Satanister holdt en svart messe i samfunnshus -prester måtte kaste ut onde ånder av bygningen i etterkant


Den sataniske gruppen “Dakhma of Angra Mainyu Syndicate” holdt en svart messe i Oklahoma City samfunnshus hvor man skulle drive ut Den Hellige Ånd av en tilhenger. I ettertid har bekymrede mennesker kviet seg for å være i bygningen og det katolske erkebispedømmet svarte med å drive eksorsisme i bygningen

the-satanic-templeOklahoma’s romersk katolske erkebispedømme sa torsdag at en erkebiskop og en prest har utført det katolske ritualet for utdrivelse av onde ånder for å drive ut onde ånder av samfunnshuset i Oklahoma City musikk hall etter at det den 21 september ble avholdt en satanisk svart messe i bygningen. Den sataniske sorte messe ble arrangert av en satanistisk gruppe kjent som Dakhma Angra Mainyu SyndicateLes videre