Ukraina kaller inn reservestrykene og setter styrker i kampberedskap

Økende frykt for at Russland vil anvende militærmakt mot Ukraina

russia_deesEt aggressivt og langt mer selvbevist Russland vil neppe komme til å gi opp sin okkupasjon av deler av Ukraina selv om både USA, FNS generalsekretær og Europeiske ledere nå oppfordrer Russland til å stagge seg, trekke seg tilbake og gi forhandlinger og diplomati en mulighet til å løse konflikten.Snarer kan mye tyde på at Vesten nå står overfor en ny utfordring fra Øst, en ny kjøligere krig hvor motstanderen ikke er et kommunistisk Sovjet, men snarere et fascistisk Russland som søker å gjenoppbygge det falne imperiet. Den økende bruken av vold mot minoriteter internt i Russland, Russlands aggressive utenrikspolitikk og villighet til å bruke militærmakt mot andre nasjoner er ikke noe annet enn et tegn på at den russiske bjørn er våknet opp av dvalen. – En oppvåkning Guds profeter sa ville komme. Les videre