro dersom ikke Gud mykgjør og virker på deres hjerter.” På spørsmål om det gjør inntrykk på han og se mennesker åpne seg svarer 18 åringen slik: “Det er stort å se mennesker åpne seg opp, og jeg håper at det vil gjøre større inntrykk på meg å vite at englene gleder seg over den ene som forandrer syn på Jesus og forstår at han er en synder som kan sette sin lit til Jesus og hans fullbrakte verk på korset og dermed har gått fra mørke til lys.”

Oppfordrer norske unge og eldre til evangelisering

Å spre det gode budskapet om frelse, himmel, helvete og Jesu forsoningsverk på korset er en oppgave for både unge og eldre. (foro YouTube/Operation513)

Som kjent er åpen evangelisering i gatebildet noe vi sjeldent ser i Norge. Det kan virke som om den norske kristenhet har overlatt gater og torg til profesjonelle aktører som Levi Jensen, Jehovas Vitner eller misjonærer fra Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. “Jesus har gitt oss misjonsbefalingen og det å gjøre seg til venner med ikkekristne er ikke evangelisering. Vi burde alle søke å opprette vennskapsbånd som varer for alltid, men for at det skal skje må de høre og tro på evangeliet. “Gud fortjente vår kjærlighet og likevel viste vi ham ingen og fortsatt elsker Han oss og døde for oss. Gud fortjener vår kjærlighet,”  sier 18 åringen som mener at det at noen avviser evangeliet ikke betyr at vi feiler. Uansett når du presenterer evangeliet er det en suksess. Det er stort behov for at noen deler evangeliet, spesielt der hvor det er få arbeidere,” sier Fynn og viser til at våre liv er skjult i Kristus i Gud og at det som er selve livet vil vi aldri finne i denne verden.

Fynn Johnson: Dialog fremfor monolog

Fra en dialog Fynn hadde med en artig ungdom som etterhvert forstod evangeliet

Mitt første tips til dere som ønsker å forkynne evangeliet er å presentere Guds lov for å vise dem vi snakker med at de behøver Kristus. Nummer to er å klargjøre at vi alle fortjener straff slik at vi de forstår den stedfortredende forsoningen. At Jesus Kristus tok den straffen vi fortjener å få. Det er også viktig å presentere sannheten om at vi fortjener helvete og fortapelse slik at folk forstår hva Jesus har frelst oss fra. Noe annet som er svært viktig er å avkle falske ideer om at gode gjerninger er det som får oss til himmelen og før evangeliet blir presentert er det viktig å få frem at Jesus er den som frelser. Det er også fornuftig å presentere evangeliet gjennom en rekke spørsmål fremfor å holde lange monologer. Folk kan lett slå helt av dersom du holder lange enetaler, og gjennom å stille spørsmål til dem klarer du lettere å holde dem engasjert. Når du legger frem evangeliet må du passe på at de forstår konsekvensen av at Kristus tok vår straff.  Du kan stille spørsmål som dette: “..så dersom Kristus tok vår straff, hvor vil du ende? Himmel eller helvete? -Det er også viktig å utelukke gode gjerninger betydning i forhold til frelsen som er gitt av Kristus, og det faktum at Kristus tok straffen for oss, betyr også at Han døde for våre fremtidige synder. Det at alt er en gave betyr at gode gjerninger ikke er et krav for å kunne motta frelsen som en gave. Siden alt er en gave og fordi Jesus har betalt for våre fremtidige synder betyr at vår ulydighet ikke vil sende oss til helvete. Tilslutt kan man stille noen spørsmål for å sjekke om de virkelig har forstått eller grepet evangeliet. Å stille et åpent spørsmål som de responderer på kan hjelpe deg til å forstå om de har forstått evangeliet eller ikke.” Under samtalen blir det gjerne pekt på nettsiden needgod.net hvor det også er gitt mulighet til å stille spørsmål.

Tar daglig kontakt med hundrevis av mennesker

Gjennom å ta i bruk chattetjenesten Omegle hvor man kan kommunisere med fullstendig ukjente mennesker fra store deler av verden, kan Fynn og de andre i Operation 513 nå ut til hundrevis av mennesker hver eneste dag. Som innledning til sin samtale starter man med å spørre om man kan stille vedkommende et spørsmål. “Hva tror du skjer etter at du er død? Hva tror du at du må gjøre for å komme til himmelen?” og mens enkelte raskt avviser samtalen og bryter kontakten, finnes det også mange som tar seg tid til å samtale (og av og til diskutere) med Fynn og de andre i Operation 513 som søker å nå mennesker med det livgivende evangeliet om den eneste veien til frelse.  I videoen under kan du se og lære hvordan Operation 513 presenterer evangeliet gjennom å fokusere på det faktum at vi mennesker intet kan gjøre for å frelse oss selv. Samtidig må vi stille oss selv dette spørsmålet: Hvorfor er vi her i Norge så redde for å konfrontere mennesker med det sanne, livgivende og frelsende evangeliet?

En kort presentasjon av Operation 513

Ryan Hemelaar er teamleder for Brisbane regionen og er en av 14 ledere i Operation 513

Operation 513 er en kristen evangeliseringsorganisasjon med virksomhet både i Australia, Storbritannia og New Zealand. Organisasjonen har en rekke team ute for å forkynne evangeliet på gater og torg i en rekke små og store byer i de respektive land. Operation 513 sender også evangeliseringsteam til områder i Myanmar som var tidligere kjent som Burma. Rent teologisk befinner Operation 513 seg i den evangelikale tradisjon og befinner seg trygt plantet i den protestantiske reformasjonen. I sin proklamasjon av evangeliet lærer Operation 513 at frelsen kan oppnås ved nåden alene, gjennom troen alene, i Kristus alene, for Guds ære alene -som igjen er basert på Skriften alene. I Operation 513s formålsparagraf heter det at “Vi er hengitt til å offentlig proklamere evangeliet. Vi tror at Gud frelser syndere gjennom evangeliet slik det er åpenbart i Skriften. Vi strever etter å være trofaste i oppdraget om å spre Hans budskap. Det viktigste er å forkynne evangeliet, -alt annet er underordnet dette, I sangen under hentet fra Steve Camps album “Cornerstone” møter vi igjen det som er hovedpoenget i reformasjonens frelsesbudskap. Ved nåden alene, ved tro alene, ved Kristus alene basert på Skriften alene. Operation 513 har sin egen nettside og er tilgjengelig på Facebook og YouTube

Tekst: Kjell Andersen Foto: Operation 513

Relatert

Operation 5,13 kjemper for retten til å preke Guds ord på offentlige steder i australske storbyer

Ingen avgjørelse foreløpig i saker mot misjonsorganisasjonen Operation513 i Australia, -politiets vitner uteble

Kristenforfølgelse fra myndighetene også i Vesten, -forkynnere fra Operation513 må møte i retten

 

Loading

18 tanker om “Fynn Johnson (18) i Operation 513 er blant dem som brenner for å spre evangeliet om Kristi død for synderes frelse

 1. Usikker på om Australia kan sammenlignes med Norge men det ser ut for meg som om ingen vil se elefanten i rommet. Det er en grunn til at dagens kristenhet svekkes stadig mer. Jeg mener den svekkes innenifra. Og hva skal man da anbefale de som kunne være interessert i å bli kristne? Skal de overtales til å mønstre på et synkende skip eller til å leve et liv i isolasjon? For faktum er at mange nyomvendte vil få problemer hvis de fortsetter å leve det livet de har levd sammen med ikke-troende. Mange har gjort seg noen erfaringer med dette.

  Ofte vil anonyme besøkende i en menighet føle at de er “usynlige”. Og hvis de står åpent frem som nyomvendte vil sannsynligheten for å få oppmerksomhet fra alle som de absolutt burde unngå være stor. Gjerne fra mer eller mindre hemmelige liberalere som ønsker seg mer liberal teologi. Eller fra folk som brenner etter å realisere seg selv som “rettledere” for “de svake i troen”. Lederne er fornøyd bare de får flere tilhørere. Flere tilhørere er jo synonymt med “vekst i guds rike”.

  Starten på en ny vekst for kristenheten vil antagelig måtte gå i samme spor som tidligere. Som f. eks Haugevekkelsen og mange andre vekkelser. Noen står frem og forkynner sannheten. De etablerte lederne føler seg truet. Og så oppstår det splittelser og nye kristne bevegelser. Utrolig mange trossamfunn har blitt til på denne måten. Og dessverre, kimene til deres forfall har ofte blitt sådd allt helt i begynnelsen.

  Jeg ser ikke lyst på fremtiden. Noen artikkler på denne bloggen handler jo om den. Det mennesket jeg kommer til å ha mest fokus på i tiden som kommer er Bidens visepresident. Biden er åpenbart senil. Jeg tror en annen alt er blitt utvalgt til å bli ny president. Lovelig eller ulovelig.

  • Evangeliet svekkes fordi folk ikke lenger tar Jesu ord på alvor.
   Kirkene tar dåpsbefalingen alvorlig og døper ungene av tradisjon. Dessverre svikter det på “gå ut og gjør alle folkeslag til disiper…og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere.”
   Gud velsigne den unge gutten i oppslaget.
   Norge hadde trengt noen som han.
   Ute og forkynne på gata når man er 15 år vitner om modenhet i forhold til de livredde ungdommene vi har i vår forsamling.

   4
   1
  • Jeg tror vi skal være enige om noe her, mange kristne er flaue over Jesus. Jeg så Levi Jensen i dag, og han var slett ikke flau fordi han er den han er. Vi trenger neppe flere Levi Jensener, men vi trenger flere som våger å proklamere evangeliet om død, fortapelse, Kristus, troen og frelsen..
   Både unge og eldre.

  • Mye godt og sant i det du skriver “sa han som skrev dette:”
   Australia er på en måte lik Norge. Det er et liberalt samfunn, tillater de samme synder som Norge, men heldigvis har Gud noen i alle land han bruker til å proklamere sannheten.
   Selv om mørket senker seg over våre land, så tror jeg likevel at Gud har en plan for sitt folk. Noen skal frelses ut av dette mørket, enten det er her i Norge eller Australia..

 2. Flott å lese. Kikket i dag gjennom videoen hvor Fynn har dialog med mennesker om evangeliet. Veldig mye sant i det han sier her. Jeg tror mange er lei lange monologer fra kristne som snakker og snakker.
  Nyttig tips dette med spørsmål til dem man samtaler med.
  Jeg tror det er viktig å ikke bare stikke lange enetaler ned i halsen på folk.
  Må kristne i Norge ta lærdom og begynne å leve et evangeliserende liv.
  Kristenfolket har litt for lenge overlatt slagmarken til Jehovas Vitner og mormonere.

  • Veldig sant. Norske kristne trenger å bryte ut av kirkens fire vegger og sette Jesus på plakaten igjen.

   1
   1
 3. Kristenheten går heldigvis i oppløsning med sine falske læresetninger om Gud som et trehodet troll og Tor og Odins sadistiske helveteslære. Tenk bare på heksebrenningene, strekkbenkene og inkvisisjonen. Nå er heldigvis tiden moden for at siste rest av denne djevelske ondskapen skal begraves for alltid på historiens søppeldynge.

  5
  5
  • Tviler jeg på. Kristentroen vil bestå inntil Kristus kommer tilbake for å hente sine..

   5
   3
  • Du snakker rundt grøten som en globalist. Kristenheten og ”kristentroen” er to vidt forskjellige ting. Kristenhetens motbydelige historie taler for seg. Men dagen kommer da helvetestruende kristenhetssatanister skal stilles til doms for sin gigantiske ondskap utgitt som ”kristentro”.

   2
   4
  • Selvfølgelig vil mennesker en gang stilles til doms.
   Syndens lønn er døden og menneskets lodd er å dø og deretter dom.
   Aspektet med at synd får en konsekvens i form av dom er noe som er nedfeldt i mennesket.
   Adam hvor er du? ropte Gud da mennesket falt i synd. Adam viste at han hadde syndet og var redd for Gud.
   Og det med god grunn. Gud er 100 prosent hellig, tåler ikke synd -og all synd skal ha sin straff.
   Straffen er en evighet utenfor Gud, i helvete -hvor det skal være tårer, tenners gnissel og pine.
   Veien til å unngå denne straffen, er å sette sin lit 100 prosent til Jesus som betalte for syndene ved sin død.
   Vi mennesker kan prøve å protestere, og Gud selv ler av menneskets dårskap -som forsøker å forteller Gud hva som er ondskap.
   Gud er Gud og du er av en helt annen kategori enn Gud, fordi du tilhører det falne mennesket.
   Å ta i bruk harde ord som “helvetestruende kristenhetsatanister” gjør nok ikke inntrykk på kristne.
   Den kristne martyren Polykarp som trodde på Jesus og kanskje er kristenhetens fremste representant på kirkens lidelseshistorie -ble kalt en avgudsdyrker av dem som hatet Kristus og den kristne kirke.

   5
   2
  • JV-en ute og rir igjen – nå med dekknavnet ” Virkelighetens verden “.
   Du glemte å nevne det nye tidspunktet for Harmageddon !

 4. Takk Jesus for slike ungdommer. Skulle ønske at norske kristne fikk mot og brann i hjertet til å gjøre det samme.
  Hvorfor skammer mange norske kristne seg over evangeliet om Jesus?
  Hvorfor er kristne i dette åndsfattige landet blitt en slumrende brud?
  Kanskje det henger sammen med forkynnelsen om at menigheten skal bortrykkes før trengselstiden?
  Jeg oppfatter før-trengselsbortrykkelsen som den største sovepute som er introdusert til Guds menighet. Den har en drepende effekt på alt åndsliv i Norge

  3
  1
 5. Jeg vet hvorfor kristenheten i Norge driter i misjonsbefalingen. De tar ikke Jesus på alvor. De få som tar Jesus på alvor er det som blir stemplet som kontroversielle og omstridte av fariseerne og hedningene.
  Menn som Jan Hanvold, Jan-Aage Torp og Levi Jensen er vår tids Hans Nielsen Hauge som våger å stå i striden for evangeliet.
  Se bare på denne ungdommen. Våger å stå for noe, både offentlig, på facebook på You Tube. Ikke det spøtt redd for å vise ansikt og troen.
  Her i Norge har vi mest kranglefanter som elsker å kverulere og ikke har annet å gjøre enn å spotte bibelske kristne.
  Ta Jan Kåre. Hva er budskapet hans? Svar: Strid for seg selv og sin eiendom, strid mot arbeidsgiveren som gir han penger til å leve av. Ikke et ord om Jesus til ufrelste på den bloggen nei.
  Fariseerånden lever i beste velgående blant norske kristne.

 6. Flott artikkel å lese, det er glede i himmelen over mennesker som kommer til tro.
  Gud signe den unge mannen som står på for evangeliet.
  Jesus lever og viser det gjennom å reise opp vitner for himmelen.

  2
  1
 7. Til kristenfolket:
  Meg er gitt all makt i himmel og på jorden. (Og med dette mandatet) – gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
  Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

  Dette er befalinger vi bør ta på alvor. De kommer fra sjefen sjølv og vi har god grunn til å ta sjefens orderer på alvor.

  2
  1
 8. Heldigvis innser de fleste unge i Norge at religion og overtro fordummer og forvansker. Fantastiske jihadister er like indoktrinert og naivt prinsippfaste som denne unge mannen.

  • Du vet at det ikke er sant Gordon.(Siden du er innom denne siden her). Det er slitsomt å være deg, det er ikke verdt det, dette vet jeg godt. Gi opp og kall på din himmelske Far, det er mitt ønske at du gjør det.

Det er stengt for kommentarer.