Covid-19 krisen: Er du rede for morgendagens middag eller fritert insektsnadder? Global matvaremangel under oppseiling

Covid-19 pandemien, nedstengning av økonomien, sabotasje mot viktige ledd i matproduksjonen for å tvinge frem endringer i våre spisevaner.  Velbekommen!

Corona-pandemien, massive branner og ikke minst den ulogiske Corona-nedstengningen som igjen begynner å bli innført i land over hele verden har på verdensbasis sendt flere hundre millioner mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Det store problemet som massemedia generelt er tause om, er at Covid-19 nedstengningen vil få en annen uhyggelig konsekvens. Nemlig matmangel. Allerede nå har matvareprisene globalt begynt å øke, og for femte måned på rad peker “Food Price Index” oppover. For eksempel er prisene på ris 13,6 prosent høyere i september 2020 enn de var i september 2019, og ris er ikke den eneste råvaren som har sett markert prisstigning etter at Corona-viruset har dradd ut med seier for å seire. Stadig flere røster advarer om en kommende matmangel som også vil merkes i den vestlige verden.

Den andre bølge av Corona-viruset feier nå inn over Europa og stadig flere land innfører nå strenge restriksjoner og delvis nedstengning for å dempe tallet på SMITTEDE. Mens massemedia i vinter og vår skremte opp befolkningen med å omtale tallene på døde og innlagte, er det nå SMITTEN og tallet på hvor mange som er i karantene som er det store temaet. Daglig forteller de forskjellige medier oss at tallet på smittede er på vei opp og fra flere land rapporteres det nå om skyhøye smittetall. Munnbind er i mange land en nødvendighet for å kunne handle eller bruke kollektivtransport, og i flere land risikerer folk som ikke bruker munnbind store bøter. Også her i Norge er det gitt bøter opptil 40 000 kroner for brudd på Corona-karantenen. I følge riksadvokaten kan folk som bryter Covid-19 husarresten ble straffet med kroner 20 000 i bøter eller 15 dagers fengsel.

Andre Corona bølge er her

Samtidig som tallet på SMITTEDE øker, er stadig flere land igjen i gang med å stenge ned virksomheter for angivelig å få kontroll på smitten -meldes det nå om økende mangel på råvarer som kan true matforsyningen og gjøre at det blir tomme hyller i supermarkeder verden over. I løpet av de neste 12-24 måneder vil matmangel av enkelte produkter bli merket for vestlige forbrukere. En som nå advarer om hva som ligger foran oss er Kristian i Ice Age Farmer. Skal vi tro data og det Kristian legger frem så er det mange grunner til at matforsyningen er truet, både Covid-19, nedstengning av gårdsbruk og andre ledd i matforsyningen, sabotasje mot landbruket og dem som produserer kjøtt og grønnsaker. I tillegg afrikansk svinefeber, og endret solaktivitet som gjør at matforsyningen er truet. Sjekk ut Kristians tanker om det som skjer

Og fremtidens snadder og middagsmat er larver og innsekter etter hvert som vi møter tomme hyller i butikkene. Det vil bli matmangel også i Europa og det er på tide at Guds folk begynner å preppe for det som kommer. Matforsyningen er i følge Ice Age Farmer men også offisielle tall så avgjort noe som vil komme. Gammelmedia vil ikke begynne å omtale dette før mangelen begynner å bli synlig i butikkene. Jesus selv sa at det skal være hunger og sott mange steder. En global matmangel vil komme og det er på tide å la seg advare. Man behøver ikke være profet for å forstå hva som vil skje som en følge av den globale nedstengningen. I følge Skriften kan Gud advare troende mennesker gjennom profetene, og når vi ser bakover på urkristendommen, vet vi at Gud anvendte nådegavene for å forberede menigheten for det som skulle komme. “I disse dager kom det nogen profeter ned fra Jerusalem til Antiokia, og en av dem, ved navn Agabus, stod op og varslet ved Ånden at det skulde komme en stor hungersnød over hele jorderike; den kom også under Klaudius.  Disiplene vedtok da, alt efter som enhver av dem hadde råd til, å sende noget til hjelp for de brødre som bodde i Judea.” (Apg 11,27-29) Jeg tror ut fra den kunnskap som man kan finne (utenfor mainstream media) -står overfor en matmangel i løpet av relativt kort tid. Og det kloke å gjøre er å lagre seg litt mat og nødvendigheter for vanskelige tider. Noe er i ferd med å skje, og det er grunn til å tro at Kristian i Ice Age Farmer som følger situasjonen grundig, vet mer enn det de formidler i MSM..

7 tanker om “Covid-19 krisen: Er du rede for morgendagens middag eller fritert insektsnadder? Global matvaremangel under oppseiling

 1. Jeg tror de fleste åndelig oppadgående kristne skjønner hva som er den antikristelige planen bak pandemien. Etter nederlaget i 2016 både med Clinton og Brexit i Storbritannia forsøker nå den globale maktelite og ta tilbake kontrollen.
  Corona er brukt som et redskap, målet er total makt og underkastelse og å innføre dyrets merke i form av den eneste frelsen fra VIRUSET. Nemlig Covid-19 vaksinen.
  Gjennom å splitte oss, isolere oss, skremme oss til lydighet med et lite farlig virus, oppnår djevelen det han ønsker. Tvinge frem den nye verdensorden og introdusere dyrets merke gjennom en vaksine. Det vi som kristne kan vente oss er tøffe tider, mangler, tvang og undertrykkelse.
  Kristne som venter på bortrykkelsen før seglene i åpenbaringen åpnes og slippes løs over oss, venter forgjeves og bygger sine tanker på noe som ikke står i Bibelen.
  Å samle seg mat, medisiner og nødvendigheter for fremtiden er en god ide. De fem kloke brudepiker forstår nødvendigheten av å ha olje på sine lamper, mens de fem ukloke sover videre uten å ane at mørket senker seg.
  Olje er ikke et bilde på Den Hellige Ånd, men på praktiske ting som mat, drikke og nødvendigheter for den store trengsel.
  Brødre og søstre: Vi er nå i den store trengsel hvor Lammet har begynt å åpne seglene. Guds folk må gjøre seg rede. Vi vil oppleve mangler i tiden som kommer. Si nei takk til dyrets merke og den falske frelse vaksinen tilbyr!

  1
  1
  • Vi får ta tingene som de kommer Rune. Gud har kontroll, uansett om vi vil oppleve fysiske og materielle mangler.
   Når det gjelder dette med store trengsel, så er jo dette et spørsmål vi vil få svar på etterhvert.
   At vi lever i de siste dager, er noe vi kan se av tidens tegn.
   Akkurat hvor vi er på den profetiske klokke er litt usikkert, men vi opplever i dag mange av de tegn Jesus sa ville være på jorden i tiden før hans komme.
   Bortrykkelsen kommer når den kommer. Ingen kjenner dagen eller timen, men at vi nærmer oss er sikkert.
   Det viktigste i denne tid er å forberede seg åndelig gjennom å ha et hjerteforhold til Jesus. Og det er alltid fornuftig å ha en reserve liggende til vanskelige tider.
   Vi lever i et mer sårbart samfunn nå enn tidligere. Et stort strømbrudd vil kunne skape problemer vi ikke hadde tidligere. Naturkatastrofer vil kunne skape skikkelige forstyrrelser i dagliglivet og selv fornuften sier at det er klokt å ha en reserve til vanskelige tider. Ekstra viktig tror jeg det er i disse dager hvor alt kan skje fort. Men det viktigste er å ha orden i de åndelige sakene, så vi kan si at om jeg lever, så lever jeg for Jesus og om jeg dør, da skjer det i Guds vilje, plan og omsorg.
   Døden for en troende kan selvfølgelig virke skremmende fordi det er ukjent terreng for oss, men Guds løfter er at Han er med alle dager, inntil denne tidsalders ende.
   Det betyr at Jesus er der i liv og død, enten vi dør naturlig av alderdom eller sykdom -eller vi blir drept for Jesu navns skyld av Guds rikets fiender.
   La oss bare holde fast på troen som er det viktige, så får Herren selv avgjøre når tiden er inne og timen er nær.
   La oss ikke krangle for mye om dette. Det er mange ulike tolkninger eller forståelser av det profetiske ord, men dersom vi har omsorg, elsker hverandre og har Kristi tålmodige sinnelag, vil vi være ett om vi ser litt forskjellig på enkelte spørsmål.
   Guds fred til debattantene her. 🙂

 2. Nei Rune, vi er ikke i den store trengsel. Da må du finne opp et helt nytt navn på trengselen som VIRKELIG kommer. Som kristen trenger man ikke frykte.

  Du skriver “Vi vil oppleve mangler i tiden som kommer.” Det stemmer ikke med Guds Ord. Hva med alle løftene? Let dem opp. Du har rett i at folk må gjøre seg rede. Men før hamstring (for dem som mener man må det) kommer tid med Gud og Hans Ord, omvendelse, og kanskje er det mennesker man skal tilgi eller si unnskyld til, og vi må spre evangeliet. Verden skal se at vi har fred og ro i alt, og vi skal være et vitne.

  Trøst da hverandre med disse ord 🙂 Jeg ser sjelden kristne gjør det.

  Akkurat pga alle løfter jeg har så frykter jeg ikke.

  • Er enig med Rune her. Guds kirke har nå gått inn både i det store frafall og den store trengsel. Ting vil stramme seg til ettersom vi nærmer oss den antikrist-trengselen med dyrets merke. Vi ser tidens tegn. Politikere krever lydighet, bærer forløperen til dyrets merke (agenda 2030 pinsen) på venstre bryst for å illustrere at deres hjerte er inntatt av antikrists ånd. Som kristne skal vi oppleve både forfølgelser, mangler og trengsler for Navnets skyld.
   Paulus led mangler på ting og han skriver det rett ut i Guds Ord.
   Fil 4,12 jeg vet å leve i ringe kår, jeg vet også å ha overflod; i alt og i alle ting er jeg innvidd, både å mettes og å sulte, både å ha overflod og å lide trang;
   Livet med Gud innebærer bde ringe kår, sult samt å lide trang eller mangler som er et dekkende ord her.
   Guds løfter er primært løfte om frelse, og slippe unna helvete og til slutt få evig liv i himmelen. Den jordiske vandring kan og vil innebære sykdom, mangler, tørst , sult osv osv. Det er mange kristne som legger seg sultne om kvelden fordi det er tomt både i matskapet og i lommeboken.
   Disse har også Guds løfter som primært er åndelige om Livet som ligger fremfor oss etter døden og oppstandelsen.
   Bønn, bibel og kristenliv -er selvfølgelig en del av preppingen for vanskelige tider. Det hjelper lite å ha skapet fullt av mat dersom du ikke har Jesus og troen i hjertet. Helvete vil da bli en realitet.
   Men når matbutikkene går tomme for mat og det eneste de har i hyllene er proteinpulver av brunsnegler, friterte gresshoppere og larvebrød eller innsektsburger -tror jeg det er klokt å ha lagret et forrådskammer. Gud gir folk drømmer og visjoner. Han gav Farao en drøm som Josef tolket og resultatet svaret var å lagre mat i de sju gode år, for å ha noe å spise i de sju magre år.
   Det er mye visdom i Guds ord. Gud talte i drømme til en ikketroende eller kirkefremmed Farao -og på samme måte ser vi Gud i dag gir kunnskap til ikketroende om det som ligger foran oss.
   Jesus sa at denne verdens barn er klokere enn lysets barn, og det er sant. Når selv folk i verden oppfordrer mennesker til å hamstre og lagre mat for vanskelige tider -på basis av kunnskap de har -bør det være et varsel til lysets barn som slumrer på Sion og drømmer om å bli bortrykket før alt blir virkelig ille.
   Bortrykkelsen av Guds menighet kommer i slutten av den store trengsel, når menigheten blir så desperat at deres eneste håp er Jesus Kristus og Han alene.
   Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!

  • De åndelige forberedelser er det viktige. Trengsel og vanskelige tider ligger foran oss uansett hva vi tenker. Om det er den store trengsel eller ikke, vil vi finne ut av likevel. Guds løfter er der i alle situasjoner. Både i sorg, savn og selv når lommeboka er tom og matskapet tømt.
   Guds løfter gjelder for tid og evighet – og uansett om vi må legge oss syke, blakke, sultne, er det likevel noe forbigående for et Guds barn.
   For mange år siden hørte jeg prest Richard Wurmbrandt talte over hvordan holdt nattverd i fengsel uten å ha vin og brød tilgjengelig. Han fikk likevel er underfull opplevelse med Jesus i den kalde mørke fengselscellen i Romania -og hans bøker er sterke vitnesbyrd om Guds omsorg gjennom nød og lidelse.
   La oss være forbered på at det vil komme, slik at vi ikke får sjokk og mister troen når ting ikke skjedde slik vi selv forestilte oss.
   Vi er bare mennesker og kan ta feil inn i mellom.
   Vi får holde ut i glede og sorg, i trengsel og medgang og vite at Jesus har kontroll.

 3. Æsj. Det der vil ikke jeg spise i hvert fall. Ikke laveatoredyrkede kreftceller heller (cultured meat). Søk det opp.

 4. Når det dere skriver ikke samsvarer med Bibelen så er noe galt. Jeg går ikke videre med noe diskusjon mer om dette. Det er utrolig mange kristne overalt som absolutt skal sammenligne seg med Paulus og alle hans trengsler. Og er bestemt på at de skal lide. (Når vi gjør mer for Jesus, så merker vi mer forfølgelse og trengsler.) Jeg har aldri sett noen Paulus’er, men kanskje noen få som ligner så vidt, på y.tube -og lest om noen. Og vi skal visst absolutt være i trengselen skrives det her og andre steder… Hvor kommer det fra, lurer jeg på. Bibelen sier at Han ikke bestemte oss til vrede. Vi har alle trengsler i denne verden, ja. Men vi skal rykkes bort og Han skal fri oss ut før trengselstiden.

  Søkelys skriver “Om det er den store trengsel eller ikke, vil vi finne ut av likevel.” Og “Når det gjelder dette med store trengsel, så er jo dette et spørsmål vi vil få svar på etterhvert.” Nei, det kan leses allerede nå, i Bibelen. Mat.24:15 og utover, at da skal det være en trengsel (v21) så stor som det aldri før… (det starter i v.15 med at antikrist står på det hellige sted) Ingen stor trengsel nå. Men vi har alle trengsler. Noen mye mer enn andre. De som er lydige mot Gud mer enn andre.

  Søkelys skriver “La oss ikke krangle for mye om dette.” Jeg krangler ikke, Bibelen taler tydelig. Jeg ser heller ikke ned på noen som har en annen mening. Ønsker bare så gjerne å fortelle trøsten Gud har. Fordi det gjør vondt å lese og høre hva kristne tror vi skal gjennom. Jeg mener det er vranglære. Uten at jeg verken ser ned på noen som tror på det. Jeg er fullstendig klar over hvor mange som synes jeg er naiv og har misforstått Guds Ord. Det plager meg ikke, men det plager meg alle de jeg ser som har frykt. Det er både venner og familie og andre rundt meg med frykt. Satan er rundt som er brølende løve og mange har han klart å skremme. La deg ikke skremme.

  365 ganger i Bibelen står det -en for hver dag: Frykt ikke.

Det er stengt for kommentarer.