Covid-19 galskap: Politi avbrøt gudstjeneste med 36 tilstedeværende i menighet i Wales

Covid-19 hysteriet har igjen rammet Europa. Land etter land lar seg nå beseire av Kina-pesten som igjen brer om seg i Europa. Flere land er helt eller delvis i lockdown, og i Wales tar myndighetene 6-personers regelen på ramme alvor. Midt under gudstjenesten i New Hope Community Church i Llanrumney, en forstad til Cardiff var 36 mennesker samlet til gudstjeneste da uniformert politi tok seg inn i kirken og stanset gudstjenesten. Forbudet mot å samle mer enn seks personer på samme sted er noe myndigheter og politi tar svært alvorlig, og selv religions og forsamlingsfriheten må bøye seg for Covid-19 forskriftene. Corona tyranniet er i ferd med å senke seg på nytt over Europa, ettersom smittetallene igjen eksploderer i Europa. Også i Norge griper nå myndighetenes Covid-19 restriksjoner inn i hverdagen til folk flest, og det er grunn til å forvente at disse vil bli ytterligere strammet inn ettersom høsten og vinteren kryper nærmere Les videre