Om ett lem lider, da lider alle lemmene med eller velger vi å snu oss bort?

2 Tim 3,12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

FRP Norge kastet mandag ut den kristne konvertitten Reza og sendte ham tilbake til Afghanistan som er nummer 5 på listen over de 50 nasjoner som står for den kraftigste forfølgelsen mot Guds folk. Utsendelsen av Reza og andre konvertitter er en skamplett for Norge og spesielt for Fremskrittspartiet som representerer en kristenfiendtlig holdning i forhold til hvordan vi behandler våre medmennesker. Se oversikten over de femti nasjonene som lar våre brødre og søstre lide fordi de elsker Jesus.

Facebook Comments

1 tanke om “Om ett lem lider, da lider alle lemmene med eller velger vi å snu oss bort?

 1. Spesielt ille er det å sjå desse uskyldige borna verta kasta ut.
  Det er ei stygg handling. (styggedom)
  ——–
  Me har Guds ord som beskriv dette med INNFLYTTARAR.

  For å verta med i Israel – Gud Folk- måtte innflyttarane la seg omskjera (mannfolka) og innretta seg etter Guds lover.
  Då vart dei ein del av Guds Folk.

  “Lammet skal etast i eitt og same hus. Kjøtet må ikkje takast ut av huset, og beina må ikkje brytast på lammet. 47 Slik skal heile Israels forsamling gjera. 48 Dersom INNFLYTTAREN som bur hos deg, vil halda påske for Herren, skal alle mennene hos han OMSKJERAST. Då kan han vera med og halda høgtid. Han skal vera som ein som er fødd i landet. Men INGEN UOMSKOREN kan eta av det. 49 Ei og same lov skal gjelda for den som er fødd i landet, og for innflyttaren som bur hos dykk.» 50 Dette gjorde alle israelittane”
  ———————–
  “Når ein innflyttar bur i landet hos dykk, skal de ikkje gjera urett mot han. 34 Innflyttaren som bur hos dykk, skal vera som EIN AV DYKKAR EIGNE LANDSMENN. Du skal elska han som deg sjølv. For de har sjølve vore innflyttarar i Egypt. Eg er Herren dykkar Gud”.

  Me kan og lesa om korleis det vert i 1000-årsriket (2028)
  Her beskriv fyrst Gud korleis vatnet vil strøyma ut frå det bokstavlege Jerusalem og korleis livsens tre vil gje frukt.
  —–
  Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.» ….

  13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane.
  “De skal dela dette landet mellom dykk, mellom stammane i Israel. 22 De skal dela det ut til eigedom mellom dykk sjølve og INNFLYTTARANE som held til blant dykk og har fått born blant dykk. Dei SKAL VERA FOR DYKK SOM INNFØDDE ISRAELITTAR. Saman med dykk skal dei få utskift eigedom mellom stammane i Israel. 23 I den stammen der innflyttaren bur, skal de gje han eigedom, seier Herren Gud.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.