Karismatikeren Michael Brown langer ut mot John MacArthur’s bok og oppgjør med den karismatiske bevegelsen

MacArthur’s bok “Fremmed Ild” provoserer amerikanske karismatikere

strange_fire_tn_largeFrustrerte karismatiske amerikanere raser nå mot den velkjente kristne kristne pastoren og forfatteren John MacArthur etter at denne nå er i ferd med å slippe sin nye bok “Strange Fire” eller “Fremmed Ild” på norsk. I boken som vil slippes parallelt med den pågående “Strange Fire konferansen” som kan følges her tar pastor MacArthur er kraftig oppgjør med den karismatiske bevegelsen som omtales “en farse og svindel”. Pastor MacArthur’s bok skaper nå dyp frustrasjon blant amerikanske karismatikere som er blitt skikkelig provosert av bokens innhold. En av dem som reagerer sterkt på pastor MacArthur’s bok er forfatter og president for FIRE School of Minestry  Michael Brown som føler kritikken dypt urettferdig samtidig som han oppfordrer pastor MacArthur til å “ydmyke seg under Guds mektige hånd.

Pastor MacArthur’s kommende bok som tar et oppgjør med den karismatiske bevegelsen og dens mange villfarelser har fått mange karismatikere til å se rødt. Tirsdag tok forfatter Michael Brown som har fått en kopi av boka et kraftig oppgjør med MacArthur’s bok som han mener inneholder overdrivelser og usannheter om den karismatiske bevegelsen. Michael Brown som åpenbart har funnet kritikken fra pastor MacArthur svært sår har så langt fått mer enn 575 kommentarer på sitt krasse oppgjør med den velkjente forfatterens bok. “Pastor MacArthur har stemplet den karismatiske bevegelsen som en falsk kirke og har oppfordret til full krig mot den,” og videre mener Brown at MacArthur gjør en tragisk feil når han angriper den karismatiske bevegelsen.

Den karismatiske forførelse og vranglære

I sin nye bok Fremmed Ild , hevder han at dette som karismatikeren omtaler som et  Åndens verk i realiteten representerer “den eksplosive fremveksten av den falsk kirke, like farlig som kulter og samtidig preget av den verste vranglæren som noensinne har angrepet kristendommen. Pastor MacArthur oppfordrer i sin bok til full krig mot de karismatiske kreftene som misbruker Den Hellige Ånd.

Torsdag ble en “fremmed ild konferanse” omkring den karismatiske bevegelsen innledet og det er blant annet på basis av denne at Michael Brown forsøker å tegne et verst mulig negativt bilde av MacArthur’s oppgjør med den karismatiske bevegelsens mange villfarelser. “Lederne for den karismatiske bevegelsen er Satans falske lærer som følger sine egne lyster. Disse er åndelige svindlere, bedragere, kjeltringer og sjarlataner,” sier MacArthur og “må Herren tilgi ham for det,” sier en tydelig provosert president for den karismatiske FIRE School of Minestry. Imidlertid slår ikke Michael Brown seg til ro med dette angrepet: “Så Pastor MacArthur, skriftlig og selvsagt med mye omtanke, anklager hundrevis av millioner av troende av spotte Ånden , og dermed uttale dem for å være syndere forbannet til helvete, siden blasfemi av Ånden er en utilgivelig synd (Mark 3:29). Ord kan ikke uttrykke hvor alvorlig dette er,” skriver Brown videre i sitt angrep på den velkjente pastoren som han mener bringer inn splittelse i Guds folk. I sin bok angriper MacArthur den karismatiske bevegelsen for å bringe inn en falsk ånd i Guds kirke, en ånd benttoddpreget av kaos, misbruk av Den Hellige Ånd og ikke minst seksuelle utskeielser og ekstreme ytringer som hundeglam, hyling, skriking og bruk av manipulerende teknikker som fremkaller religiøs ekstase. Den karismatiske bevegelsen som er sterkt infiltrert av “The Word Of Faith Movement” er materialistiske, opptatt av ytre velstand, pengejag og religiøs makt og har intet med Den Hellige Ånd å gjøre,” skal det hete i MacArthur’s nye bok. – En bok som åpenbart har falt Michael Brown tungt for brystet for fra sin høye hvite karismatiske hest nedverdiger den karismatiske forfatteren til å servere følgende avslutning i sin heller bitre kritikk av  MacArthur: “Til slutt, det som er mest trist med denne Herrens tjener er at han (MacArthur) ikke klarer å gjenkjenne hva Ånden gjør i dag.  Og så, i stedet for å hengi seg til sine karismatiske brødre og søstre for å bringe ny glød og fornyelse til de mange døde eller døende kirker (Alle ikke karismatiske) – har pastor MacArthur plassert seg i opposisjon til det verk Ånden (eller åndene) gjør i verden og dermed hindrer han spredningen av evangeliet,” avslutter Michael Brown som åpenbart ikke er i stand til å se den skade de ekstreme karismatiske bevegelsene har påført den kristne kirke.

Følg “Strange Fire konferansen”