Innrømmer Barack Hussein Obama her at han er muslim? Nok en gang

obama-muslimMange amerikanere tror fullt og fast at deres president er muslim. I flere tidligere utsagn har Obama antydet sin dype respekt for muslimsk tro. Som kjent ble Obama født av en muslim, vokste opp i sin tidlige år med en muslimsk stefar og bodde i flere muslimske land hvor han var registrert som muslim på skolene. Barack Obama har mange bånd til islam og har fått mange til å betvile hans såkalte “kristne” bekjennelse. Obama har som president støttet det muslimske brorskap og i et tv intervju bruker han ordene “min muslimske tro”. Nå har han tydeligvis gjort det igjen. En overskrift i C-SPAN etter Obamas siste tale i Tyrkia lød slik: “Innrømmet president Obama akkurat at han var muslim?” Les videre