Kristen tjeneste som hjelper hjemløse og fattige truet med fengsel på grunn av virksomhet på offentlig område

USA under Hussein Obama

“Jesaja 61 Ministries” som er en veldedig kristen tjeneste som deler ut mat til hjemløse, obama antikristfattige og eldre i Harrisburg møter nå motstand fra offentlige myndigheter og politi. Bakgrunnen er at den kristne gruppen urettmessig driver mat-servering på offentlig eiendom og nå blir medarbeidere og frivillige som jobber i den veldedige kristne hjelpetjenesten truet med arrestasjoner og fengsel. Hjelp hjemløse, foreldreløse og eldre er en av grunnsteinene i den kristne tro,” sier Jeremy Dys som er advokat for ” Liberty Institute” som reagerer kraftig på myndighetenes trusler om å pågripe og arrestere medlemmene av den kristne tjenesten. Les videre