Ukraina kaller inn reservestrykene og setter styrker i kampberedskap

Økende frykt for at Russland vil anvende militærmakt mot Ukraina

russia_deesEt aggressivt og langt mer selvbevist Russland vil neppe komme til å gi opp sin okkupasjon av deler av Ukraina selv om både USA, FNS generalsekretær og Europeiske ledere nå oppfordrer Russland til å stagge seg, trekke seg tilbake og gi forhandlinger og diplomati en mulighet til å løse konflikten.Snarer kan mye tyde på at Vesten nå står overfor en ny utfordring fra Øst, en ny kjøligere krig hvor motstanderen ikke er et kommunistisk Sovjet, men snarere et fascistisk Russland som søker å gjenoppbygge det falne imperiet. Den økende bruken av vold mot minoriteter internt i Russland, Russlands aggressive utenrikspolitikk og villighet til å bruke militærmakt mot andre nasjoner er ikke noe annet enn et tegn på at den russiske bjørn er våknet opp av dvalen. – En oppvåkning Guds profeter sa ville komme.

“Det er jo interessant å lese det som skjer i Ukraina og hvordan Russland stiger frem tilsynelatende med krigs-trommer,” skriver Tore Szilling i et innlegg på verdidebatt:  “Her har jeg også en oversettelse av en profeti av Dumitri Duduman, en profeti av 1997, 1 mnd før han døde. Den går sånn, fortsetter Tore Szilling i sitt innlegg på verdidebatt som kan følges her

Bjørnen reiser seg

«Jeg knelte ved siden av min seng og begynte å be, som jeg gjør hver natt før jeg Dumitri Dudumanlegger meg til å sove. Etter å ha bedt ferdig, åpnet jeg øynene, men jeg var ikke lenger i rommet. I stedet befant jeg meg i en skog. Jeg så meg om til høyre og så en mann som var kledd i hvitt som pekte på meg og sa: «Se og husk». Det tok meg en tid for å finne ut hva han pekte på. Det var en liten bjørn som så ut til å ligge halvt dødende på marken. Mens jeg fortsatte å se på bjørnen, begynte den å puste dypere.

Etter hvert som minuttene gikk, så den ut til å livne til, og mens jeg så på den, så den ut til å bli sintere. Den begynte så å vokse. Snart var den større enn skogen og etter som den fortsatte å vokse, ble den enda sintere. Den begynte så å skrape i jorden, og når labbene berørte jorden, begynte jorden å skjelve. Bjørnene ødela alt som kom i dens vei, inntil den møtte noen mennesker med kjepper som forsøkte å stoppe den. Men da hadde bjørnen vokst så stor at den knuste mennesker under sine føtter og fortsatte ødeleggelsen. Jeg ble stum mens jeg så på og spurte mannen som sto ved siden av meg: «Hva menes med dette?»

«Først trodde de at bjørnen var død”, sa mannen, «Nå den begynner å røre på seg igjen, vil de se på den som harmløs. Plutselig vil den enda en gang vokse seg sterk og bli voldelig. Gud vil forblinde øynene på dem som tramper på Jesu Kristi offerblod, inntil en dag da bjørnen vil gå til angrep.” (Fortsetter under videoen)

Den dagen vil man være uforberdt, og bjørnen vil bli akkurat som du så den». Mannen sa videre: » Fortell mitt folk at dagene er talte, og at dommen er blitt avsagt. Hvis de vil søke mitt ansikt og vandre i Rettferdighet foran meg, så vil jeg åpne deres øyne, slik at de ser faren som nærmer seg. Hvis de bare nistirrer på faren, vil de bli oppslukt av den og nedtrampet. Bare i rettferdighet vil de finne trygghet. Plutselig var jeg nok en gang inn i mitt rom på knærne, med svette som dekket ansiktet.

Tolkning av drømmen av Thomas S. Gibson

Den første delen av tolkningen som Gud gav meg, var at bjørnen er Russland (se Dan 7, Sakarja 6 og åp. 6) Bjørnen så død og harmløs ut, men vil reise seg igjen! Mennene med kjeppene som prøver å stoppe bjørnen, er USA og dets allierte. I den siste delen ser vi at Gud vil forblinde øyene på de mennesker og nasjoner som har forlatt Guds veier. De vil være uforberedt når Russland reiser seg igjen i kraft og fornyet styrke. Når Russland angriper, vil det komme som en total overraskelse. Det er bare ved omvendelse og rettferdighet at vi kan finne trygghet og beskyttelse mot et sterkt Russland. Nå ser vi at USA har redusert sitt forsvar mot Russland. Det er blitt bestemt at bjørnen er død, eller i hvert fall så kraftløs at den er harmløs. Denne feilen vil bli deres bane en gang i fremtiden. Hvor raskt vet jeg ikke. Herren har ikke åpenbart det for meg ennå. Men det vil komme hvis ikke det skjer en virkelig omvendelse.   Artikkel hentet fra profetisk røst

“Wake Up America” Dumitri Duduman