Avkristningen fortsetter: “Vil ha slutt på utdeling av bibler ved skoler”

Den borgerlige regjeringen som om noen uker vil bli avløst av en rød/grønn regjering under ledelse av Jonas Gahr Støre bruker sine siste dager på å fullføre sin intense kamp mot kristne verdier. Nå er det Bibelen som skal til pers og kastes ut av skolen. Å dele ut bibler til skoleelever kan oppleves støtende og krenkende. “«Å legge opp til gaveoverrekkelser til elevene av religiøse skrifter/bøker eller religiøse gjenstander, vil derfor etter vår vurdering kunne oppleves som tilslutning til et livssyn eller forkynning», skriv direktoratet. Dei hevdar vidare at «for enkelte vil også en slik aktivitet kunne oppleves som støtende eller krenkende» mens «undervisningen skal være objektiv, og arbeidsmåtene i faget skal medvirke til likeverdig undervisning om religioner og livssyn»., gjengir avisen Dagen.

Min korte kommentar: Under Erna Solbergs ledelse er det nå kommet så langt at det er støtende og krenkende å dele ut bibler til ungdommen, men det er ikke støtende eller krenkende å slippe til LGBTQ aktivister med regnbueflagg og brosjyrer blant barn og unge. Så langt ser vi at KrFs Kjell Ingolf Robstad reagerer -og det er bra. Dessverre er hans samarbeidspartnere, forførere som fører folk og land stadig dypere inn i Sodoma og Gomorra. Det vil ikke bli bedre med Jonas&co, men åtte år med Erna har vist oss at en borgerlig regjering ikke har satt bremsene på for Norges kurs mot avkristning og tilsist Guds dom. Vår nasjon og våre politiske ledere roper ikke til Gud når det er gode dager, og kanhende de vil rope til Gud når armod og dom rammer vår nasjon.