En endetidsprofeti som skjer nå -men kanskje mange overser det?

jonathan-cahn2Mange mennesker diskuterer over temaet tidens tegn. Er dette med bortrykkelsen en realitet og når vil Jesu gjenkomst finne sted? Men det er en endetidsprofeti om Jesus som skjer like foran våre øyne.  Jonathan Cahn diskuterer denne realiteten, dette profetiske øyeblikk vi nå befinner oss i. Se videoen selv og få forståelse for dette endetidstegnet -som angår det jødiske folk

https://www.youtube.com/watch?v=As-Ud4ZNOQ4