USAs nye utenriksminister lover å fremme LGBTQ agendaen aggressivt -Pastor Sten Sørensen ut mot Franklin Graham

Den nye amerikanske utenriksministeren, håndplukket av Kamala Harris og Joe Biden Antony Blinken, må være norske kristenledere og Vebjørn Selbekks drømmekandidat til jobben. Den nylig godkjente utenriks-ministeren har lovet å støtte LGBTQ agendaen gjennom å heise prideflagg ved USAs ambassader samt å utnevne en spesialutsending som skal jobbe med å fremme rettighetene til LGBTQ personer. Det nye amerikanske regimets politisk kurs har nok fått korkene til å sprette i taket blant norske kristenledere og i avisen Dagens lokaler er det nok rene haleluja stemningen etter at den kandidaten de støttet -følger opp sine løfter om å avkristne USA og redusere de evangelikales innflytelse i det amerikanske samfunn.

Jeg er blitt veldig overrasket over hvor radikalisert og politisk Graham har blitt. Og ikke minst hvor tro han har blitt til Donald Trump, sier “pastor” Sten Sørensen til Korsets Seier

Samtidig som evangeliske kristne amerikanere gradvis forstår hva slags mørke som nå senker seg over Amerika, og kristenfolket gjør seg rede for vanskelige tider som vil komme som en følge av å leve i en nasjon som er under syndens forbannelse, ser vi at mørket også sprer seg videre til norske kristenledere. Horkarlen og pastor Sten Sørensen som er gjengiftet som troende og lever i hor, var blant dem som stod bak invitasjonen av Franklin Graham til Norge i 2017. Sørensen har nå fattet et annet sinn og forteller til “Korsets Seier” at han ikke ville ha invitert Franklin Graham til Norge igjen nå. Dette fordi Franklin Graham uttrykte støtte til president Trump -og slett ikke er noen tilhenger av utvidet rett til abort -og den nye og mer progressive amerikanske politikken i forhold til lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle personers rettigheter og krav. Evangeliske kristne i Amerika frykter at den nye svært liberale politikken skal medføre at kristne som forfekter det gamle evangelium og tradisjonelle kristne verdier vil måtte godta at en radikal LGBTQ agenda blir tvunget ned i halsen også på dem. Denne bekymring ser ikke ut til å bli delt av ledende religiøse røster i Norge, som selv er i ferd med å bli så frafalne at Gudsrikets fiender knapt anser dem som noe problem i det hele tatt.

Støtte til Trumps prokristne-agenda er problemet til Sørensen

Franklin Graham står klippefast på støtten til president Trumps prokristne agenda og har lenge advart om det frafall som vil komme under Biden/Harris ledelse

Sten Sørensen representerer kanskje det mest ødeleggende med norsk kirkeliv. Selv lever mannen i hor eller ekteskapsbrudd som gjengift, og etter fjorårets amerikanske valgkamp ser pastoren også ut til å ville blinke negativt ut det store flertall av evangeliske kristne som støtter Donald Trump -nettopp fordi Trump på mange måter ligger betydelig nærmere evangeliske kristne verdier enn det Biden regimet gjør. Donald Trump var tross alt mannen som anerkjente Jerusalem som jødefolkets evige hovedstad, som flyttet ambassaden til Jerusalem og som ikke minst selv som den første amerikanske president noensinne, deltok i marsj til støtte for det ufødte liv. I tillegg utnevnte han flere konservative dommere til høyesterett -og lot seg be for en rekke ganger av ulike kristne personligheter. “Å støtte en slik president er tydeligvis fysj, fysj for “pastor” Sten Sørensen. “For Sten Sørensen er det angivelig tungt å distansere seg fra den amerikanske evangelistkollegaen. Han snakker lenge med Korsets Seier om hvor begeistret han er for arven til faren og verdensevangelist Billy Graham og organisasjonen «Billy Graham Evangelistic Associationsom» som sønnen nå leder.

– Jeg tror en del kirkeledere har blitt blendet av at Trump gir gode kår for evangelisk arbeid, hans tydelig abortstandpunkt, Israel og Iranavtalen samt utvelgelse av konservative høyesterettsdommere. Dessverre har de gått så langt som å si at presidenten har vært innsatt av Vår Herre til å utføre Guds plan i landet. At samme president har hatt det som sitt varemerke å lyve og snakke ned andre og sette folkegrupper opp mot hverandre, er blitt oversett. Dette er egentlig tragisk og harmonerer ikke med de verdier ledere bør stå for,” sier Sten Sørensen som selv er en ekteskapsbryter som lever i strid med det bibelske synet på ekteskapet. Det er mørke krefter som nå rår grunnen i norsk kristenhet og politisk og religiøs korrekthet har tatt over mange religiøse forsamlinger og plattformer. Søkelys er stolt over at amerikansk kristenhet har menn som Franklin Graham i sine rekker. De siste års hendelser har avdekket at det går et skille mellom mørke og lys tvers i gjennom kristenheten. Tvers i gjennom forsamlingen og vi ser at frafallskirkene nå samler seg omkring sine frontpersoner, mens Guds lille hjord finner sammen i vissheten om at det profetiske ord går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Dette skillet kommer til å bli stadig mer tydelig i årene frem mot åpenbarelsen av Antikrist, den kommende verdenskirke og bortrykkelsen av de utvalgte.

3 tanker om “USAs nye utenriksminister lover å fremme LGBTQ agendaen aggressivt -Pastor Sten Sørensen ut mot Franklin Graham

 1. Sten Sørensen og lignende er hovedårsak til at Guds menighet taper i Norge. Disse personene som lever i ekteskapsbrudd og hor og samtidig kontrollerer menighetene er årsaken til at vekkelsen uteblir, at menighetene dør ut og at satans agenda vinner frem. Det er ganske bemerkelsesverdig at menigheten er så lite opptatt av hva Guds ord sier om hvem som skal ha posisjoner i menighetene.
  Menighetene trenger å vende om og riste av seg et lederskap som ikke har Herrens velsignelse fordi de selv lever i synd.
  At lovløse mennesker applauderer at menn som Joe Biden blir president, burde ikke overraske. Verre er det at et slikt lederskap raskt dolker sine brødre i ryggen fordi de er politisk ukorrekte.
  Sten Sørensen har null tillit. En mann som så lett lar seg bli politisk korrekt mangler den karakter vi bør forvente av folk i ledende posisjoner.
  Gud reiser opp en ren og uredd menighet, -og da uten slike ledere som Sørensen.
  Vi trenger ledere som urokkelig holder fast på Guds ord og hele evangeliet.
  Troende venner, vi må samles om plattformene til de Herrens tjenere som står urokkelig fast, som ikke lar seg prege av politisk korrekthet -og som uredd våger å forkynne det profetiske ord.

  17
  • Det er en menneskelig tendens å male med litt for bred pensel, og kanskje trekke litt for ytterliggående konklusjoner. Slik også i spørsmålet om skilsmisse og gjengifte.

   I korte trekk kan vi si at der det er en bibelsk gyldig skilsmissegrunn, kan den uskyldige part gifte seg igjen uten å synde.

  • Tiltredes Fri Pinsevenn.
   Sten Sørensen viser sitt sanne jeg.
   Herren fortsetter å avsløre hvem som er hva og hvem i kristenheten.
   Selv evangeliske kristne som sier de støtter Trump blir regnet som spedalske av frafalne kristne.

Det er stengt for kommentarer.