Feil fokus i krigen mot misbruk og dødsfall på grunn av opioider -rammer smertepasienter og ikke rusmisbrukere

Flere millioner amerikanske smertepasienter frykter nå at myndighetenes krig mot overdose-dødsfall som skyldes opioider vil gå ut over dem. I massemedia blir offentligheten daglig påminnet om at det er en opiat-epidemi og når media omtaler de ulike smertestillende medikamentene omtales det gjerne som livsfarlig dødsdop og det vises til stadig flere opiat-relaterte dødsfall og tilfeller av overdose. Det media ikke bryr seg om å omtale, er det faktum at de aller fleste slike dødsfall skyldes overdoser av ulovlig fentanyl eller heroin -og ikke reseptutskrevne legemidler. Den amerikanske smerteeksperten Dr. Forest Tennant nekter å følge myndighetenes føringer og mener at myndighetenes krig mot opioid-misbruk ikke rammer dem som misbruker opioder, men smertepasienter som har stor nytte av kontrollert behandling med opioder

Massemedias oppslag om overdosedødsfall er nå i ferd med å skremme amerikanske helsemyndigheter til å stramme inn for mye, sier den amerikanske smertespesialisten og legen, dr Forest Tennant. Etter en rekke dødsfall som skyldes overdoser av sterke smertedempende medikamenter, opplever nå stadig flere smertepasienter at de har problemer med å få utskrevet smertestillende medikamenter de har brukt i årevis. Det media ikke forteller er at de aller fleste overdosedødsfall skyldes enten heroin eller ulovlig fentanyl som ikke er skrevet ut av leger. “De mange restriksjoner som er kommet etter at myndighetene lot seg skremme av “opiat-epidemien” rammer nå dem som trenger medisinene mest, og som etisk bevist lege kan jeg ikke sitte å se på at pasienter lider unødig når det finnes medisin som demper smertene, for det strider mot min lege-etikk,” sier Dr Tennant som fortsetter å skrive ut medikamenter i kontrollerte former til smertepasienter som oppsøker ham i stort antall.

Er takknemlige

Desperate smertepasienter som er blitt avvist av sin vanlige lege søker i flokk og følge til Dr Forest Tennant som skriver ut nødvendige opioder til kroniske smertepasienter som har møtt problemer hos sin fastlege

Mange av dr Tennants pasienter er takknemlige for at deres lege trosser myndighetenes uansvarlige føringer og i legens gjestebok uttrykker mange hvor takknemlige de er over at han ikke svikter dem: “God bless this doctor for standing by his ethics. These medicines were invented for people who are in pain. Now, because OTHER people are abusing them, people who are in pain are suffering,” skriver en pasient som kaller seg Josh. Han og mange andre syntes det er urettferdig at det er dem med smerter som nå må betale prisen for overdosedødsfall som skyldes heroin eller ulovlig fentanyl. “Myndighetenes policy rammer ikke dem som skaffer seg stoffet på gata, for der flommer det fortsatt over av fentanyl eller Karfentanil som er 10 000 ganger sterkere enn morfin,” sier en misbruker. Det som kan skje er at smertepasienter som tidligere har fått utlevert sin smertemedisin i kontrollerte former på et apotek, nå vil bli tvunget til å handle stoff på gata,” og det er uetisk, sier dem som trenger et opiat medikament for å kontrollere smertene. Svært mange kan ved hjelp av god og kontrollert behandling med opioider som fentanyl plaster, leve et tilnærmet normalt liv. Dersom myndighetene blir for restriktive i forhold til å tilby effektive smertestillende midler som opioider er, vil mennesker med sterke kroniske smerter få betydelig redusert livskvalitet og det er også grunn til å tro at vi vil få langt flere selvmord som skyldes smerter og dårlig behandling av helsevesenet. Mange slike som i dag kan ha et tilnærmet normalt liv, vil bli kronisk sengeliggende dersom de mister tilbudet kontrollert opiat-behandling gir dem, sier smertelegen.