“In” å avbryte forkynnere på talerstolen?

john-mcarthur-refsetÅ avbryte andre forkynneres møter er åpenbart blitt en populær sport i amerikansk kristenhet. Nylig ble selveste John McArthur avbrutt av en person som refset han for
hans cessationisme, en teologi som går ut på at de overnaturlige nådegavene er kommet til sin ende. Mannen hevdet i sin refselse at han var sendt av Gud for å advare McArthur fordi han forkynner vantro ved å avvise eksistensen av overnaturlige nådegaver. En rekke forkynnere, deriblant Joel Osteen og Todd Bentley har erfart lignende situasjoner som nok føles opprivende for de forsamlinger det skjer i. John McArthur som er en velkjent bibellærer er svært kritisk til det karismatiske og dette har ikke overraskende falt mange tungt for brystet.

Kritikere av McArthur hevder at den kjente bibellæreren med teologiske ståsted heller barnet ut med badevannet. Å kritisere falsk lære og misbruk innenfor den karismatiske bevegelsen er en ting, og forkaste absolutt alt karismatisk er noe helt annet. Se klippet som illustrerer at det ikke bare er karismatiske lykkeforkynnere ala Todd Bentely og Joel Osteen som får slike besøk. Geleidet av tjenere i salen blir den ropende mannen ført ut, men klippet illustrerer det problematiske med å ha en teologi som bryter med mange troendes grunnleggende forståelse av Skriften. Nemlig at Gud fremdeles virker gjennom nådegaver som helbredelse, profetisk tale og tungetale. I Charisma har saken brakt betydelig debatt og flere av dem som har skrevet kommentarer mener at McArthur her har en feil og ubibelsk lære.

https://youtu.be/U8H4OG0ZGWI