Peter Schiff tippet rett om at USA kom til å heve gjeldstaket

Fortsetter på lånte penger

Peter_Schiff_RadioMedia melder nå at det er oppnådd enighet som løser budsjettkrisen som har preget USA i 16 dager.  Etter 16 dager med statlig “Government Shutdown” og intense forsøk på å komme til enighet tyder alt på at en avtale vil komme på plass slik at USA kan fortsette å låne penger til den daglige driften. Tirsdag kveld truet kredittvurderingsbyrået Fitch med at USA kan risikerer å få sin kredittverdighet nedgradert dersom man ikke kom til enighet, Etter at aksjemarkedet mandag steg på basis av tro på at budsjettforhandlingene ville føre frem, var stemningen en helt annen tirsdag da Wall Street igjen gikk i rødt. Onsdag spratt Wall Street igjen til værs da det ble klart at politikerne er enige om å øke den amerikanske statsgjelden. I løpet av kort tid vil den amerikanske statsgjelden passerer den svimlende summen på 17, 000, 000,000,000 og ettersom man nå er kommet til enighet vil gjelden fortsette å øke inntil alle forstår at USA er ute av stand til å betjene sin enorme statsgjeld. Den nye avtalen som er gjeldende fram til 7 februar 2014 innebærer at USA vil kunne fortsette å låne penger slik at man kan betale regningene.

 

Dagens avtale betyr en utsettelse av det som før eller siden vil måtte skje, nemlig at verden forstår at USA  er ute av stand til å betjene sin statsgjeld. Fakta er, enten man liker det eller ikke, – at USA nå lever på kreditt og den amerikanske staten er avhengig av å låne mer penger for å kunne drive videre. USAs store problem er den enorme gjelden landet har påført seg selv og uten effektive nedskjæringer som vil bli svært smertelige å bære, vil den amerikanske økonomien gå på en kjempesmell.

Peter Schiff: Lyver president Obama eller er han en idiot?

Den amerikanske presidenten lyver omkring hva som er i ferd med å skje i USA. En hevelse av det amerikanske gjeldstaket betyr en hevelse av den amerikanske gjelden. Peter Schiff forklarer det enkelt i en video du kan se her. USAs store utfordring er ikke å heve gjeldstaket, men heller være i stand til å fungere uten ytterligere låneopptak. Sannheten er at USA er blakke, fallitt og før eller siden vil vi få et gigantisk sammenbrudd, sier Schiff som kaller det som skjer i Washington et “politisk teater”. Schiff tror at de vil bli enige om å heve gjeldstaket og få gjenåpnet den statlige virksomheten som har vært stengt, og at de egentlig har skapt en “falsk krise som de så skal redde oss fra” men vi vil få en virkelig økonomisk krise i Amerika, ikke fordi vi feiler med å øke gjeldstaket, men fordi de lykkes, forklarer Schiff som mener det er gjelden som vil senke USAs økonomi. “Den virkelige krisen er vår gjeld, vi er blakke og vi har ikke råd til å betale vår gjeld, – og det er derfor vi må heve gjeldstaket,” forklarer Peter Schiff videre. “Våre lånegivere vet at vi er blakke og den virkelige krisen kommer når disse gir oss lånebegrensninger,” forklarer Schiff videre.

 

“Å heve gjeldstaket er egentlig ikke noe annet enn å fortelle verden at vi ikke er i stand til å betjene gjelden. For å betale vår gjeld må vi låne mer penger, og med andre ord betaler vi gjelden vi har med penger vi låner,”sier Schiff videre. I likhet med de fleste tror Schiff at USA denne gangen vil heve gjeldstaket og dermed også gjelden, men på et eller annet punkt i fremtiden vil dette byggverket av lånte penger falle sammen. Det er da krisen kommer. Professor Ravi Batra som en rekke ganger har kommet med bemerkelsesverdige korrekte forutsigelser om økonomiske kriser og krakk har tidligere uttalt at et slikt nytt sammenbrudd vil komme innen 2016, med andre ord innen tre år. Du kan lese mer om hva professor Batra mener her