John Hagee: “De fire kommende blodmåner indikerer at noe “betydningsfullt profetisk vil skje”

John Hagee: Antyder at Gog krigen er på trappene i løpet av de neste 18 månedene

four-blood-moons-john-hageeTv forkynner og den velkjente Israel-vennen John Hagee tror verden står overfor en betydningsfull profetisk hendelse i løpet av de kommende 18-20 måneder. Fra 15 april 2014 og frem til 28 september 2015 vil verden være vitne til fire såkalte “blood Moons” som skal inntreffe fire ganger i perioden april 2014 til september 2015. I følge Hagee representerer dette et unikt tegn som kan symbolisere at noe stort profetisk vil komme til å skje. Hagee som blant annet har skrevet boken “Four Blood Moons, – Something Is About To Change” antyder i sine tre prekener over temaet at verden kan stå overfor “Gog krigen” som er omtalt hos profeten Esekiel. “Gud vil komme til å knuse Israels fiender, fordi USA som engang var stort, sterkt og respektert, nå er svekket, ynkelig og uten vilje til forsvar.  Les videre