Thoralf Gilbrandt: Endetiden -det profetiske ord om de siste tider

gilbrandtDet profetiske ord er et svært aktuelt tema nå i disse siste dager. En av dem som vågde å preke Guds ord om disse ting var den avdøde pinsehøvdingen Thoralf Gilbrandt. På 1980 og tidlig på 1990 tallet var den velkjente forfatteren, forkynneren og pinsehøvdingen en mye brukt forkynner i mange norske pinsemenigheter, og den nå avdøde forkynneren som blant annet medvirket til norsk bibel 1988 fartet land og strand rundt med sitt budskap om det profetiske ord og endetiden. Mange av disse prekenene ble filmet slik at hans budskap og undervisning også kan høres nå i 2015. Sjekk ut hans legendariske prekener  som er hentet fra Sverre Meyers kanal på You Tube på denne nettsiden: https://www.sokelys.com/?page_id=8118