Danny Hubbard – tok Pfizer vaksinen -og forteller i videoen om hva slags bivirkninger han fikk

Mange av dem som har tatt Pfizers Covid-vaksine har fått tildels alvorlige langvarige plager av vaksinen. Nevrologiske sidevirkninger og humør og sinnsforandringer kan følge i kjølvannet av vaksinen. I videoen under forteller han selv om hvordan vaksinen har plaget ham, hos alle besøk hos nevrologer og innleggelser på akutten. Vi får også et glimt at hvordan vaksinen tar kontroll over kroppen og produserer skjelvinger og ukontrollerte bevegelser. Nesten som en form for besettelse