Walid Shoebat: Islam spiller en sentral rolle i endetiden

walid-shoebat– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.  Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen. Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn, skrev Mike Adams i en artikkel fra mars 2011. Shoebat var opprinnelig medlem av den palestinske terrororganisasjonen PLO.

Walid Shoebat skriver på sin egen hjemmeside at han er født i Betlehem i Judea. Hans jerusalemmuslimske bestefar het Mukhtar fra Beit Sahour-Betlehem (Hyrdemarkene) og var venn med Haj-Amin Al-Husseini, stormuftien i Jerusalem og beryktet venn til Adolf Hitler. Shoebats tippoldefar, Abdullah Ali Awad-Allah, var også en kriger og en nær forbundsfelle av både Abdul Qader og Haj-Amin Al-Husseini som ledet palestina-arabere til opprør mot Israel. Shoebat gjennomlevde og var vitne til Seksdagerskrigen i 1967, mens han bodde i Jeriko. I sin ungdom var han medlem i PLO og deltok i terrorhandlinger mot Israel. Han ble senere fange i «Russian Compound», Jerusalems hovedfengsel for terrorprovokasjon og vold mot Israel.

Etter løslatelsen, fortsatte han med et liv i voldelig opprør i Betlehem og på Tempelhøyden. Han utvandret til USA der han begynte å arbeide som rådgiver for den arabiske studentorganisasjon ved Loop College i Chicago og fortsatte med anti-israelske aktiviteter.

Forsvarer Israels sak
I 1993 leste Shoebat Det gamle testamentet etter en utfordring fra sin amerikanske kone. Dette gjorde han for å overbevise henne om å konvertere fra kristendom til islam. Etter seks måneder med intense studier av den jødiske Bibelen, innså Shoebat at alt han hadde lært om jødene var løgn. Han kom til tro på Jesus, og ble en sterk forsvarer av Israel, sine tidligere fiender. Han ble overbevist om at han hadde stått på den ondes side.

Han ble lidenskapelig opptatt av sin egen sjelelig helbredelse og av å bringe ut sannheten om jødene og Israel til verden. Derfor sluttet han i jobben som dataingeniør og gikk utrettelig inn for å forsvare Israels sak for mennesker verden over, det være seg i menigheter og synagoger, eller ulike samfunnsgrupper, statsoverhoder og media.

Et viktig anliggende for Walid Shoebat har vært å påvise Bibelens omtale av islam med fokus på begivenheter i et endetidsperspektiv. Norge IDAGs lesere får her noen Shoebats hovedpoeng.

Dyrets merke
Walid Shoebat har for eksempel en egen utlegging av hva som er «Dyrets merke» som står omtalt i Johannes’ Åpenbaring. Omtalen av tallet 666 i Åpenbaringen 13:18 har tradisjonelt vært tolket som tre greske bokstaver: khi, psi, sigma. Språkekspertene har alltid trodd at det var snakk om greske symboler, men Walid Shoebat mener å ha påvist at det kan dreie seg om en annen type tekst. Ekspertene har trodd at de greske bokstavene er lik 666, et resultat av gematri, det vil si et system der bokstaver tilskrives sifferverdier.

Da Walid Shoebat for første gang fikk se den greskspråklige Codex Vaticanus i Vatikanets bibliotek i Roma ble han sjokkert fordi han kunne lese den siste del av Johannes Åpenbaring 13,18 på sitt eget morsmål, arabisk!

Han leste fra venstre til høyre følgende: I navnet til … Allah … to sverd i kors. – Ordet «merke» i Åpenbaringen 13:16 er på grunnteksten «karagma» som konkret betyr slavemerke, et emblem på tøy eller etset på huden. Påskriften med dyrets navn er en eller annen variant av den islamske trosbekjennelsen som har med navnene Allah og Muhammed. «Dyrets merke» kan være enten sverdet eller halvmånen.

Ordet «hånd» er oversatt fra det greske ordet «deksios» som bokstavelig betyr arm. Shoebat ser for seg Dyrets tilhengere som bærer arm- eller pannebånd med Allahs navn eller kryssende sverd.

I fremtiden vil troskapseden til Allah være et tegn på at et menneske er verdig til å ta imot «Dyrets merke» med de medfølgende privilegier: adgang til å tilby og kjøpe varer og tjenester. Troskapseden er ikke noe annet enn den islamske trosbekjennelse (Shahada) som lyder: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud».

Bibelen vs. Koranen
De som innlater seg i islam, med Allah/Muhammed, og på Satans utspekulerte underkastelsessystem er evig fortapt. Walid Shoebat legger ikke noe mellom når han erklærer:
– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror at de kommer til et himmelsk paradis bare man har «Dyrets merke». Alle ikke-muslimer kan identifisere hvem som er muslimer fordi de bærer merket. Shoebat forklarer at den ondes antitese til Guds Ord, Koranen, har en endetidslære som stjeler mange element fra de sanne profeter i Det gamle testamentet. Islam justerer Bibelens profetier til å passe islams eget verdensbilde.

– I islam finner ikke Dommens dag sted før muslimske stammer slår jødenes stammer i deres land. Når jødene er kommet tilbake til landet, er det således en forutsetning for oppfyllelsen av «islamske profetier», sier Shoebat med henvisning til Koranens eskatologi eller det som heretter skal skje.

– Islam sier at tiden kommer da muslimhæren skal utslette alle mannlige jøder, sier Shoebat.

Mahdi
Shoebat understreker at muslimene tror det skal komme en Mahdi, – en islamsk Messias eller Kristusskikkelse, som tilsvarer en verdens frelser. Mahdi er en gjenskapelse av Muhammed, med hans ånd og sjel.

– Hva var det som besjelet Muhammed? Det var selve Satan!, erklærer Shoebat som finner en detaljert omtale av Allahs profet i Esekiel 28 og Jesaja 14, som steg opp til himmelen høyt over Gud.

– Esekiel 28 handler om kongen av Tyrus som beskriver en fusjon mellom både Satan og Muhammed. Og Tyrus, altså dagens Libanon, er i dag kontrollert av Hizbollah.

I Joel 3 sier Herren: Og dere, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hva vil dere meg? Er det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart, i all hast, skal jeg la deres gjerninger falle tilbake på deres eget hode. Filisterlands bygder er Gaza, der Hamas sitter. Shoebat tror ikke denne åndelige maktplasseringen er tilfeldig.

Halvmånens lys
– I Jesaja 14 møter vi uttrykket «morgenrødens sønn» som på hebraisk er «hilal bin sahar», bokstavelig talt «halvmånens lys, sønn av morgenstjernen». Dette er måneguden, symbolet på islam. Halvmånen som gud stammer fra Babylon, altså dagens Irak. I Babylon het guden Sin, men da den kom til Arabia ble den hetende Allah, – og dette var lenge før islam ble en religion. I Dommerne 8:21 får vi en bekreftelse på at halvmånen var et arabisk symbol allerede på Josvas tid. Kamelene fra Midian, dagens Saudi-Arabia, hadde halsbånd formet som halvmåner. Vi ser over hele den muslimske verden at halvmånen og stjernen er ensbetydende med islam, konstaterer Shoebat. – Men hos Jesaja sier Gud til Antikrist: Du er en halvmåne! Dette skjer når Den onde besetter kroppen til Antikrist. Satan tror så visst på Faderen, Sønnen og Ånden, men har inntatt Mahdi og får han til å fornekte treenigheten.

– Mahdi er Antikrist. Dette leser vi ut fra Johannes’ første brev: Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Både Mahdi og Antikrist er forførere og bedragere. Shoebat viser til Koranen som erklærer at Allah er den største av alle bedragere.

Forandrer på tider og lover
– Du skal kjenne igjen Mahdi fordi han rir på en hvit hest, står det i en av hadithene, sier Shoebat med referanse til profeten Muhammeds læresetninger, og fortsetter: – Muslimer leser Åpenbaringen og kjenner igjen rytteren på den hvite hesten, altså det første segl, som Mahdi. Han skal forandre på tider og lover i verden, akkurat som Daniel skriver.

På spørsmålet hvor Antikrist kommer fra viser Walid Shoebat til Jesaja 10:5. I den norske bibel leser vi om «Assur»; på engelsk «Assyrian» eller «Assyria» – Assyreren må være fra det område som utgjorde det assyriske eller det babylonske rike, altså dagens Tyrkia, Syria, Irak, Iran, Libanon, Jordan, Saudi-Arabia og Egypt.

Shoebat minner oss om at den islamske kalender går fra dagen da profeten Muhammed flyktet fra Mekka til Medina. Muslimer skriver i år 1432 istedenfor 2011.

Muslimer higer etter kalifatet, en verdensomspennende islamsk stat. Det betyr også en tvangsinnføring av Sharia-lover.

– De er i full gang med å endre på konstitusjonen i de landene der muslimene har tatt over makten. Islam er bare forløperen til verdensreligionen til Antikrist.

Guds dom
– Vær klar over at islam spiller en betydelig rolle i bibelsk profeti. Alle de nasjonene nevnt i Bibelen som Gud ødelegger er faktisk muslimske nasjoner, opplyser Shoebat og nevner blant andre Jordan, Syria, Libanon, Egypt og Sudan.

– Enhver nasjon som vi leser om i Salme 83 er muslimske land som omgir staten Israel og som har til hensikt å utslette folket. Disse skal Gud dømme. Se bare det siste verset i Salme 82!

– Daniel kapittel 11 handler om Antikrist. I vers 39 leser vi om Mahdi som går imot de mektigste av nasjoner. Han bærer navnet på en fremmed gud. Allah mener Shoebat. I vers 36 leser vi om at han taler forferdelige ord, – en definisjon på gudsbespottelse.

Shoebat utdyper definisjonen ved å si at det dreier seg om å fornekte Gud forordninger, profetordet i jødenes bibel og Israels rett til sitt land.

– Festningenes gud som vi leser om i vers 38 er det samme som en krigsgud. Hva er den sterkeste festning i veden i dag?, spør Walid Shoebat med klar hentydning til USA og kommenterer vers 39 slik: – Antikrist kommer ikke til å være den sterkeste makt i verden siden han ærer festningenes gud. Han kommer til å herske over mange, men det betyr slett ikke alle. Antikrist promoterer sin gud når de går til krig.

– Vi kan lese ut av vers 37 at muslimske kvinner blir nektet grunnleggende rettigheter. I islam er kvinner laverestående enn menn. Kvinner kan voldtas uten at det gjør noe. Joel 3:8 sier at jødiske piker blir solgt for vin.

– Ifølge Esekiel 38 og 38 leder Antikrist (Mahdi) en tyrkisk-iransk invasjon av Israel. Muhammed sier at Mahdi leder invasjonen fra Tyrkia. Gog og Magog er de islamske republikkene i det sydlige Russland. Joel 3:14 sier: Han som er veik, skal si: Jeg er en helt! Dette er et uttrykk for svake nasjoner som erklærer krig mot Israel, mener Shoebat.

Vanæret av muslimer
– Antikrist vil regjere fra Tempelhøyden i Jerusalem. Det vil muslimene også. De hellige stedene til både jøder og kristne har blitt og kommer fortsatt til å bli vanæret av muslimer. Bare tenk på Rakels grav og Josefs grav.

– Muslimene vanærer døde kropper til de vantro ved å la de ligge på bakken. Du ser det allerede i dag med de mennesker som palestinske terrorister dreper.

Shoebat peker på dette typiske islamske trekk med tanke på skjebnen til de to vitnene, som vi leser om i Åpenbaringen. De drepes og blir liggende i en av Jerusalems gater, – til spott og spe.

– Måneguden til islam, – Allah, er på hebraisk kalt for Bel i Jesaja 46. Den må en dag bøye kne! utbryter Shoebat som henter frem et dunkelt skriftsted for å forklare at det er snart «game over» for Saudi-Arabia.

End of oil?
«For det kommer en hevnens dag fra Herren, et gjengjeldens år for Sions sak. Edoms bekker skal bli til bek, og dets jord til svovel. Dets land skal bli til brennende bek. Verken dag eller natt skal det slokne, til evig tid skal røyken av det stige opp. Fra slekt til slekt skal det ligge øde, aldri i evighet drar noen gjennom det» (Jesaja 38:8-10).

Shoebat mener at dette handler om ukontrollerte underjordiske oljeutblåsninger, som gjør landet Edom, dagens Saudi-Arabia, ubeboelig. Kilden til rikdommen for de muslimske nasjonene i Midt-Østen blir fullstendig utradert.

Åpenbaringbokens skjøge i ørkenen er, ifølge Shoebat, Saudi-Arabia og «hennes horelivs vin» er oljen som alle som bor på jorden nyter godt av. Men det skal brått ta slutt, om man trekke den nødvendige slutningen av å lese kapittel 17 og 18 i Bibelens siste bok.

Shoebat mener at uttrykket «Babels konge» i Det gamle testamente er et kodeord for Antikrist slik vi finner det hos Jesaja. Et annet uttrykk, «Babels datter», står for islam, en avlegger av den babylonske urreligion som oppsto i Babylon, dagens Irak. Skjebnen til Islam som religion er kunngjort i Jesaja 47 der det babylonske systemet går opp i røyk. Jødene i diasporaen får en oppfordring fra Herren Gud til komme unna områder dominert av islam i Sakarja 2:11.

Medieinteresse
Walid Shoebat forkynner frimodig om sin tro på Messias og er blitt profilert bredt i diverse medier. Han har talt over hele USA og verden for øvrig, eksempelvis Chile, Mexico, Canada, Storbritannia og Sør-Afrika. Han har vært på landsdekkende fjernsynskanaler, så vel som internasjonale TV-stasjoner: CNN, CNN International, FOX News, ITN, RTE, NBC, CBS og ABC. Han har også vært i BBC radio, kanal 4 og 5.

Shoebat har skrevet flere bøker, deriblant «Dear Muslim, Let Me Tell You Why I Believed» (Kjære muslim, la meg fortelle deg hvorfor jeg trodde) og «Israel, And The World’s Mock Trial» (Israel og verdens rettssaksparodi) hvor han avslører antisemittismen og jødehat i den islamske, kristne og sekulære verden. Han har også egen webside og blogg, www.shoebat.com.

Bildetekst: leste fra Johannes Åpenbaring 13,18 om «Dyrets merke» i den greskspråkelige bibelen Codex Vticanus. Da kunne han på sitt eget morsmål, arabisk, lese fra venstre til høyre: I navnet til … Allah … to sverd i kors.

Skrevet Mike Adams mars 2011.