Smilende biskoper vurderer å velsigne det Jahve har forbannet

Bare et tidsspørsmål før Den Norske Kirke vil velsigne homofile “ekteskap”

Den norske kirkes biskoper vurderer nå hvorvidt den religiøse institusjonen skal lage liturgi for homofile vielser. Bildet viser tolv smilende ledere for en dypt splittet folkekirke som nærmer seg det punktet hvor man ikke lenger kan definerer den norske kirke som ett kristent kirkesamfunn. “Det blåser opp til en het kirkelig debattvinter når Den norske kirkes tolv biskoper samles på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell i Oslo. Torsdag presenterer de sin konklusjon i spørsmålet om hvorvidt man skal akseptere vielse av homofile og lesbiske par i norske kirker.

Den norske kirke står foran noen av sine mest utfordrende måneder på lang tid. I løpet av de kommende seks måneder skal kirken ta stilling til hvorvidt man skal gå inn for å velsigne homofile og lesbiske ekteskap. Allerede i morgen presenterer de tolv biskopene sin konklusjon i spørsmålet. Bispemøte vedtaket er opptakten til sluttbehandlingen i Kirkemøtet som alt i desember skal behandle sakslisten for kirkemøtet som finner sted i Kristiansand i april 2014. Det kan ende som et historisk møte i Den norske kirkes øverste organ og åpne for et en flom av utmeldelser av den norske kirke.

Flertall for homo-vielser

Bispemøtets samlivs-etiske utredningsutvalg som ble ledet  preses Helga Haugland Byfuglien, avsluttet i februar sitt arbeid. Det “arbeidet” munnet ut i et vedtak der seks av ni medlemmer ønsket at den norske kirke skal medvirke ved inngåelse av homofile og lesbiske “ekteskap”. Nå skal bispemøtet uttale seg med utgangspunkt i den konklusjonen utvalget fattet.Også blant biskopene er det ulike synspunkter på saken men med basis hva som ellers har skjedd i den norske kirke er det grunn til å tro at de krefter som ønsker å åpne kirken opp for homofile og lesbiske ekteskap vil vinne frem.

Utmeldelser

En åpning for vielser og ritualer der homofile og lesbiske får gifte seg i kirken vil uten tvil skape sterke reaksjoner og en del kommer også til å melde seg ut av kirken i protest. Imidlertid er vi ikke så overbevist om at det vil bli den masseutmeldelsen enkelte frykter da kirkens medlemmer har lang erfaring i å tilpasse seg ny religiøs policy. Selvfølgelig vil det komme til konservative protester, og lederne for de ulike lutherske organisasjonene vil komme til å uttrykke “stor uro”, men de vil av taktiske grunner velge å forbli i den norske kirke. En av dem vi tror vil forlate kirken når kirken åpner opp for homofile og lesbiske vielser vil Øivind Benestad som er kirkemøtedelegat fra Agder og daglig leder for MorFarBarn. Teologen sier det handler om hans medlemskap i Den norske kirke hvis Kirkemøtet vedtar en liturgi for å vie par av samme kjønn. Selv om Benestad og en rekke andre signaliserer at et vedtak som åpner kirken for likekjønnede ekteskap vil få konsekvenser for deres medlemskap tror vi likevel at mange velger å forbli. Dessverre. Heller ikke blant avisen Dagens lesere ser vi noe sterkt leserengasjement omkring denne saken. Etter mer enn 24 timer har saken bare fått 26 kommentarer hvor de fleste uttrykker uro og sjokk over det som skjer i den norske kirke. “Det er helt utrolig at våre biskoper diskuterer dette. Tenk å vie to av samme kjønn, i kirken og i tillegg be Guds velsignelse over den handlingen. Blinde veiledere, uten åpenbaring i Guds Ord. Verre kan det ikke bli,” skriver Arvid Magnar Meland som blir fulgt opp av Steinar Sund: “Kan ikke fatte at dette i det hele tatt er noe å diskutere. Ekteskap mellom to av samme kjønn er ikke i samsvar med det Guds Ord lærer om ekteskapet. Her er Bibelen så tydelig at det ikke finnes grunnlag for diskusjon. Biskopene burde heller være mer opptatt av hvordan vi kan stoppe avkristningen og vinne det norske folk tilbake for Kristus.” “Bare et de drøfter dette viser en kirke fullstendig ute av kurs. Kan dere forestille dere apostlene skulle drøfte homofile vielser i sine apostelmøter. Bare tanken er latterlig. Dessverre har storparten av våre frikirke-pastorer blitt besmittet av denne absurde liberale suppa – andre våger ikke å si sannheten i frykt for å ikke være politisk korrekt slik at de blir hengt ut i Vårt Land eller Dagen som vanligvis er de første som angriper en som sier sannheten. Og de som sier fra blir fremstilt som farlige manipulerende mørkemenn, fanatikere, lukkede sekter osv. osv. – der er ikke måte på angrep. Men vi vet at de siste tider skal bli som i vannflommens og Sodoma og Gomorras dager – så utviklingen vil dessverre fortsette.” skriver Henry Østhassel.  “I Bibelen står det , i 3 mosebok 18 kap 22 vers Med en mann skal du ikke ligge slik en ligger med en kvinne . Det er avskyelig. Vi må be Gud fri oss fra vrang lære og falske profeter,” skriver Gunn Iren Munkejord.

En kristen kirke?

Ettersom den norske kirke i stadig større og større grad velger å vende seg bort fra Bibelens bud og etiske normer vil vi uten tvil snart stå overfor følgende spørsmål som ble stillet av Terje Leigre : “Hvor lenge skal DNK fortsatt betegnes som en kristen kirke ? Bibelen sier klart at man skal bryte ut av slike forførende bevegelser som folkekirken er blitt. Et EXODUS må komme for bevisste kristne.” Sett på bakgrunn av utviklingen i den norske kirke er vi ikke så forundret over at nettopp dette spørsmålet blir stillet. Kan ett kirkesamfunn som bevist velger å forkaste Bibelens ord virkelig bli regnet som et kristent kirkesamfunn?  I forhold til spørsmålet om homofili og kirkelig velsignelse av slik praksis snakker vi så langt jeg kan se ikke om et underordnet teologisk spørsmål. Den norske kirke vil aldri bli en sekt på linje med Jehovas Vitner eller andre lukkede sekter, men den norske kirke står så avgjort i fare for å bevege seg så langt bort fra ortodoks kristendom at den ikke lenger kan defineres som en kristen kirke.