Den internasjonale straffedomstolen i Haag har utstedt arrestordre på Putin

ICC, den internasjonale straffedomstolen i Haag har utstedt arrestorde på Russlands president Vladimir Putin. Årsaken skal være anklage om at Russland har bortført barn fra Ukraina. Denne poltiisk motiverte arrestordren er bare av symbolsk betydning fordi Russland tilhører gruppen av land som ikke anerkjenner ICC. I følge Wikipedia er det 123 land som er medlemmer av den internasjonale straffedomstolen som ikke er anerkjent verken av Israel, USA, Kina og Russland. Det er 74 selvstendige stater som ikke anerkjenner den internasjonale straffedomstolen -og en arrestordre fra denne har ingen juridisk makt

I Russland fnyser man av denne symbolske “arrestordren” som ikke har noe juridisk makt verken i Russland eller andre land som ikke stiller seg bak ICC. Israelske politikere har tidligere vært i ICCs søkelys. Verken Russland eller Ukraina har ratifisert denne domstolen og både USA, Kina og Israel anser domstolens beslutninger som ugyldige. Denne symbolske arrestordren vil bare medvirke til å forsterke avstanden mellom Russland og Vesten. En talsmann for Kreml kaller det “absurd” at man blir anklaget for å redde ukrainske barn ut av en krigssone. Det er tydelig at de høye herrer i denne politisk motiverte domstolen heller ville se ukrainske barn i fare i en krigssone enn i trygghet hos russiske familier.