Fra Wilkersonprofetiene: De to kirker

David Wilkerson var en Amerikansk legendarisk predikant som er særlig kjent for david-wilkerson-1976sine profetier og spådommer. For 40 år siden ga han til kjenne en profeti som på mange måter kan gjenkjennes i dagens verden.  I sin visjon så Wilkerson at det vokste frem to «superkirker». Den første ville være dypt apostatisk (Frafallen) og ville inkludere både protestanter og katolikker. Den ville fortsette å bruke Jesu navn, men vil bli antikristelig og politisk i mye av sin virksomhet. Wilkerson så fremveksten av en super- verdenskirke med et kirkeråd som bestod av en union mellom liberale, økumeniske protestanter og den Romersk – katolske kirke i et politisk fellesskap som utgjorde et av de mektigste religiøse fellesskap på jorden, skriver Mons Henrik Slagsvold i et innlegg postet på verdidebatt. Søkelys finner Slagsvolds innlegg så interessant at vi legger det ut her

Denne unionen vil komme til å starte som et kooperativt veldedighetsprogram og vil ende som en politisk union. Denne synlige superverdenskirken vil komme til å være spirituell visjonerkun i navnet og fritt bruke Jesu navn, men vil i realiteten være antikrist og politisk i mye av sin virksomhet, s -Den mektige kirkeunionen vil bli dypt involvert i sosiale virksomheter, enorme veldedighet-programmer med ministerier for omsorg og medlidenhet. Deres ledere vil komme med uttalelser som dreier seg om å tilfredsstille og møte menneskenes materielle og kjødelige behov. De vil offentliggjøre opprop som maner til sosial handling, politisk intervensjon og anstrenge seg for å bli en sterkere stemme i denne verdens affærer og anliggender. -Men nettopp som denne økumeniske bevegelsen etterhvert virker nærmest død vil en mysteriøs kjede av hendelser skape et rammeverk rundt unionen. Roma vil komme til å insistere på og få innrømmelser fra de protestantiske økumeniske lederne og vil få det. Paven vil bli betraktet mer som en politisk enn en spirituell leder av denne kirkeunionen.

I den andre delen av sin profeti så Wilkerson fremveksten av en overnaturlig usynlig kirke som ville inkludere troende fra alle slags kirkesamfunn og trosretninger. Dette vil utvikle seg til å bli en slags usynlig undergrunnskirke i den siste tid.

Denne overnaturlige og usynlige kirken vil bli en kirke av dypt spirituelle etterfølgere av Jesus Kristus bundet sammen gjennom Den Hellige Ånd og felles tillit til Krisus, hans ord og lære. Denne overnaturlige undergrunnskirken av sanne troende vil komme til å inkludere katolikker og protestanter av alle avskygninger, unge og gamle, sorte og hvite og folk fra alle nasjoner. Mens den synlige superkirken vinner politisk makt vokser denne usynlige bevegelsen enormt i spirituell makt og kraft.

Denne kraften vil komme som et resultat av forfølgelser. En galskap av forfølgelse vil komme over jorden og drive disse menneskene tettere sammen og nærmere Jesus Kristus. De vil være lite opptatt av bånd til menigheter og menighetsfellesskap og mer opptatt av og legge mer vekt på Kristi komme. Den Hellige Ånd vil bringe disse sammen som et folk i alle faser av livet.

Kommentar: Personlig har jeg generelt  liten sans for amerikanske vekkelsespredikanter og dommedagsprofeter. Min hypotese rundt fenomenet er at det dreier seg mest om den veldokumenterte amerikanske kollektive paranoiaen. En kollektiv sosialt arvet paranoia med angst for projiserte trusler motivert av ubevisste forventninger og masochistiske ønsker om straff bygget på fortrengt skyldfølelse over å leve på erobret land som resultat av et folkemord på Amerikas urbefolkning.

Men akkurat denne profetien slo av en eller annen grunn overraskende sterkt og positivt ned i meg. Og min erfaring og mystikerne har lært meg at Gud er en overraskelsens og annerledeshetens Gud. I min bevisste refleksjon tenker jeg at en viktig grunn til at profetien grep meg er at jeg synes å kjenne igjen min egen situasjon som Kristen og min personlige opplevelse av det norske og internasjonale kirkelandskap og dagens politiske virkelighet i profetien som altså er 40 år gammel.

Stoffet er hentet fra en artikkel av predikanten Michael Snyder anbefalt av Jan Hårstad. (Det er min erfaring at Herren kan bruke hvem han vil til hva han vil! :-)) Til amerikansk evangelist å være virker Snyder tillitvekkende når han skriver:

«If the Holy Spirit is tugging at your heart right now, I encourage you to join the Remnant. (Den usynlige kirken.) You don’t have to join any organization or send your money anywhere. All you have to do is to surrender your entire heart to Jesus, and ask Him to make you into the person that He created you to be.»

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=131337

Skrevet av Mons Henrik Slagsvold opprinnelig postet på verdidebatt.no