Ingen avgjørelse foreløpig i saker mot misjonsorganisasjonen Operation513 i Australia, -politiets vitner uteble

george-yosuf-arrestertDet foreligger foreløpig ingen avgjørelse i de to rettslige sakene som lokale myndigheter og politi har anlagt mot medlemmene av den kristne evangeliserings og misjons-organisasjonen “Operation513”. Den kristne organisasjonen driver med misjon og evangelisering i britiske og australske storbyer og nylig måtte flere av deres medlemmer møte for retten tiltalt blant annet for ordensforstyrrelse og for å ha lest offentlig hva Guds Ord sier om homofili. 

I en epost til Søkelys forteller Ryan Hemelaar som er tilsynsmann og teamleder at dom i den ene saken i Brisbane City vil foreligge den 20 september. Bakgrunnen for saken var at bystyret i Brisbane vil få slutt på offentlig forkynnelse av evangeliet utenfor noen handle-ryan-smallsentre i byen. I den andre rettssaken som  var mot George Youssef, som ble arrestert av politiet fordi han på gaten leste et bibelvers som avdekker Bibelens syn på homofili, skulle egentlig vært oppe til doms den 31 august, deler av rettssaken ble holdt, men aktuelle politimann som arresterte Yousef kunne ikke delta i saken. Allerede innledningsvis i saken hevdet aktor at de hadde ytterligere tre vitner som ville tale ufordelaktig om Youssef og vitne til fordel for aktoratet, men ingen av disse dukket opp i saken. Derfor besluttet rettens administrator at det skulle utstedes arrestordre på disse, og retten ble hevet frem til ny dato som vil være den 18 november 2016,” sier Hemelaar (foto) til Søkelys. I hele den postkristne verden opplever nå kristne en økende fiendtlighet fra verdens barn og fra myndigheter som søker å tvinge den kristne forsamling inn bak kirkens fire murer.

Økende motstand mot Guds folk

De som trosser myndighetenes ønsker vil i stadig større grad oppleve motstand og restriksjoner på kristen virksomhet, for i toleransens navn er det viktig at vi ikke sier noe som kan støte den stadig voksende andelen av muslimer i den vestlige verden. Selv om mange troende er så sløret i blikket av den verdens ånd, er natten i ferd med å senke seg over Europa, -og derfor er Guds kall i vår tid: “Arbeid mens det ennå er dag, for det kommer en natt da ingen kan arbeide. I videoen under ser vi en av de dramatiske situasjoner gateforkynnere nå kan komme opp i mens de er ute i Herrens tjeneste. Å være en Herren Jesu Kristi tjener anno 2016 vil innebære motstand, kritikk, latterliggjørelse og i verste fall juling. Kristus har ikke lovet Guds folk gode dager med lykke, penger og velstand, slik falske profeter som Joel Osteen med flere lover, men forfølgelse: Jesus sa i Mark 10:29-30:  “Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.”

Relatert: Kristenforfølgelse fra myndighetene også i Vesten, -forkynnere fra Operation513 må møte i retten   

David Sester (19) er gatepredikant og Jesusvitne i Australia og på Hawaii

Tekst: Kjell Andersen