Vidar Kleppe ute av Norgesdemokratene -forsøker å lage en lokal “Kleppeliste” foran kommunevalget i Kristiansand

Viidar Kleppe ute av Norgesdemokratene

Vidar Kleppe grunnla partiet Demokratene i 2002. Partiet fikk forholdsvis stor oppslutning i Kristiansand, men fikk aldri nevneverdig oppslutning på landsbasis. Partiet har siden starten vært preget av kaos og uro -og det var først da den tidligere FrP politikeren Geir Ugland Jacobsen overtok som partileder at Demokratene hadde mulighet til å bli større. Under hans ledelse endret partiet navn til “Norgesdemokratene”. Imidlertid begynte Kleppe-bråket etter at Vidar Kleppe i et facebook-innlegg ble politisk korrekt og gikk inn for milliardstøtte til krigen i Ukraina. I innlegget tok Vidar Kleppe til orde for at Vladimir Putin måtte bli stilt for retten for krigsforbrytelser. Kleppe sammenlignet den russiske militæroperasjonen i Ukraina med Adolf Hitlers herjinger under andre verdenskrig.

Dette førte til sterke reaksjoner i Norgesdemokratene som i sitt program riktignok er i mot den russiske operasjonen i Ukraina, men Norgesdemokratene har sagt nei til våpenstøtte til regimet i Kiev. Vidar Kleppe fikk forholdsvis mye motbør for sitt politisk korrekte utspill og nå er Kleppe på utsiden av partiet han selv stiftet. For to dager siden skrev Kleppe et innlegg på sin Facebookside hvor han forteller at han trenger underskrifter for å kunne lage en “Kleppeliste” foran kommunevalget i 2023. Med litt andre ord ønsker Vidar Kleppe og opprette et Vidar Kleppe parti og appellerer til folk i Kristiansand, Søgne og Songdalen til å skrive under. Norgesdemokratene som selv har valglister i Kristiansand foran kommunevalget -anser dermed Vidar Kleppe som illojal og har meldt ham ut av partiet. Selv om Vidar Kleppe nå samler underskrifter til å starte sin egen liste i forkant av kommunevalget. Vidar Kleppe har nok ennå noen tilhengere lokalt i Kristiansand, men om dette er nok til å kunne gi ham en plass i kommunestyret, er vel heller tvilsomt.