Lykkeforkynner Kenneth Copeland og karismatiske ledere omfavner paven

Karismatikere og lykke-religiøse følger i Ulf Ekmans fotspor tilbake til Rom og den katolske kirke

CopelandTidligere pastor Ulf Ekman fra Livets Ord i Uppsala får nå følge av andre villfarne karismatikere og lykke-religiøse. Blant dem som nå ser ut til å følge i Ekmans fotspor finner vi den verdenskjente falske profeten og velstands-forkynneren Kenneth Copeland. Kenneth Copeland er blant de innenfor tros-bevegelsen som har fremmet slangens ideer om at mennesket selv er en Gud. Det var under et karismatisk møte hvor “biskop” Tony Palmer som er anglikaner hadde samlet en rekke karismatiske ledere og pinsevenner til å omfavne pavens kallelse til enhet, ikke på basis av bibelens lære, men på bakgrunn av “Elias ånd” kontrollert av en antikristelig ånd som vil føre protestantiske kristne tilbake til det som ofte kalles “moderkirken”. Den historieløse karismatiske bevegelsen kalles åpenbart tilbake til det katolske mørket.

Tony Palmers mål er å skru kristendommens klokke tilbake til tiden før reformasjonen der det katolske mørke rådde grunnen i kristenheten. Både Palmer, paven selv (via video-overføring) og den falske profeten og læreren Kenneth Copeland deltok i dette diabolske forsøket på å forføre protestantiske kristne tilbake til “moderkirken” som er det katolske bedrageriet med alle sine kjetterske og ubibelske dogmer. Kenneth Copeland, som er en av vår tids største forførere dukker opp ca 30 minutter inn i videoen for å si amen til den katolske pavens bønn om enhet på alt annet enn Bibelens grunn. Dermed følger også Kenneth Copeland i fotsporene til Ulf Ekman som faretruende har nærmet seg den katolske kirke. De begge er talsmenn for å skyve til side reformasjonen og alt det reformatorene levde og døde for og i navnet til en falsk enhet er man villig til å korsfeste viktige bibelske og doktrinære sannheter på dette enhetens falske alter. Martin Luther og de andre store reformatorene ville ha vridd seg i grava over den tilbakevending vi nå ser til det katolske mørke.