Satanister holdt en svart messe i samfunnshus -prester måtte kaste ut onde ånder av bygningen i etterkant


Den sataniske gruppen “Dakhma of Angra Mainyu Syndicate” holdt en svart messe i Oklahoma City samfunnshus hvor man skulle drive ut Den Hellige Ånd av en tilhenger. I ettertid har bekymrede mennesker kviet seg for å være i bygningen og det katolske erkebispedømmet svarte med å drive eksorsisme i bygningen

the-satanic-templeOklahoma’s romersk katolske erkebispedømme sa torsdag at en erkebiskop og en prest har utført det katolske ritualet for utdrivelse av onde ånder for å drive ut onde ånder av samfunnshuset i Oklahoma City musikk hall etter at det den 21 september ble avholdt en satanisk svart messe i bygningen. Den sataniske sorte messe ble arrangert av en satanistisk gruppe kjent som Dakhma Angra Mainyu Syndicate

Det var den 21 september at den sataniske gruppen holdt sin sorte messe tross massive protester fra det katolske erkebispedømmet. Flere tusen mennesker var samlet utenfor bygningen for å demonstrere mot den omstridte arrangementet som ble avholdt i et samfunnshus. Diane Clay som er bispedømmets talskvinne sa at det gammelt ritualet for eksorsisme ble utført neste dag på forespørsel fra publikum. Hun fortalte også at erkebispedømmet hadde mottatt flere dusin telefoner
og e-poster fra folk som var bekymret for å gå inn i bygningen eller delta på adam-danielsarrangementer der. “Allerede fra begynnelsen har vi tatt på alvor det faktum at mørke og farlige ånder er blitt invitert inn i vårt samfunn,” sa erkebiskop Paul Coakley torsdag i en skriftlig uttalelse. “Og for å møte de som er bekymret besøkte vi stedet neste morgen for å fremsi eksorsisme-bønnen og be om renselse av stedet. Omkring 40 personer hadde tatt del i den sorte messe og sataniske eksorsismen som ble utført av den sataniske gruppen. Gruppens leder, Adam Daniels, sa at hensikten med eksorsismen var å kaste Den Hellige Ånd ut av en av gruppens medlemmer. Samfunnshuset er eid og finansiert av Oklahoma by og på tross av massive protester kunne man ikke nekte den sataniske gruppen å anvende lokalene da man ikke kan diskriminere spesielle grupper og da det heller ikke ble utført noe ulovlig under den sataniske messen.