Salemkirken i Oslo blir en del av Intro, men dette er å regne som nedleggelse, sier kritiske røster

Pinsemenigheten Salemkirken som holder til i Sannergaten i Oslo har nå bestemt å salem-kirkenbli endel av av det menighetsfellesskapet som kaller seg Intro. I en pressemelding lagt ut på Salemkirkens nettside skal 77 og 78 prosent av de aktive medlemmene sagt ja til styrets innstilling. “Resultatet av 2. gangs votering var 78 % ja til styrets innstilling, mens resultatet av 1. gangs votering var 77%. Et stort flertall av menighetens aktive medlemmer har dermed gitt sin tilslutning til denne løsningen,” heter det på Salemkirkens nettside. Ny hovedpastor for denne menigheten vil bli Jostein Krogedal, som i dag er hovedpastor for Intro, heter det videre. Les videre