Kristen tjeneste som hjelper hjemløse og fattige truet med fengsel på grunn av virksomhet på offentlig område

USA under Hussein Obama

“Jesaja 61 Ministries” som er en veldedig kristen tjeneste som deler ut mat til hjemløse, obama antikristfattige og eldre i Harrisburg møter nå motstand fra offentlige myndigheter og politi. Bakgrunnen er at den kristne gruppen urettmessig driver mat-servering på offentlig eiendom og nå blir medarbeidere og frivillige som jobber i den veldedige kristne hjelpetjenesten truet med arrestasjoner og fengsel. Hjelp hjemløse, foreldreløse og eldre er en av grunnsteinene i den kristne tro,” sier Jeremy Dys som er advokat for ” Liberty Institute” som reagerer kraftig på myndighetenes trusler om å pågripe og arrestere medlemmene av den kristne tjenesten.

Å hjelpe hjemløse og eldre er en av grunnstenene i den kristne tro og de som utøver sin Isaiah-61-Ministries-serving-homelesstro ved å vise omsorg for de fattige på gatene i Harrisburg bør applauderes for deres omsorg og trues med fengsel. Randall Wenger, som er prosessfullmektig for Independence Law Center, sier: “Alt for ofte har våre ledere mistet av synet noen av våre viktigste friheter. Vi trenger mer frihet til å løse problemene rundt oss og ikke mer unødvendig statlig kontroll som legger restriksjoner.” Hver eneste uke i mer enn fem år har frivillige og ansatte tilsluttet Jesaja 61 tjenesten delt ut måltider, toalettsaker, klær og andre former for hjel til hjemløse menn og kvinner i Harrisburg og også eldre og andre fattige har fått hjelp av den kristne tjenesten. På grunn av de siste truslene som er fremsatt av de lokale myndighetene har både “Jesaja 61″ og andre lignende grupper blitt forhindret fra å gi hjelp til byens fattige og hjemløse, og på denne tiden av året er behovet enormt,” sier flere av dem som har jobbet på gaten. I et brev send av Liberty Institute til Dauphin fylke skriver “Liberty Institute’s” advokat at de lokale myndighetenes forbud bryter med de troendes konstitusjonelle frihet til å praktisere sin tro i det offentlige rom. Også gatepredikanter har i de siste årene vært under et økende antikristelig press fra myndighetene som ønsker å begrense utøvelsen av religion i det offentlige rom. Nylig ble en kristen buss-sjåfør sparket fordi han tilbød skolebarna å be i lag med dem under kjøring til skolen.