Kristenfolket bløffet av den blå-borgerlige regjeringen

Høyre og FrP regjeringen fortsetter støtten til palestinerne og vil ikke flytte ambassaden til Jerusalem

Norske kristne Israelvenner som i september gav sin stemme til Høyre eller FrP bør
for alvor ta inn over seg at alliansen Høyre/FrP ikke kommer til å endre den norske politikken overfor Israel. I likhet med at FrP skuffet norske bilister med å bløffe om å fjerne bomstasjonene vil tusener av norske kristne bli skuffet over at de rød/grønnes Israel politikk vil fortsette under Erna og Siv. Den norske støtten til palestinerne vil fortsette og den norske ambassaden vil forbli i Tel-Aviv selv om FrP gikk til valg på et løfte om å flytte ambassaden. Også i forhold til andre viktige saker for kristenfolket vil utskiftningen av de rød/grønne ikke bety noen forandring og avkristningen vil fortsette i uforandret tempo.

Les videre