Vaksineskeptikere uønsket i svensk region

Region Dalarna utreder nå om man kan nekte uvaksinerte ansettelse i helsevesenet. I tillegg gjør man det klart at enhver form for vaksineskepsis gjør at man er uønsket. Begrunnelsen er hensynet til pasientenes sikkerhet i møte med uvaksinerte helsearbeidere. Kun én mening rundt vaksiner er akseptert, og de lokale myndighetene sammenligner mRNA-vaksinen mot Covid-19 med velprøvde vaksiner som brukes mot meslinger, polio og tuberkulose. Regionrådet Ulf Berg (M) anser det som helt rimelig å kreve at personell er vaksinerte, og sier at han ikke vil ha noe å gjøre med dem som er skeptiske til koronavaksinen. Hva som står i grunnloven, er underordnet, skriver Document.no. Les saken her: https://www.document.no/2021/09/27/vaksineskeptikere-uonsket-i-svensk-region/