Zac Poonen trodde tidligere på bortrykkelse før trengselstiden -men har snudd

Det er ulike meninger blant kristne angående spørsmålet om når bortrykkelsen skal finne sted. En del kristne tror at menigheten skal bli bortrykket før den siste sjuårs periode med trengsel begynner. Andre kristne igjen tror at bortrykkelsen vil finne sted når Antikrist har blitt åpenbart for verden, mens andre igjen, forventer å gå gjennom store deler av, eller hele den siste sjuårsperiode som vi vanligvis omtaler som “den store trengsel”. En som tidligere trodde på pre-tribulation doktrinen er den indiske forkynneren og bibellæreren Zac Poonen (81)

Jesus kommer en gang tilbake for å hente oss. Blant kristne er det delte meninger om når bortrykkelsen finner sted, men en ting har vi Hans løfte på: Han vil være med alle og alle slags dager inntil denne tidsalders ende.

Spørsmålet om hvorvidt menighetens bortrykkelse vil skje før, under eller etter den store trengsel er et spørsmål kristne er uenige om. Imidlertid er dette ikke et såkalt “frelsesavgjørende” teologisk spørsmål, slik som troen på forsoningen, inkarnasjonen, Jesu guddom og trinitetsspørsmålet er. Alle disse spørsmål har blitt og blir ansett som teologisk essensielle, mens uenighet om når bortrykkelsen vil finne sted, ikke er av samme karakter. Rent historisk er læren om bortrykkelse før trengsel forholdsvis ny, og det er lite som tyder på at oldkirkens store teologer stod for en pre-tribulation bortrykkelse. En som tidligere trodde på læren om en bortrykkelse før trengsel er Zac Poonen som har endret sitt syn og han begrunner i talen under hvorfor. Uansett hva vi måtte stå for, er det ingen av oss som kan kontrollere og styre hva som ligger foran oss, enten det er trengsel eller bortrykkelse -så Guds folk må nok bare ta det som det kommer. Vårt oppdrag frem til det er endelig punktum er uansett å formidle sannheten om at Jesus er den eneste vei til Gud og å oppfylle den store misjonsbefaling Herren har gitt oss. Så får vi bare ta resten som det kommer, og uansett kan vi leve i den visshet om at Kristus er med oss alle dager, og i alle slags dager -til denne tidsalders ende. Zac Poonen forteller her at han som ung kristen trodde på førtrengsels-bortrykkelsen, men at han har nå har forandret synspunkt. “En av grunnene til at mange kinesiske kristne falt fra da kommunismen kom, var at de var blitt opplært av misjonærene i at Jesus skulle hente dem ut, i stedet kom kommunismen og trengsler og mange mistet derfor troen.

Tekst: Kjell Andersen

Facebook Comments

11 tanker om “Zac Poonen trodde tidligere på bortrykkelse før trengselstiden -men har snudd

 1. Bibelen er tydelig på at dagen og timen, kjenner ingen. Spørsmålet burde ikke være når han kommer, men om en selv og de en er glad i blir med, hvis han skulle komme i morgen. Uansett om han kommer før eller etter en trengsel, er det ingen av oss som er lovet i morgen.

  Paulus snakket om å ransake seg selv, for å sjekke om man er i troen. Skal man følge alle såkalte profetier, røster og tegn i tiden, vil man snart snu kappen etter vinden.

  4
  1
 2. 15/02/2021, kl. 00:19 sa Øystein Søvikreit Magerøy:

  Det er noen nøkler som er til hjelp for å finne sannheten vedr. tiden for Jesu komme, som forteller oss om hans komme skal skje før trengselen, midt i trengselen, eller etter trengselen. Her er nøklene:
  1. Studer Daniels profeti i Daniel 9:24-27 Finn tidspunktet for den 70. åruke.

  Anonym: Jeg har lest mange utledinger av Daniels årsuker men forstår likevel ikke hvordan de kan tidfeste Jesu komme eller opprykkelsen.

  2. Husk at Guds ord skiller mellom menigheten og Israel, og at Guds ord
  har vers og avsnitt som er spesielt rettet til hver av disse.

  Anonym: Israel som folk og nasjon var vel “menigheten” i den gamle pakt. Siden har menigheten bestått av både jøder og hedninger. Jeg har lest mange forklaringer som tildeler bibelvers til forskjellige kategorier av mennesker. Men den eneste referansen for å bestemme dette er en konklusjon jeg selv ikke har funnet dekning for i Bibelen. På en måte, “Slik må det være for at konklusjonen skal være riktig”.

  3. Finn ut forskjellen på hveten og ugresset i Matt 13, og at Matt 24
  ikke omtaler det samme som 1 Tess 4:13-18 / 1 Kor 15:51

  Anonym: Alle disse kapitlene peker i rettning av en mulighet jeg har tenkt i mange år.
  Matt 13, 39: “Høsten er verdens ende og høstfolkene er englene.”
  Verdens ende må nødvendigvis være etter tusenårsriket.

  Samme i Matt 24, 31: Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fiere verdenshjørneer.
  Og dommens dag i 25, 31: Men når menneskesønnen kommer i sin heerlighet, og alle englene med ham osv.
  Dommens dag må vel også finne sted etter tusenårsriket siden alle folk skal dømmes.
  Og 1.Kor 15, 23 om oppstandelsen: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt , myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud har lagt alle finender under hans føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.

  1.Kor 15, 54: Og når dette skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfyles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

  Det er altså flere ting som kobles sammen. Jesus kommer med alle englene, døden tilintetgjøres og så kommer enden. Dette er noe som går igjen veldig mange steder i Bibelen.

  2
  1
 3. JEHOVAHS NAVN

  Bibelen er krystallklar på at “HVER DEN SOM PÅKALLER JEHOVAHS NAVN SKAL BLI FRELST”. Dette er også sitert i NT for de kristne. Den falske kristenheten sier i stedet HERREN der Bibelen rundt 7000 ganger skriver JHVH – som uttales JEHOVAH. “BAAL” er det arameiske ordet for “herren”, så det er enkelt å skjønne hvem de falske kristne får sin ånd i fra – Satan Djevelen.

  2
  8
  • Hei.
   Du tar feil.
   Det er KUN navnet Jesus man kan bli frelst ved.

   Apgj.4.12 ” Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.”

 4. Til anonym og RJ.

  Da er vi tre som funderer på mye.
  Når det gjelder alt som omhandler “ende-tiden” så tror jeg ikke det er meningen at man skal forstå de spesifikke tingene før det skjer, eller kort tid i forkant som en advarsel. Men man kan se noen konturer av det som kommer. Og jo nærmere man kommer jo mer vil man forstå.
  Jeg tror Gud ville det sånn. Hadde man skjønt alt lang tid i forveien hadde man trolig blitt fylt av angst i stedet for en kommende fjern fremtid.

  Det finnes imidlertid noen svært enkle ting som Gud har lært alle, og det er hvordan man leser en bok. Den leser man fra begynnelsen til slutten.
  Og det er grunnen til at jeg selv mener denne spesifikke siste boken i bibelen som er ment hovedsaklig for en veldig spesifikk tid er ment og skulle leses som enhver annen bok.
  Det står t.o.m. i de to nest siste versene at det ikke skal legges til eller trekkes fra noe i den boken, og da mener jeg det betyr at man ikke skal ta noe fra et sted og sette inn et annet sted. Sånn som nesten alle gjør.
  Å ta noe vekk fullstendig eller legge til noe helt nytt skal man jo ikke gjøre i noen av bøkene i bibelen, men akkurat i denne ene boken blir dette nevnt spesifikt.
  Derfor oppfatter jeg det som og ikke stokke om på rekkefølgen.

  Ut fra det så skjer de dødes oppstandelse og opprykkelsen av de levende mellom det 6 og 7 seglet i Åp.
  Hvorfor nevnte egentlig Paulus dette med at de døde skal først oppstå?
  Er det viktig? – Antakeligvis ikke så veldig viktig, men det kan være Gud lot han fortelle det som en parallell til nettopp dette stedet i Åp 7.
  De 144.000 som er spesifikke mennesker fra de 12 stammene og som står opp sammen med alle de andre som døde i troen.
  Deretter de andre som fortsatt lever og som møter de allerede oppståtte foran tronen og lammet.
  Umulig å sette dagen og timen.
  Den som er bekymret for og ikke få oppleve trengsel kan jo lese hva det 5 seglet i Åp faktisk er. Men det betyr ikke at det er den store trengselen.

  Dem som fortsatt vil være igjen på jorden og får alle de spesifikke dagene omtalt senere i Åp og i Daniel trenger garantert disse spesifikke detaljene for og i det hele tatt ha et håp om at denne tiden skal gå over.

  Og dette er ikke noen tolkning av meg annet enn å lese en bok sånn en bok skal leses. – Så får enhver spørre Gud selv.
  Det er det jeg tror når jeg opplever denne tiden vi er i nå og ser hva som skjer, og endrer ikke mening før jeg evt opplever at Guds ord ikke var ment å forstås sånn som jeg tror. Det finner jeg isåfall fort ut av de neste månedene og årene.
  Skrev noe i en artikkel her om temaet også.

  Lange diskusjoner og krangling med selvutnevnte profeter eller andre vrange folk orker jeg ikke bruke energi på.
  Heller ikke med sekter som JV eller andre likesinnede.
  Mye mer inspirerende å samtale med jordnære folk som de jeg svarte nå.

  2
  2
  • Jeg tror du har rett i det at det er ikke meningen at vi skal vite for mye, fordi Jesus vil at vi skal leve i tro, nært til Ham, og Ham alene.

   Det ser ut for meg at det som er skrevet om endetiden er satt opp som vei/tidskilt, slik at vi kan vite hvor langt på natt vi er kommet.

   Slik var det også i mange århundrene når verden lo av slike vers som dette.

   Sak 14:12
   Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem: Kjøttet skal råtne på dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i sine huler, og tungen råtne i munnen på dem.

   Men når A-bombet smalt i Nagasaki og Hiroshima så lo de ikke lengre, for da skjønte de at dette var fult mulig.

   Da hadde vi passert dette tids skiltet, og folk forsto tiden de var i.

   Nå er mye kunnskapen og visdommen skjult, litt her og litt der. Jes 28:10. Derfor er det nødvendig å ta litt her og litt der innenfor et bestemt tema man vil belyse.

   Så la oss fortsette og undre oss over vår mektige Gud og Hans planer.

   Mvh RJ

   4
   1
 5. Det er noen nøkler som er til hjelp for å finne sannheten vedr. tiden for Jesu komme, som forteller oss om hans komme skal skje før trengselen, midt i trengselen, eller etter trengselen. Her er nøklene:
  1. Studer Daniels profeti i Daniel 9:24-27 Finn tidspunktet for den 70. åruke.
  2. Husk at Guds ord skiller mellom menigheten og Israel, og at Guds ord
  har vers og avsnitt som er spesielt rettet til hver av disse.
  3. Finn ut forskjellen på hveten og ugresset i Matt 13, og at Matt 24
  ikke omtaler det samme som 1 Tess 4:13-18 / 1 Kor 15:51

  3
  1
 6. BORTRYKKELSEN

  Bortrykkelsen gjelder kun de salvede kristne med himmelsk håp som overlever Harmageddon sammen med den store skare av kristne mennesker med et jordisk håp – ”de milde som skal arve jorden”. Etter Harmageddon vil ”ikke døden være mer (den adamittiske).

  Derfor vil – når de salvede har utført sitt arbeid med å ta imot den nye, tredje pakt til menneskene – de salvede måtte ”rykkes bort” og ikle seg det ”åndelige legemet som ligger og venter på dem i himmelen”. Dette er bortrykkelsen. Hvor lenge vi må befinne oss på jorden før vi rykkes opp og bryllupet i himmelen kan finne sted er ukjent, men kanskje førti år.

  MEN vi kan heller ikke se bort i fra at vi salvede må være her hele den tusenårige perioden. For det heter jo at etter de tusen år vil onde, nygenererte menneskelig oppstandne fra alle fire verdenshjørner ”storme frem mot de helliges leir”. Enten er disse ”hellige” resten av oss salvede, eller muligens er denne leiren i Jerusalem-traktene overtatt av tidligere jordiske troshelter som Abraham, Moses m.fl. etter at vi salvede allerede er bortrykket.

  Det kan jo også være et tankekors om hvorvidt ”bryllupet i himmelen” vil finne sted før endelig og varig fred på jorden har funnet sted etter de tusen år.

  4
  6
 7. Dette har jeg fundert en del på. Her er det tre typer kristne som tror noe om bortrykkelsen på hver sin måte.

  Jeg deler dem in i tre grupper

  Sitat:
  Gruppe 1
  «En del kristne tror at menigheten skal bli bortrykket før den siste sjuårs periode med trengsel begynner.

  Gruppe 2
  Andre kristne igjen tror at bortrykkelsen vil finne sted når Antikrist har blitt åpenbart for verden,

  Gruppe 3
  mens andre igjen, forventer å gå gjennom store deler av, eller hele den siste sjuårsperiode som vi vanligvis omtaler som “den store trengsel”.

  Det jeg har fundert på er: Hvem av disse gruppene er mest og minst forbrett på vanskelighetene som kommer?

  Og hva skjer med troen til hver enkelt gruppe?

  Mvh RJ

  2
  1
  • De som befinner seg i min gruppe funderer på om det blir flere opprykkelser, men jeg finner ingen ting i Bibelen som tyder på det. Og siden en opprykkelse skal skje like etter de dødes oppstandelse funderer jeg på når den skal finne sted. Og videre funderer jeg på om Guds Ord skal være gyldig for de som lever i tusenårsriket. Faktisk et svært interessant spørsmål i denne sammenhengen. Og jeg funderer på hva som skal skje med de kristne under den siste store trengsel like før jorden skal bli oppslukt av ild og brenne opp. I det hele tatt funderer jeg på ganske mye. Spørsmålet er om jeg er helt alene om å fundere på slikt.

   3
   1
  • Hei sann.

   Da er vi to som funderer på mye, når jeg leser Guds Ord så, blir jeg ofte sittende i undring, og lurer på hva har jeg egentlig forstått. For det er så mange lag av kunnskap og visdom under det rent lesbare Ordet.

   Alle spørsmål du stiller er interessante, men jeg har ikke noe klare svar.

   Min erfaring er at det nytter heller ikke å spørre noen, får bare bastante meninger, eller antagelser, og eller, vet ikke, du tenker for mye, er det viktig for frelsen din, trenger du å vite det, det er sikkert en mening med det, slutt å tenk på det. Osv. osv.

   Når jeg summerer svarene jeg får eller mangel på sådanne, så ser det ut som om det er ikke så mange som funderer og undrer seg.

   Mvh RJ

   4
   1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *