Video: Strange things are happening | It has started Family – Jesus is coming soon

Profetordet i Bibelen er gitt oss, ikke for å spekulere på datoer og klokkeslett men for at vi skal gjenkjenne det profetiske ord når det skjer: Jesus sa: “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.(Joh 14,29)