Salemkirken i Oslo blir en del av Intro, men dette er å regne som nedleggelse, sier kritiske røster

Pinsemenigheten Salemkirken som holder til i Sannergaten i Oslo har nå bestemt å salem-kirkenbli endel av av det menighetsfellesskapet som kaller seg Intro. I en pressemelding lagt ut på Salemkirkens nettside skal 77 og 78 prosent av de aktive medlemmene sagt ja til styrets innstilling. “Resultatet av 2. gangs votering var 78 % ja til styrets innstilling, mens resultatet av 1. gangs votering var 77%. Et stort flertall av menighetens aktive medlemmer har dermed gitt sin tilslutning til denne løsningen,” heter det på Salemkirkens nettside. Ny hovedpastor for denne menigheten vil bli Jostein Krogedal, som i dag er hovedpastor for Intro, heter det videre.

Nyheten om at pinsemenigheten Salemkirken ville bli lagt ned har tidligere vært omtalt i både Søkelys og den kristne presse. Selv om styret nå kan vise til et flertall for styrets innstilling, finnes det kritiske røster som ikke er glade for denne løsningen. “Dette er å regne som nedleggelse, det blir ikke mange sjeler som melder overgang til Intro. Styret kan hende, og noen få andre. Særlig de som har barn (voksne) som går i Intro.  Grunnen til at det har gått dårlig skyldes dårlig ledelse gjennom mange år,” skriver Øyvind Kjellhov i en epost til Søkelys. I eposten heter det videre: “Kommer til å legge ut info om hele prosessen snart. Her står det en del mennesker bak som trekker i trådene.” sier Kjellhov som er tredjegenerasjons menighetsmedlem i Salemkirken. Søkelys vil komme tilbake med mer når aktuelle nettside er klar, og det er med et vist vemod vi nå kan konstatere at en menighet som for ikke så altfor mange år siden var å regne for en stor menighet i norsk sammenheng, nå blir lagt ned. Dersom kritikerne av denne prosessen får rett, blir de bare et fåtall av medlemmene som velger å gå inn i Intro som profilerer seg mer som en hipp menighet med inspirasjon fra Hillsong. Det er med sorg og vemod vi nå kan konstaterer at pinsemenigheten Salemkirken i Oslo er gått over i historien og det nye som er vokset fram, har lite med klassisk pinsetro å gjøre,