Brian Carn: Orlando terroren var Guds vrede over de fordervede og onde

brian-carn-prekerTror han vil bli hatet for budskapet i sin siste video Terroraksjonen som rammet den homoseksuelle nattklubben i Orlando den 12 juni var et tegn på Guds vrede over Amerika. Dette sier den kontroversielle profeten Brian Carn som i fjor høst advarte om et terrorangrep mot et teater, kino eller et sted hvor folk var samlet for å hygge seg. I en video sier Brian Carn at han ikke er redd for å bli upopulær for sitt budskap som er om Guds vrede over Amerika. “Mange snakker om Guds kjærlighet, men få snakker om Guds vrede. Gud er rasende på de onde og syndige -sier Carn som mener at Amerika har glemt og vendt ryggen til Gud

Vi har en president som sier det er ok at to homoseksuelle å gifte seg, men Guds vrede er over de onde. Du vil bli hatet når du preker dette, sier Carn som mener at enhver som preker i mot synd, som preker hellighet vil bli hatet. Guds vrede vil komme over de onde og syndige sier Carn som mener at den vrede som rammet de homoseksuelle (I Orlando) like godt kunne ha rammet dem som driver hor. Hvor er den radikale forkynnelsen av Guds hellighet og folk som våger å gå i mot kompromiss. Det er et tydelig budskap Brian Carn avleverer i sin siste video, men ingen vil høre om hellighet eller adskillelse fra verden, sier Carn som er usedvanlig tydelig i hva han forkynner. I sin profetiske utlegging tar Carn et oppgjør med predikanter som preker et falsk lykkeevangelium uten dom og hellighet. Predikanter tør ikke ta et oppgjør med homofili fordi koret og lovsangsteamet er fylt av homofile. En ånd av død er blitt sluppet ut over landet, sier Carn videre. Det er ikke akkurat velstands-evangeliet Carn forkynner i sitt sterke budskap. Snarere et budskap som vil gjøre ham upopulær og uønsket på mange talerstoler.

 

6 tanker om “Brian Carn: Orlando terroren var Guds vrede over de fordervede og onde

 1. Lignelsen om fariseeren og tolleren
  9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:
  10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
  14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

  Denne lignelsen forteller oss flere ting. en det menneskene ser av det ytre hos andre mennesker.
  19 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!
  Hvis man selv tror at man er god, eller er et godt menneske tvers igjennom, så vil man ikke forstå hvorfor vi til stadig må vende oss til korset, blodet og til den nåde og sannhet Jesus kom med. Guds vrede hva er det.? Er det over noen få menneskegrupper Gud viser sin vrede ovenfor? Skal da de som er tyver og løgnere og de som lever i hor slippe billigere unna i Guds vrede? Er de noen bedre mennesker? Så hvorfor angripe en type synd? Jo fordi denne synden skiller seg ut sier noen, jo på en måte gjør den det, men på en annen måte så er ikke denne synden annerledes enn andre synder, Hvis man skal ta Bibelen og Guds ord på alvor. Hva med den som lever i hor, de synder også mot sitt eget tempel, og mot sannheten i Guds ord.DEN SOM SKILLER SEG FRA SIN HUSTRU OG GIFTER SEG PÅ NYTT DRIVER HOR.

  BRIAN CARN. I DENNE MENIGHET HAN LEDER. HVOR MANGE SKILTE OG OG GJENGIFTE ER DET I HANS MENIGHET. ? ER IKKE DETTE OGSÅ Å LEVE I SYND? Å DRIVE HOR? HVA MED GUDS VREDE I DENNE TYPE SYND?

  Noen synes gjerne dette er en dårlig sammenligning kontra de homofiles syndige handlinger, men jeg må skuffe deg. Bibelen er like klar på dette som med homofile. Jesus er den som taler om det å gifte seg på nytt. er som å leve i hor, men han sier ikke at man ikke kan skille seg, fordi vi mennesker var så svake og harde i våre hjerter.
  Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?” (4) Han svarte: ”Har dere ikke lest at Skaperen fra først av skapte dem til mann og kvinne (5) og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. (6) Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.” (7) De spurte ham : ”Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi husturen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne?” (8) Han svarte: ”Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. (9) Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.”

  Han sier at den som bryter ekteskapet, han blir kastet i helvete. Det er ikke jeg som sier det. ”Om det høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt en at hele ditt legeme blir kastet i helvete”. Det er Jesus som sier det. Hvis et menneske synder mot det sjette bud, og ikke omvender seg fra det, blir han ikke frelst, da går han fortapt. Du må være klar over at det er Jesus, han som elsker oss, han som selv har kjøpt oss fri fra våre synder med sitt blod, som sier dette til oss for å advare oss. Vi kan ikke ta lett på spørsmålet om ekteskapet og det sjette bud. Jesus tar det ikke lettvint. Og hvilket lys det kaster over vår tid! Disse spørsmål viser hvordan vår tid er fordervet og ødelagt og hvor langt vi er kommet bort fra sannheten.

  Dette temaet er ikke kirkene så begeistret å gå inn på, og skulle gjerne ha vist om denne carn er like ivrig med sin pisk over denne type synd, som også fører til død? Hvis Han ikke gjør det, så blir det hyklerisk av å si at dette er Guds vrede over homofile, når gjerne mange i hans menighet lever i hor, vet ikke hva andre mener om dette?

  • Bra at noen i det hele tatt omtaler synd i en tid der mange kristne bare ønsker det som klør i øret.

  • Jeg vet ikke hvorvidt hans teologi tillater gjengifte. Han er tydelig i denne “talen” og blir neppe populær for å si det han mener.

 2. Dere er ganske vaska!
  Orlando og paris med mere var satt opp med kriseskuesipillere og er bare løgn.

  • Jeg er ikke fremmed for disse forskjellige teoriene om at alt er rigget og satt i scene av systemet for å få fjernet våpnene og gjennom kaos skape NWO . Jeg har nå sett noen videoer hvor disse påstandene er fremmet, men jeg har foreløpig ikke sett fullgode bevis på at det er tilfelle.

 3. Dersom man skal følge denne “logikken”, kunne vel likså godt Guds vrede rammet et av alle kasinoene der borte? Horehusene? Strippeklubbene?
  Men like gjerne steder hvor mammon regjerer, og der vil jo D Trump ligge syltynt an.
  Kristne har ofte en tendens til å være overfokuserte på de seksuelle syndene(både onde og skrøpelige), men vi vet jo at for Gud er all synd lik. Unntaket er spott av DHÅ, som er utilgivelig.
  Vi vet også hva Jesus svarte på spørsmålet om hvilket bud som er det viktigste i loven…(for de som ikke vet det, så er det “det dobbelte kjærlighetsbud”, de andre rangeres ikke)

Det er stengt for kommentarer.