Var kuppforsøket mot Tyrkias Erdogan “det dødelige såret” som skulle bli leget i Åpenbaringsbokens Antikrist-figur?

Mange profetigranskere verden over holder et grundig øye med den tyrkiske presidenten og anser den tyrkiske presidenten som en mulig antikrist-kandidat. Bakgrunnen for at erdogan-fuglErdogan er en mulig antikrist-kandidat ligger i det faktum at hans navn i følge den engelske Gematria har tallverdi 666 samt i det faktum at Recep Erdogan angivelig skal bære på drømmen om et gjenopprette det ottomanske riket som også blir omtalt som det Osmanske riket. Var fredags nattens mislykkede kuppforsøk mot den tyrkiske presidenten det dødelige såret som skal bli leget som Antikrist vil bli påført i følge Åpenbaringsbokens kapittel 13 vers 3? Dette er temaet i en kort video fra pastor Paul Begley som tidligere har hatt Walid Shoebat som gjest i sitt talkshow. Walid Shoebat som taler om en islamsk antikrist har flere ganger oppfordret: “Hold et øye med den tyrkiske presidenten.”

Selv om vi er noe skeptiske til Erdogans antikrist -kandidatur kan det likevel være lurt å holde et våkent øye med det som rører seg på verdens politiske arena -og Erdogan er interessant i den grad han er en mann som målbevist lenge har søkt å samle mest mulig makt i egne hender. Sjekk ut Paul Begley

 

storrike

Facebook Comments

11 tanker om “Var kuppforsøket mot Tyrkias Erdogan “det dødelige såret” som skulle bli leget i Åpenbaringsbokens Antikrist-figur?

 1. Dette har Erdogan (antikrist) selv planlagt og detaljstyrt ned til minste detalj. En helt grei og legitim måte å bli kvitt sine meningsmotstandere. Slik er det i en skinndemokrati. Denne muslimske despoten er ala samme kaliber som Saddam Hussein. Han ble valgt ved hjelp av juks og fusk og virket tilsynelatende moderat. Skremmende at Tyrkia er endel av NATO ennå. Erdogan handler først med IS, og har lenge søkt eneveldig makt. At han regisserer et kupp mot seg er ikke vanskelig å forestille seg.

 2. Tyrkia er ikke hvilket som helst land. Den greske oldtidsbyen Pergamum i Lilleasia tilhører dagens Tyrkia, I følge Johannes Åpenbaring 2,13 er det der satan har sin bolig.

 3. Uansett om han er antikrist eller ei, så er jeg veldig bekymret for utviklingen i Tyrkia. Han er helt sikkert en meget livsfarlig mann, og da kan hva som helst skje? Blir det innført dødsstraff igjen som han ønsker, så kan vi bare tenke oss resten……..
  Hvilket styre ville det blitt hvis militærkuppet hadde vært vellykket, hvis de hadde fått folket med seg. .Folket ønsker demokrati og islam.

  • Pussig hvor flittige mange er til å fordømme land som har dødsstraff, men ingen, heller ikke media kritiserer Amerika for det.

  • USA burde så avgjort bli kritisert for sin praksis med dødsstraff. Jeg mener dødsstraff er prinsipielt galt, enten det er i Iran, Nord-Korea eller USA. Jeg vil mene at livstidsfengsl er nok. USAs praksis er klandreverdig!

 4. Nei, kuppforsøket har ikke noe med “det dødelige såret” å gjøre. Hele verden undre seg, står det i skriften. At et kuppforsøk slås ned er vel ikke stort å undre seg over. Det bibelen sier ligger lenger inn i fremtiden.

  • Morsomt, og psykologisk interessant, hvordan dateringer for endetid og Jesu tilbakekomst, som angivelig skulle komme før tilhørernes egen død, alltid skyves lenger inn i framtida. Profetiene har hittil alltid slått feil.

   Det er gøy og fint å fantasere. Og det er OK å velge det snilleste fra Bibelen og se bort fra all forvirring, selvmotsigelser og safisme. Samtidig må alle passe seg på for usunn bekymring. Mange troende frykter og lider et helt liv uten grunn. Det er bedre å bruke tanker og kropp på virkeligheten.

 5. Ha ha ha! Helt vilt at noen kan tro på disse konspirasjonsteoriene. Ingen bibelske profetier har slått til. Alle tolkninger har vært feil. Hjernen er utviklet for å la seg lure av tilsynelatende meningsfulle mønstre i tilfeldigheter.

  Men teologi og sporleting er selvsagt en morsom hobby.

 6. Om det er noko meining i Åp 17 om dyret – Antikrist, så er teksten slik.

  “Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.”

  Dyret er nummer 8, men også ein av dei 7.

  “Eit av hovuda på dyret såg ut som om det hadde fått banesår, men ulivssåret vart lækt, og heile verda undra seg over dyret og fylgde det. 4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?» Åp 13

  Det teksten fortel er at FOLK skal undra seg når dei ser Dyret som har styrt før, koma tilbake.

  ..”dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal KOMA ATTENDE”.

  Denne endetidas Antikrist eller GOG som Esekiel 38 kallar han vil gå mot nasjonen Israel.

  “Det skal henda i dei siste dagar, då fører eg deg mot landet mitt, så folkeslaga skal læra meg å kjenna, når eg på deg, Gog, midt framfor augo deira, viser kor heilag eg er….
  … Men når den tid kjem, når Gog går mot Israels-landet, då skal harmen stiga opp i meg, lyder ordet frå Herren Gud. I min brennande iver og glødande harme seier eg: Den dagen skal det koma eit sterkt jordskjelv over Israels-landet. ”

  Herren vil visa si makt ovanfor nasjonane .

  “Eg sender høljande regn og haglsteinar og lèt det regna eld og svovel over han og fylkingane hans og over alle folka som er med han. Såleis viser eg mitt velde og mi guddomsmakt og gjev meg til kjenne for augo på mange folkeslag. Då skal dei sanna at eg er Herren.”

  Denne endetidas GOG er beskrive i Habakkuk 2.
  Han har namnet “døden og helvete” og er Babylons Konge.

  “For synet ventar på si tid,
  det jagar mot enden og slår ikkje feil.
  Og om det dryer, så venta berre!
  Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
  4 Sjå, frekk og uærleg er han.
  Men den rettferdige skal leva ved si tru.
  5 Rikdomen skal svikta den stolte,
  han skal ikkje nå sitt mål.
  Som DØDSRIKET spilar han opp sitt gap,
  umettande er han som DØDEN.
  Han sopar til seg alle folk og samlar folkeslaga til seg.”

  Esaias 47 beskriv denne GOG og riket hans.

  Det er endetidas stormakt som vert kalla jordas dronning.

  “For du skal ikkje lenger kallast
  dronning over kongerike.
  6 Eg var harm på mitt folk
  og førte vanære over mitt arveland.
  Eg gav dei i dine hender…”

  Gud brukar endetidas Babylons Konge til å tukta nasjonen Israel.
  Han går under namnet assyraren og.

  “Ve Assyraren, mitt vreideris!
  Min harme er staven i hans hand.
  6 Eg sende han mot eit gudlaust folk,
  baud han fara mot det folk eg var harm på,
  så han kan røva og rana og plyndra.” Esaias 10

  Jeremias fortel om dette endetidas sjøuhyre eller “beast” som oppfører seg grusomt mot nasjonen Israel.

  “Nebukadnesar, kongen i Babylonia,
  har ete meg opp og soge meg ut
  og sett meg bort som eit tomt kjerald.
  Han slukte meg som eit sjøbeist,
  fylte sin buk med mitt beste kjøt
  og slengde meg sidan bort.
  og du hadde ikkje medkjensle med dei.” Jeremias 51,34

  Denne endetidas Babylon vert hardt straffa av Gud.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  “Babylon må falla
  til hemn for dei drepne i Israel,
  liksom folk over heile jorda
  vart drepne og fall for Babylon skuld.” Jeremias 51

  Gud ber og folket sitt å reisa frå denne plassen medan det enno er tid.

  “Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst: Far bort frå henne, folket mitt, så de ikkje vert medskuldige i syndene hennar og ikkje råka av plagene hennar. 5 For syndene hennar når opp til himmelen, og Gud har kome i hug all uretten ho har gjort. 6 Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.
  9 Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og vellivnad,..”

  Diverre er det enno mange jødar som ikkje vil reisa frå USA.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z12lrlNsjgQ

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *